Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Muzika i zdravlje

Mila Matejić
Muzička škola "Stanković" - Beograd

 
     
  Sažetak:
Zdravlje kao baza i osnova da se čovekova harmonična ličnost svakodnevno potvrdjuje u porodici, na radu, u kreativnom procesu, omogućava svakom biću stabilnost, smirenost, otpornost na delovanje nemilosrdne svakodnevice. Ali, isto tako živimo, danas, u vreme velikih emotivnih naboja, mediskih pritisaka, tragičnih zbivanja koji doprinose psihičkoj disharmoniji i traže, često hitnu pomoć od medicine. Medicina i muzika dovode se u vezu, još u davnoj ptošlosti. Stari narodi su patnju i bolest često odklanjali uz pomoć magijskih rituala čiji pratilac je bila muzika. Već su sledbenici velikog Pitagore lečili muzikom groznicu i padavicu, jer su smatrali da je bolest poremećaj svemirskog sklada čiji je proizvod i čovek sam. Platon je uveo pevanje u terapiju da bi čoveku, kod koga je taj sklad poremećen, brže se vratilo zdravlje, često uz učešće starih instrumenata. Tako je MELOTERAPIJA počela da se razvija. No, tek od XIX veka lekari, posebno psiholozi, počinju da proučavaju lekovito dejstvo zvuka, harmonije, melodije, boje pojedinih instrumenata u procesu lečenja i poboljšanja stanja obolelog čovečijeg tela i duše. Naročito se u savremenoj psihijatriji postižu odredjeni rezultati, jer u toj oblasti blagotvorni uticaj muzike vodi obolelog na staze rehabilitacije pa i do potpunog ozdravljenja. Tako se razvila KURATIVNA METODA koja ublažava i leči psihički obolele pacijente uz pomoć muzike. Učinimo sve da se meloterapija i kod nas sve više proučava, usavršava, primenjuje. Tim lekara, meloterapeuta, uz saradnju kompozitora, izvodjača, muzičkih pedagoga, obogatio bi ovaj vid lečenja, proces ozdravljenja i time doprineo razvoju jedne značajne grane medicine u nas.
 
  Adresa autora:
Mila Matejić
Muzička škola "Stanković" - Beograd
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009