Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2003     Volumen 28     Broj 3-4
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
         
In memoriam

Dr Almasa Mašić-Stojković (1934-2003)

     
  U Sarajevu je, pre izvesnog vremena, iznenada preminula dr Almasa Mašić-Stojković, pedijatar u penziji.
Dr Mašić je skoro čitav svoj radni vek provela radeći u pedijatrijskoj službi Zdravstvenog centra u Zaječaru.
U Zaječar dolazi krajem 1963. godine i odmah počinje sa radom u Centru za majku i dete, kao lekar opšte medicine. To je period kad se intenzivno razvija preventivni deo pedijatrijske službe (vakcinacije, sistematski pregledi, dečje kuhinje, savetovališta), u kojoj dr Mašić aktivno učestvuje. Kasnije dobija specijalizaciju iz pedijatrije. Deo stažiranja provodi u Centru za majku i dete (kasnije sa dečjim odeljenjem objedinjen u pedijatrijsku službu), a deo u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Novom Beogradu.
Po uspešno obavljenom stažu i položenom specijalističkom ispitu, vraća se u Zaječar, gde ubrzo postaje šef Dispanzera za zdravstvenu zaštitu dece. Posebno interesovanje dr Maša (kako smo je obično zvali) pokazuje za probleme vezane za šećernu bolest u dečjem uzrastu.
1980. godine otvara se ambulata za dijabetes mellitus u dečjem dobu, kojom dr Maša uspešno rukovodi kao pedijater endokrinolog. Zajedno sa ostalim lekarima pedijatrijske službe, od 1970. godine započinje rad i u noćnim časovima (dežurstvima) skoro do penzionisanja. Učestvovala je samostalno i sa kolegama u radu i stručno izlagala na pedijatrijskim kongresima i sekcijama u bivšoj Jugoslaviji. Bila je veoma predana radu i pomaganju oboleloj deci, cenjena od strane kolega, zdravstvenih radnika i medicinskog osoblja, kao i od roditelja čiju je decu uspešno lečila. Kao osoba - duhovita, vesela spremna uvek za šalu i druženje.

26. VI 2003.
Dr Jovanka Filimonović
 
     
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009