Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Upotreba drvenog pepela u kulinarstvu, lečenju i kozmetici

Anka Lalović
 

 
     
  Sažetak:
Mnogostruka upotreba drveta opšte je poznata vekovima, dok je njenom nusproizvodu – pepelu posvećeno malo pažnje. Ovom prilikom navodi se nekoliko načina kako i pepeo može biti koristan pri upotrebi u kulinarstvu, lečenju i kozmetici.
 
  Adresa autora:
Anka Lalović
 
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009