Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 3
Home ] Gore/Up ] >>> ]

Uvodna reč

35 GODINA NUKLEARNE MEDICINE U ZAJEČARU

Služba nuklearne medicine Medicinskog Centra u Zaječaru, a sa njom i svi “nuklearci” u Srbiji, slave vredan jubilej, 35 godina postojanja i veoma, veoma uspešnog i plodnog delovanja. U uslovima koje je sama sebi stvarala, udaljena od velikih univerzitetskih centara, sa elanom koji se odupro svim našim aktuelnim posrnućima, zaječarska nuklearna medicina je konstantno gradila uzlaznu liniju svog razvoja, do današnjih dana, kad sa ponosom slavi svoj jubilej.
Vizionarska ideja rodonačelnika službe dr Nebojše Paunkovića da se klinički rad nadgradi savremenom radioizotopskom dijagnostikom širila se i razgranjavala na krilima entuzijazma njegovih saradnika do stvaranja moderne laboratorije i aktuelnog statusa jednog od najznačajnijih nuklearno-medicinskih centara u zemlji. I u bivšoj velikoj i u skraćenoj Jugoslaviji, i u današnjoj zajednici Srbije i Crne Gore, Služba nuklearne medicine u Zaječaru održala se u kadrovskom, organizacionom, i stručno-naučnom resoru kao jedna od naših vodećih institucija. Kontinuiranom raznovrsnom delatnošću, koja je pored svakodnevnog kliničkog rada obuhvatala i: učešća u međunarodnim projektima i saradnju sa prestižnim inostranim institucijama, organizaciju stručno-naučnih sastanaka, publikovanje naučnih radova, uvođenje savremene metodologije, kontinuirano školovanje novih kadrova, kao i još mnogo drugih raznovrsnih delatnosti, obeleženo je jedno vreme i dat neprocenjiv doprinos afirmaciji nuklearne medicine na ovim prostorima.
Proslava 35-godina postojanja i rada Nuklearne medicine u Zaječaru budi sećanja na mnoge predivne trenutke druženja, zajedničkog rada i međusobne saradnje različitih generacija posvećenih nuklearnoj medicini. Istovremeno jubilej predstavlja i svojevrsnu inspiraciju da se u živom duhu nastavi dalje, put novih izazova koje nam novo doba nuklearne medicine donosi.

Prof. Slobodan Ilić
Predsednik Udruženja nuklearne medicine Srbije i Crne Gore

Home ] Gore/Up ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009