Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XVIII, br. 1-4, 1993.
 
  Vol. XVIII, br. 1-4, 1993.
 1. Čekerevac Milica, Mihailović Dragan, Đorđević Biljana, Mihailović Moma: ARGIROFILNI NUKLEOLARNI ORGANIZATORI U PLAZMOCITOMU I REAKTIVNO IZMENJENIM PLAZMA ĆELIJAMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVIII, br. 1-4, 1993; 17-20
 2. Joksimović Zoran, Dimitrijević Stana, Ravanić Slobodan, Mihajlović Slovenka: KOLOREKTALNI TUMORI - LOKALIZACIJA I MOGUĆNOSTI ENDOSKOPSKE DIJAGNOSTIKE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVIII, br. 1-4, 1993; 25-26
 3. Jolić Mijodrag, Ljumović Ljubodrag: "TRIGGER THUMB" MALOG DETETA - PRILOG OPERATIVNOJ TERAPIJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVIII, br. 1-4, 1993; 43-46
 4. Jolić Mijodrag, Stefanović Dušica, Cokić Bojana: PRUNE BELLY SINDROM - PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVIII, br. 1-4, 1993; 39-42
 5. Jovanović Jovica, Popović Vladimir, Jovanović Milan, Đorđević Dragan: UTICAJ ZDRAVSTVENOG STANJA VOZAČA NA POJAVU NESREĆA U DRUMSKOM I ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVIII, br. 1-4, 1993; 31-34
 6. Jovanović Jovica, Popović Vladimir, Jovanović Milan, Milošević Zoran: UTICAJ INDUSTRIJSKE BUKE NA STANJE KRVNOG PRITISKA PUŠAČA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVIII, br. 1-4, 1993; 27-30
 7. Jovanović Milan, Stojiljković Miroslav, Jovanović Jovica: ATEROSKLEROTIČNI OBLITERANTNI ENDARTERITIS - DEMOGRAFSKE I KLINIČKE KARAKTERISTIKE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVIII, br. 1-4, 1993; 3-8
 8. Jovanović Milan, Stojiljković Miroslav, Jovanović Jovica: KOAGULACIONI SISTEM U BOLESNIKA SA ATEROSKLEROTIČNOM OBLITERANTNOM ANGIOPATIJOM DONJIH EKSTREMITETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVIII, br. 1-4, 1993; 9-12
 9. Kalinović Dragoslav, Stanojlović Olgica: KORIŠĆENJE NARODNE MEDICINE KOD BOLESNIKA OBOLELIH OD MALIGNIH TUMORA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVIII, br. 1-4, 1993; 21-24
 10. Mihailović Dragan, Čekerevac Milica, Savić Vojin, Mihajlović Moma: PNEUMOCYSTIS CARINII INFEKCIJA: ELEKTRONOMIKROSKOPSKA ANALIZA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVIII, br. 1-4, 1993; 13-16
 11. Nikolić Maja: UTICAJ DIJETE NA BIOSINTEZU HOLESTEROLA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVIII, br. 1-4, 1993; 47-52
 12. Novaković Budimka, Mirosavljev Marija, Vujkov Tamara: PROMENE NUTRITIVNOG STATUSA TOKOM LEČENJA GOJAZNOSTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVIII, br. 1-4, 1993; 35-38
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.