Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]>>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Uspomene medicinara Milorada Dragića pri povlačenju srpske vojske 1915.

Srebrica Knežević
Filozofski fakultet - Beograd

 
     
  Sažetak:
U sagledavanju lika i dela Prim. dr Milorada Dragića, jednog od osnivača i dugogodišnjeg poslenika prvo u Sekciji za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva, kasnije u Naučnom društvu za istoriju medicine, farmacije i veterine Jugoslavije, ima još uvek članaka i prikaza koji, do sada nisu obuhvatani niti analizirani a koji, prema našem gledištu, itekako zaslužuju paznju. Jedan od takvih objavljen je u Reprezentativnom zborniku radova koje je Udruženje nosilaca Albanske spomenice štampalo pod naslovom “Golgota i vaskrs Srbije 1916 – 1918”. Ovu SPOMEN KNJIGU čine autentična svedočanstva o zbivanjima, dogadjajima i ljudima, borcima, ranjenicima, bolničarima i požrtvovanim mladim lekarima i medicinarima kao i izbeglicama, ženama i deci, o stradanjima i patnjama koje su svojim očima gledali, za uvek u svojim bolnim sećanjima memorisali. I, u znak pijeteta te svoje uspomene posvetili svim palim borcima za Slobodu Srbije. Dragić, kao medicinar nalazi se sa vojskom u povlačenju i dožvljava ledeni dah Rugovske klisure i Prokletija a na domaku Nemanjićke Patrijaršije, posle odjeka snažne eksplozije, idući dalje, kraj puta na sve strane zapaža otkinute ruke i noge sa cokulama, telesa raznesena i delove vojničkih uniformi onih, kojima niko i ništa ne može pomoći. Oni, koji su živi, kreću se, ali od gladi posrću...”Kod nas ni doktori, ni medicinari, nisu izgleda nikome više potrebni. Potreban je samo hleb” a njega nema. Ipak, i medicinar Dragić, i vojnici, i izbeglice, premoreni i izgladneli kreću se dalje. Mučenički marš mnogi su izdržali. Ti, preživeli kao i medicinar Dragić, svoja sećanja su zapisali, pokolenjima i istoriji kao dragocena svedočanstva ostavili.
 
  Adresa autora:
Srebrica Knežević
Filozofski fakultet - Beograd
 
     
Home ] Gore/Up ]>>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009