Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2003     Volumen 28     Broj 3-4
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]

Sadržaj

ORIGINALNI RADOVI 

Miodrag Mitić, Zoran Dimić
Zbrinjavanje faringokutanih fistula kod laringektomiranih bolesnika

Milenko Živanović, Biserka Tirmenštajn Janković
Karakteristike adultne policistične bolesti bubrega kod bolesnika sa terminalnom fazom bubrežne insuficijencije na hemodijalizi

Gavrilo Vasilev, Milorad Micović, Marica Nastasijević
Bilijarna pseudolitijaza u detinjstvu

Jadranka Jovanović-Privrodski, Feodora Popić-Paljić, Ivana Kavečan, Snežana1Milić, Smilja Lončar, Nada Potrebić , Biljana Došen , Jelena Dinčić , Milena Koviljac-Mitrović
Eurocat na teritoriji Srema u periodu pre i posle NATO bombardovanja (1997-2002.godine)
 

PREGLEDI

Zoran Joksimović
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi i organi za varenje
Nonsteroid anti inflamatory drugs and intestines

Srećko Nikolić
Etika zdravstvenih radnika danas
The medical workers' ethics at the present time

 

PRIKAZ BOLESNIKA

Vladimir Mitov
Morbus Wilson - prikaz slučaja

Bojana Cokić, Ljiljana Jovanović, Dušica Stefanović
Kongenitalni Hydrocephalus - prikaz slučaja

 

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Parojčić Dušanka, Stupar Dragan
Istorijski osvrt na lekovito bilje i njegovu upotrebu u farmakoterapiji

 

PRIKAZ KNJIGA

Prikaz monografije "Zdravstvo Zaječara" autora Dr Srećka Nikolića
Book review "Health Care of Zajecar" by Dr Srećko Nikolić

 

IN MEMORIAM

Dr Almasa Mašić-Stojković (1934-2003)

[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 13 Dec 2010