Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Narodna zdravstvena kultura i etnomedicina stanovnika Gurgusovačkog (Knjaževačkog) okruga u XIX veku

Dragan Ivanović
Knjaževac

 
     
  Sažetak:
Po dolasku na Balkansko poluostrvo Srbi se upoznaju sa tekovinama naučne medicine i već u XIII veku počinju da otvaraju bolnice, a u XIV veku imaju i svoju medicinsku školu, ali narod je još uvek bio daleko od novih saznanja i ostaje i dalje na veštinama u lečenju koje je sticao vekovima. Posle pada pod tursku vlast narod je bio potpuno prepušten sebi i u potpunosti se vraća empiriji, o čemu govori i narodna poslovica: "ne pitaj učenoga nego paćenoga". U takvim okolnostima nadrilekarstvo se nesmetano širi pa je borba protiv njega posle oslobođenja Srbije u prvoj polovini XIX veka bila duga, teška i neizvesna i to ponajviše zbog odbojnosti naroda prema školovanim lekarima i lečenju u bolnicama. Verovanje u sudbinu bilo je jedan od glavnih uzroka lošem stanju zdravlja u našem narodu, a mnogi stari običaji zdravstvenih sadržaja sačuvali su se do novijih vremena. Čovekovo iskustvo postajalo je svojina celog naroda i tako niče i razvija se narodna medicina. Mnogi oblici narodne medicine dobrim delom su praznoverice, ali su jednim delom zadivljujuća otkrića.
 
  Adresa autora:
Dragan Ivanović
Knjaževac
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009