Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 3
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
   
Prikazi knjiga
 
 

 

 
     
 
Bev-Lorraine True i Robert H. Dreisbach
TROVANJA - PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
Data Status, Beograd, 2005

Prim. Dr Danilo Nikolić
MEDICINA SPORTA
I TREĆE ŽIVOTNO DOBA
Zdravstveni centar Zaječar, 2005
     
     
 

1.

Prim. Dr Danilo Nikolić
MEDICINA SPORTA I TREĆE ŽIVOTNO DOBA
Zdravstveni centar Zaječar, 2005

 
     
  Prevod trinaestog američkog izdanja priručnika TROVANJA - preventiva, dijagnostika lečenje na srpski jezik, omogućuje brzo i izvanredno snalaženje u lečenju pacijenata sa akutnim i hroničnim trovanjima.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, posle kardiovaskularnih i malignih oboljenja, trovanja zauzimaju treće mesto među uzrocima smrti u svetu. Tako npr., samo u SAD godišnje se javlja oko pet miliona slučajeva trovanja, od čega se oko 300 hiljada hospitalizuje, uz smrtnost od oko 3%. U našoj zemlji godišnje se zbog akutnog trovanja na bolničko lečenje prima oko 5000 odraslih osoba, dok je broj ambulantno lečenih više nego četvorostruko veći. Trovanja su često zastupljena i kod dece.
Postoji više faktora koji uzrokuju ovako visoku smrtnost zatrovanih osoba. U prvom redu, u najvećem broju slučajeva radi se o namernim trovanjima uz uzimanje velikih (najčešće višestruko smrtnih) količina otrovnih materija. Pri tome, obično se biraju one najtoksičnije, koje se kao takve brzo pročuju među zainteresovanima. Drugi izuzetno značajan faktor je vreme proteklo od trovanja do momenta pružanja prve pomoći i lečenja.
U daljem toku teškoću predstavlja pravovremena dijagnoza uzročnika trovanja, osim ukoliko se ostatak ili posudica ne donesu pri dovođenju pacijenta u zdravstvenu ustanovu. U protivnom, simptomi i znaci trovanja su u početnoj fazi, koja je i najvažnija za povoljan ishod lečenja, opšti, pa se usled toga zakasni sa primenom najefikasnijeg načina tretmana.
Pored toga, zbog obimnosti programa studija medicine u svetu, pa i u našoj zemlji, lekari opšte prakse koji se najčešće prvi i sreću sa zatrovanim osobama, nauče tek opšte osnove iz toksikologije. S druge pak strane, literatura iz kliničke toksikologije na našem jeziku malobrojna je i ne pokriva sve toksične materije-uzročnike svakodnevnih trovanja.
Knjiga sadrži šest poglavlja: (1) Opšta razmatranja; (2) Poljoprivredni otrovi; (3) Industrijski otrovi; (4) Otrovi u domaćinstvu; (5) Medicinski otrovi, i (6) Životinjski i biljni otrovi i Indeks, koji je veoma informativan i pogodan za brzo nalaženje željenih odrednica.
Svako od tih poglavlja podeljeno je na podjedinice koje čine zasebnu celinu u stručnom pogledu i one sadrže kratak opšti uvodni deo koji se odnosi na dotičnu grupu, opis kliničke slike trovanja sa simptomima i znacima za akutna i za hronična trovanja, laboratorijske nalaze od značaja za dijagnostiku, mere prevencije, lečenja (hitne mere i zbrinjavanje u bolničkim uslovima), ukazivanje na posebne probleme i na prognozu trovanja. Literaturni podaci relevantni za svako takvo poglavlje dati su na kraju teksta.
Sve to omogućuje terapeutima da brzo prepoznaju trovanje koje se po početnim simptomima i znacima intoksikacije neretko podudara sa simptomima i znacima drugih internih oboljenja. Kada se trovanje jednom prepozna, što se prema opisu datom u knjizi u najvećem broju slučajeva može postići i u ambulantni uslovima, stvoriće se veoma povoljni izgledi i za definitivno izlečenje pacijenta u daljem toku tretmana. Naime, pošto je vreme najvažniji činilac kod akutnih trovanja, to njihovo pravovremeno prepoznavanje i pružanje hitne pomoći, uz što brži transport u bolničku ustanovu, predstavlja osnovu uspeha. Nasuprot tome, neblagovremeno prepoznavanje trovanja i šetnja pacijenta od jedne zdravstvene ustanove do druge (što, na žalost, nije redak slučaj) uveliko umanjuje šanse za njegovo preživljavanje.
 
  Ima još nešto što ovu knjigu čini jedinstvenom među drugim kliničkim toksikologijama u svetu. A to je da ona, pored detaljnih poglavlja o otrovima u poljoprivredi, industriji i medicini (gde su zastupljeni svi današnji lekovi u prometu po pripadnosti njihovim terapijskim grupama) i otrovnih biljaka i životinja, sadrži i značajno poglavlje o otrovima u domaćinstvu.
Tu su pored sapuna, deterdženata, raznih boja, mamaca za ribe, praškova za pranje posuđa i veša, šibica i drugih hemijskih materija, dati podaci i o kozmetičkim preparatima (losioni za uvijanje kose, depilatori, boje za trepavice, puderi za lice, lak za kosu i drugi), i to u odnosu na njihov hemijski sastav, simptome i znake trovanja i lečenje. Na taj način knjiga je obuhvatila sve hemijske materije kojima je današnja populacija u svetu izložena, tako da se u slučaju bilo kojeg trovanja i tim materijama, ono može prepoznati i efikasno lečiti.
Knjiga je kao udžbenik namenjena ne samo kliničkim lekarima raznih specijalnosti koji leče pacijente od akutnih i hroničnih trovanja i nastavnom osoblju Univerziteta već i onima koji rade u Ustanovama medicine rada i bolnicama, domovima zdravlja i ambulantama, zatim farmaceutima, doktorima stomatologije i doktorima veterinarske medicine (zbog sličnosti uzročnika trovanja i načina lečenja domaćih životinja), biolozima i hemičarima raznih profila koji u svom poslu rade sa hemijskim materijama.

