Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Struktura magijskog mišljenja u narodnoj medicini

Ivica Todorović
Etnografski institut SANU - Beograd

 
     
  Sažetak:
Narodna medicina je prvenstveno zasnovana na magijskom poimanju stvarnosti i u neposrednoj je vezi sa mitovima i ritualima odgovarajuće kulturne zone. Magijsko mišljenje na kojem je zasnovana narodna medicina poseduje jasno uočljivu bazičnu strukturu, do koje je moguće dospeti na objektivan i naučno utemeljen način. Ova bazična struktura biće predstavljena prvenstveno na primeru etnografske gradje iz oblasti Tamnave.
 
  Adresa autora:
Ivica Todorović
Etnografski institut SANU - Beograd
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009