Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Zdravlje u pozdravima

Trifun Pavlović
Beograd

 
     
  Sažetak:
Narod je zdravlju oduvek poklanjao veliku pažnju i znacaj. Zbog toga je ono sadržano u mnogim segmentima narodnog života skoro svih naroda sveta. Prisutno je u narodnom stvaralastvu, magiji, ličnim imenima, prezimenima i slicno. Zdravlje je zastupljeno i u pozdravima nekih naroda, naročito slovenskih. Svi Južni Sloveni , osim Bugara, medjusobno se pozdravljaju pozdravom ZDRAVO! Ovim pozdravom se izražava želja za zdravljem prilikom susreta ljudi : “ BUDI ZDRAVO !” Prilikom njihovog rastamka: “OSTAJ ZDRAVO!” Time se iskazuju najlepše želje za zdravljem izmedju lica koja se pozdravljaju. U konkretnom slučaju, reč zdravo vrši funkciju i pozdrava i otpozdrava. Motiv zdravlja prisutan je i u pozdravima ostalih slovenskih naroda. Bugari kažu ZDRAVEJ, Česi i Slovaci NAZDAR, a Rusi i Ukrajinci ZDRAVSTVUJ, odnosno ZDRAVSTVUJTE. Svi pomenuti slovenski pozdravi izvedeni su iz prideva ZDRAV, koji je prisutan u svim slovenskim jezicima i znači ONAJ KOJI IMA ZDRAVLJE, KOJI NIJE BOLESTAN. On svoju genezu ima u staroslovenskoj reči Z6 DRAV6. U pozdravima je sadržana plemenitost ljudskoga roda i toplina ljudske duse.
 
  Adresa autora:
Trifun Pavlović
Beograd
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009