Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Pčela, med i vosak u narodnoj medicini

Snežana Šaponjić-Ašanin
Zavičajni muzej Čačak

 
     
  Sažetak:
Pčelarstvo je veoma stara privredna grana. Još od najstarijih vremea čoveku su poznate njihove blagodeti. Nekada je svako seosko domaćinstvo gajilo barem po nekoliko košnica, prevashodno da se nadje u kući za lek. Čovek je oduvek osećao svoju iskonsku vezu sa pčelom, medom i voskom. U tom duhu je nastala njihova neraskidiva uzajamnost. U borbi za očuvanje svoga zdravlja, kao i u toku lečenja, kada do bolesti dodje, čovek je polagao veliku nadu u brojne pčelinje proizvode. Otuda su u narodu sačuvana i iz generacije u generaciju prenošenja znanja vezana za upoitrebu meda kako u prevenciji tako i u lečenju. Postoje brojni recepti o načinu pripremanja "lekova" od meda, kao i pravila o njihovoj upotrebi. Čovek je uvek nastojao da za lek nadje najkvalitetniji "pravi" med i da ga veoma precizno pripremi po postojećem receptu. Nada u delotvornost meda i njegovu lekovitu moć je velika i čoveku pruža veliku sigurnost i nadu izlečenja i očuvanja zdravlja.
 
  Adresa autora:
Snežana Šaponjić-Ašanin
Zavičajni muzej Čačak
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009