Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Štap - magijska zaštita i preventiva

Marko Stojanović
Etnografski muzej - Beograd

 
     
  Sažetak:
Štap u simboličkom kodu pripadnika patrijarhalne tradicionalne kulture, u transcendentalnom poimanju sveta, poseduje atribute ili je emanacija božanstva. Konkretan primer predstavlja štap iz Crne Gore, u fundusu Etnografskog muzeja u Beogradu, korišćen pri magijskoj praksi i ritualizovanim situacijama u svrhu zaštite domaćinstva. Dvojna uloga predmeta ogleda se u verovanju da štap štiti od uroka, zlih demona i kao instrument u svrhu magijskog preventivnog i ''kurativnog'' lečenja ljudi i stoke magijskim postupcima. Ornamentalne predstave na štapu: labud, zmija, orao, lav, potom sunce, mesec, petokraka zvezda, i floralni, klasje žita, cvetovi, listovi biljaka, grčki krst po simboličkim karakteristikama koje se pridaju tim životinjama, astralnim telima, biljkama, i religijskim oznakama ukazuju kakva zaštita se očekuje. Sinkretizam magijskog i religijskog ogleda se u simboličkim kompozicijama motiva na štapu, gde su prepleteni simboli predhrišćanskog perioda, pravoslavno hrišćanski i limitrofni prema islamu, kao i predstave kao izraz brikolage laičkog misticizma.
 
  Adresa autora:
Marko Stojanović
Etnografski muzej, Beograd
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009