Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Gradska bolnica u Beogradu - Zadužbina Nikole Spasića

Ivan Nikolić
Gradska bolnica Beograd

 
     
  Sažetak:
Beogradski trgovac Nikola Spasić (1838-1916) veliki narodni dobrotvor, u svom testamentu, koji je napisao 9. februara 1912. g. i predao ga na čuvanje Narodnoj banci, celo svoje bogatstvo je zaveštao srpskom narodu za privredne, kulturne i zdravstvene ciljeve. U tačci 14 testamenta stoji: "Izvršioci moga testamenta izdvojiće iz moje pokretne imovine trista pedeset hiljada dinara. Ovim novcem da se podigne bolnica na opštinskom zemljištu i za koju vrstu bolesti reknu Saniteti, i kad bude gotova ima se predati Opštini beogradskoj". Tokom leta 1935.g. glavna bolnička zgrada je završena, i za njenu izgradnju je utrošeno ukupno 3.820 226 dinara (121 600 dinara više od planiranog). Konačno je na dan 15. 9. 1935. g. obavljeno svečano osvećenje prve opštinske bolnice. Odmah posle osvećenja, zadužbinski odbor obavio je predaju bolničke zgrade predsedniku beogradske opštine, g. Vladi Iliću, kako je Spasić predvideo u tačci 14. svoga testamenta. Za prvog upravnika bolnice postavljen je dr Siniša Ilić. Bolnica je raspolagala sa 100 bolesničkih postelja, i na lečenje je primana besplatno uglavnom sirotinja rođena u Beogradu ili doseljenici posle najmanje 5.g. stanovanja u Beogradu. U prvoj godini postojanja lečeno je ukupno: 1269 bolesnika sa 24 410 bolesničkih dana (prosečno 19 dana na jednog bolesnika), od kojih je umrlo u bolnici 59 (4.65%). U istom periodu kroz bolničku ambulantu prošlo je 2230 bolesnika. Od svih tih bolesnika, rođenih beograđana je bilo samo 173, a svi ostali potiču iz drugih krajeva.
 
  Adresa autora:
Ivan Nikolić
Gradska bolnica Beograd
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009