Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

KONKURS
ZA IZLOŽBU FOTOGRAFIJA
:::

NAGRAĐENI RADOVI 2008.

U okviru XXVII Timočkih medicinskih dana Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar i uredništvo Timočkog medicinskog glasnika organizovali su

IZLOŽBU FOTOGRAFIJA lekara fotoamatera "Ad manum medici".

Nagrade po mišljenju žirija (jedna prva, dve druge i dve treće nagrade)

  • I nagrada - Slavoljub Živanović: Ada Ciganlija
     
  • II nagrada - Ristić Srećko: Trešnje
  • II nagrada - Velojić Gordana: Rosa na pučini
     
  • III nagrada - Mirjana Filimonović: Duga
  • III nagrada - Nikolić Danijela: Rekreacija
  • III nagrada - Bacetić Ivana: Trg

       
  Nagrade stručnog žirija
 
 
I nagrada
Živanović Slavoljub
Ada Ciganlija
 

 

 
II nagrada
 

Ristić Srećko
Trešnje
 

Velojić Gordana
Rosa na pučini
 

 
III nagrada
 

Bacetić Ivana
Trg

 

Mirjana Filimonović
Duga

Nikolić Danijela
Rekreacija
       
       

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs 

       Infotrend Crea(c)tive Design