Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 3
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

Uvodna reč
 

ORIGINALNI RADOVI

Nebojša Paunković, Jane Paunković
Nuklearno medicinske metode u dijagnozi i diferencijalnoj dijagnozi hipertireoidnog sindroma

Jane Paunković, Nebojša Paunković
Incidenca tireoidnih oboljenja i varijacije neonatalnog TESH - uticaj korekcije sadržaja joda?

Ratko Paunović

Značaj određivanja koncentracije progesterona u toku menstrualnog ciklusa i rane trudnoće

Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić
Vrednosni in vivo tireoidnih testova - scintigrafije štitaste žlezde Tehnecijum Pertehnetatom,
testa akumulacije Tehnecijum Pertehnetata (TcU) i testa radiojodne fiksacije (RAIU) kod pacijenata
na terapiji Amiodaronom - pokušaj vizualizacije štitaste žlezde sa 99mTC-MIBI


Vladimir Mitov, Nebojša Paunković, Željka Aleksić
"PRONE" akvizicija u spect perfuzionoj scintigrafiji miokarda - alternativni ili standardni položaj?

 

PREGLEDI

Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić
Ispitivanje tiroidne građe i funkcije

Zorica Redžić Roško
Imunoterapija alergijskih bolesti

Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić
Klinički značaj TSH receptorskih autoantitela

 

PRIKAZ BOLESNIKA

Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić
Pojava amiodaronom indukovane tireotoksikoze (AIT) tip 2 više meseci po prekidu uzimanja Amiodarona

 

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Nebojša Paunković
35 godina Službe za nuklearnu medicinu - istorijat službe

 
     
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 13 Dec 2010