Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Apotekarska porodica Pokorni

Nikola F. Pavković, Mirjana Petrović, rodom Pokorni
Filozofski fakultet - Beograd

 
     
  Sažetak:
U istoriji farmacije u Srba, kako je već poznato, porodica Pokorni ima časno i značajno mesto. Rodonačelnik apotekarske porodice Pokorni, mr Johan (1824-1904), spada u one Slavjane koje je ideja o slovenskoj uzajamnosti dovela iz Slovačke, preko Bele Crkve u Banatu, u slobodnu Srbiju. Takva Srbija je otvorena i privlačna za mlade i stručne ljude sa strane. Mr Jovan Pokorni je svojim znanjem i novcem 1857. g. osnovao prvu kompletnu apoteku u Požarevcu. U Braku sa pravoslavnom Srpkinjom zasniva porodicu. Sve troje njegove dece kršteno je po pravoslvanom obredu. Posle jedanaest godina uspešnog apotekarstva u Požarevcu, zbog homoljske hajdučije i neosnovanog podozrenja oko ubistva kneza Mihajla 1868, iste godine mr Jovan Pokorni se vraća u Belu Crkvu. Naredne 82 godine njegov sin mr Dušan i unuk mr Jovan uspešno vode poznatu apoteku Pokorni u Beloj Crkvi. Unuk mr Jovan, slično svome dedi, doživeće posle Drugog svetskog rata šikaniranja i oduzimanje apoteke Pokorni.
 
  Adresa autora:
Nikola Pavković, Mirjana Pokorni-Petrović
Filozofski fakultet - Beograd
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009