Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 3
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK: 616.441-008.61-084:546.15(497.11) ISSN 0350-2899, 29(2004) 3 p.144-149
 
Originalni rad

Incidenca tireoidnih oboljenja i varijacije neonatalnog TESH -
uticaj korekcije sadržaja joda?

Jane Paunković, Nebojša Paunković
Zdravstveni centar Zaječar, Nuklearna medicina, Zaječar

 
     
  Sažetak:
Jodna profilaksa, uvedena za teritoriju bivše Jugoslavije 1953 godine, uspešno je korigovala prethodno postojeći blagi jodni deficit u istočnoj Srbiji. Klinički nalazi (incidenca strume kod školske dece, odnos difuzne prema fokalnim toksičnim strumama, vrednost testa fiksacije 131I kod zdravih osoba) u narednim decenijama odgovarali su onima koji se očekuju za predele sa korigovanim jodnim deficitom. Međutim, saveznom zakonskom regulativom, 1993 godine, povećan je sadržaj joda u kuhinjskom soli za celu teritoriju Srbije (od 10 na 20 mg KI po 1 kg kuhinjske soli za ljudsku ishranu). Ovaj izveštaj sadrži podatke o tireoidnom morbiditetu i kretanju nalaza neonatalnog TSH u uslovima povećanog unosa joda. Ispitivanjem je obuhvaćeno: praćenje nalaza neonatalnog TSH, registrovanje incidence autoimunih tireoidnih bolesti (Graves-Bazedovljeva bolest, Hashimoto tireoiditis, primarna hipotireoza) i autonomne tireotoksikoze (Plummer-ova bolest), zastupljenosti strume kod školske dece, kao i određivanje »normalnih vrednosti« testa fiksacije 131I. Izveštaj se odnosi na period 1978-2000 godine. Dobijeni podaci kazuju da se dve godine posle povećanja jodizacije, prosečne vrednosti neonatalnog TSH smanjuju za 40% a incidenca imunogene hipertireoze povećava za preko 250%. Nakon dve sledeće godine, oba ova pokazatelja se vraćaju na početne vrednosti. Incidenca Hashimoto tireoiditisa, primarne hipotireoze kao i neimunogene hipertireoze (Plimmer-ova bolest) se nisu menjale. Postoji značajna verovatnoća da je promena tireoidnog morbiditeta bila izazvana povećanim unosom joda, mada ne treba zanemariti ni ostale činioce.

Ključne reči: korekcija unosa joda, tireoidne bolesti, neonatalni TSH

Napomena: kompletan tekst rada na engleskom jeziku
Note: full text in English
 
     
     
  Adresa autora:
Nebojša Paunković
Javorska 5, 19000 Zaječar
e-mail: mcza@sezampro.yu

Rad primljen 12. 08. 2004.
Rad prihvaćen 02. 09. 2004.
Elektronska verzija objavljena 18. 09. 2004.
 
                 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009