Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XXVII, br. 1-4, 2002.
 
  Vol. XXVII, br. 1-4, 2002.
 1. Čukić Goran: MASOVNO OBOLJEVANJE U NEKIM KASARNAMA SRBIJE OD 1836. DO 1864. GODINE (INTUICIJA NEKAD I SAD), Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 39-47
 2. Đokić Danica: ZAŠTITA ZDRAVLJA U OBREDNOJ PRAKSI ŽIVOTNOG I GODIŠNJEG CIKLUSA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 74-78
 3. Kalinović Dragoslav, Perišić Dragan, Milošević Ljubica: MIOM I TRUDNOĆA - PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 33-35
 4. Knežević Srebrica: ETNOLOŠKI PRISTUP FENOMENU DUGOVEČNOSTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 53-61
 5. Knežević Srebrica, Fileki Irena: ZDRAVSTVENI I DRUŠTVENI ZNAČAJ UMIVANJA I KUPANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 62-65
 6. Lazarević-Ilić Dragana: EPIDEMIJA PEGAVOG TIFUSA U VALJEVSKOM KRAJU 1914. I 1915. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 48-52
 7. Marković Gordana: PREDMETI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA U ETNOLOŠKOJ ZBIRCI NARODNOG MUZEJA U VALJEVU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 66-70
 8. Jacanović Dragan, Jacanović Mirjana: FARMAKOLOŠKO-MEDICINSKI ASPEKT BILJAKA - SIMBOLA ZDRAVLJA U TRADICIONALNOJ KULTURI SRBA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 71-73
 9. Jacanović Mirjana, Jacanović Dragan: PRILOG PREVENCIJI AIDS–A, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 36
 10. Jevtić Milorad: KINEZITERAPIJA KOD DIABETES MELLITUS, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 24-28
 11. Milićević Mirjana, Mladenović Svetlana, Mitov Vladimir, Kostić Slaviša, Petković Bojana, Živković Zoran: TERENSKI RAD SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U ZAJEČARU ZA 2000 GODINU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 12-16
 12. Milošević Ljubica, Kostić Tihomir, Kalinović Dragoslav, Perišić Dragan: KOMPARACIJA OTKRIVENIH KARCINOMA OVARIJUMA U 1991. I 2001. GODINI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 17-20
 13. Najdanović-Mandić Vera, Zdravković Goran: HELLP SINDROM NA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOM ODELJENJU U ZAJEČARU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 29-32
 14. Stojanović Roksanda: ULOGA I MESTO REUMATOLOGA U OKVIRU REGIONALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 36-37
 15. Knežević Srebrica: OSVRT NA XXI TIMOČKE MEDICINSKE DANE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 38
 16. Perišić Dragan, Kalinović Dragoslav, Gajić Zoran: TERAPIJSKI MODALITETI U ZBRINJAVANJU OBOLELIH OD KARCINOMA ENDOMETRIJUMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 21-23
 17. Rajić Aleksandar: LEČENJE BILJEM U SRPSKOM NARODU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 82-83
 18. Tikić Ljubiša: OSOBENOSTI ZDRAVSTVENOG STANJA VOZAČA TEŠKIH RUDARSKIH MAŠINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 5-11
 19. Zlatković Dragoljub: TRADICIONALNA MEDICINA PIROTSKOG KRAJA IZMEĐU MAGIJE I KOLEKTIVNOG ISKUSTVA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 84-87
 20. Živković Gordana: ZAŠTITNA ULOGA SREBRA U NARODNOJ MEDICINI TIMOČKE KRAJINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 27, br. 1-4, 2002; 79-81
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.