Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Dr Aleksandar Kostić, negotinski hirurg, život i rad

Božidar Blagojević
Istorijski arhiv Negotin

 
     
  Sažetak:
Dr Miodrag Kostić, rodjen je 4. novembra 1895 godine u Kragujevcu, učesnik je Prvog svetskog rata i nalazio se u Djačkom bataljonu XVI pešadijskog puka Moravske divizije.Odlukom Vrhovne komande Vlade Srbije upućen je 1918 godine na studije medicine u Francusku. Studirao je u Marselju, Monpeljeu i Lionu i 12. jula 1922 godine završio medicinu i postao doktor medicine. Zbog učešća u ratu odlikovan je ratnom spomenicom, a 1928 godine i Ordenom Sv. Save V stepena. Specijalizaciju iz oblasti hirurgije stekao je na klinikama Pariskog univerziteta, a lekarski poziv započeo je kao vojni lekar. U Negotin je došao 1932. godine i smatra se da je on bio prvi školovani hirurg. Počeo je da radi u novoizgradjenoj bolnici i veoma modernoj Banovinskoj bolnici u Negotinu i tu je ostao do 1952 godine kada je penzionisan. Kao školovani i veoma stručan hirurg, dr Kostić je dao veliki doprinos u lečenju stanovništva ne samo Negotinske Krajine, već i ključkog i porečkog sreza. Nakon odlaska u penziju radio je kao lekar privatne prakse skoro do smrti. Negotincima je ostao u sećanju kao čovek koji je posedovao lepo vaspitanje i ponašanje po uzoru na čoveka sa zapada, odnosno posedovao je evropske manire, a o bolesnicima i svojim pacijentima brinuo je i nakon izlaska iz bolnice. Vašio je kao dobar i pošten lekar. Lep primer za lekarski poziv. 
 
  Adresa autora:
Božidar Blagojević
Istorijski arhiv Negotin
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009