Prof. dr sc. med. Bogdan Bošković,
Vojnomedicinska akademija, klinika za urgentnu
i kliničku toksikologiju i farmakologiju, Beograd
 
     
     
 

2.

Prim. Dr Danilo Nikolić
MEDICINA SPORTA I TREĆE ŽIVOTNO DOBA
Zdravstveni centar Zaječar, 2005

 
     
  ″Medicini sporta, kao jednoj od novijih oblasti medicine, sve doskora nije se u nas posvećivala odgovarajuća pažnja ni u preventivi ni u kurativi, a ponajmanje je povezivana sa trećim životnim dobom. Na njen značaj i za osobe u poodmaklim godinama, za njihovo i telesno i duševno zdravlje, prvi je u zaječarskoj sredini ukazivao primarijus dr Danilo Nikolić, koji ju je dugi niz godina ne samo upražnjavao u svojoj lekarskoj praksi već ju je i zdušno popularisao u mnogobrojnim napisima, a i čitavim knjigama, od kojih je ovo jedna od najboljih. ″
″U knjizi Nikolićevoj ″Medicina sporta i treće životno doba″ akcenat je na fizičkoj aktivnosti čoveka kao faktoru njegove dugovečnosti. I s pravom! Jer savremeni čovek se, u odnosu na svoje pretke, prilično olenjio, usedeo i uležao, naročito onaj u gradu koji svoj posao obavlja mahom sedeći. Premda je, u celini uzeto, ritam života i u gradu i u selu sa protokom vremena sve ubrzaniji, veliki broj osoba, i starih i mladih, u nedovoljnoj meri se kreće i on svoje fizičke aktivnosti svodi na minimum. Blagodareći mnoštvu i raznovrsnosti prevoznih sredstava, danas se sve manje pešači, a sedi se mnogo, ne samo u školskoj klupi, i za radnim stolom, u ustanovi i preuzeću, no i kod kuće, pred ekranom televizora. Umesto da se i sami bave sportom, mnogi samo idu na utakmice, a i tamo se sedi. S obzirom na sve to, nimalo ne iznenađuje činjenica što su koronarne bolesti u nas veoma česte i, na žalost, sve češće.
Savremeni čovek, u besomučnoj trci za sticanjem materijalnih dobara (i, uopšte, sve surovijoj borbi za život), svakodnevno je izložen raznim stresovima i anksioznosti svake vrste, te otud i mnogi psihički poremećaji , srčane kapi, moždani udari i slični teški incidenti sa najčešće kobnim posledicama. I preterane fizičke i psihičke aktivnosti, intelektualne i druge, bez potrebne doze opuštenosti i relaksacije takođe mogu biti pogibeljne. Nepravilna ishrana dovodi do gojaznosti, a ona se kod nas- i u ovoj besparici našoj-sreće na svakom koraku. Dr Danilo Nikolić je u ovoj svojoj knjizi obradio sve važnije činioce zdravlja, koji-ako im se posveti adekvatna pažnja-doprinose da i u dubokoj starosti budemi čili i zdravi. Tu je, pored ostalog, na upečetljiv način pokazano kako životna sredina utiče na zdravlje čoveka, a ukazano je i na značaj zdravstvene rekreacije. Telesnim vežbanjima kao faktoru poboljšanja fizičkih sposobnosti i žena i muškaraca prišlo se iz svih relevantnih aspekata i pružena su za ta vežbanja konkretna uputstva, tako da je ova knjiga svojevrstan priručnik, neophodan svakome ko drži do očuvanja svoga zdravlja i unapređivanja svoje fizičke kulture, odnosno do održavanja fiziološkog ″fitnesa″ (psihofizičkog kapaciteta svoga organizma). Zato ovu knjigu valja ne samo čitati i proučavati, nego se po njoj i vladati. Ona je dobar putokaz ka očuvanju zdravlja i garant toga da i starost može biti lepa, prijatna i spokojna ako je čovek bodar i zdrav. Da bi i u pozno doba života čovek bio mlad duhom, čio i zdrav, on još od

detinjstva mora da bude umeren u svemu, da zdravo živi i da se zdravo hrani, da u svemu teži harmoniji, pa i u ravnoteži između umora i odmora. Samo tako ima uvećane realne izglede da doživi duboku starost i da mu ona bude srećna, ispunjena radostima koje život donosi. To je glavni nauk ove pitke i znalački napisane knjige, koju od srca svima preporučujem″

Dr Ljubiša Rajković Koželjac
Delovi teksta preuzetog iz lista ″Timok″ od 21.10.2005.
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009