Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Broj 2-3
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
  Obaveštenje

20 godina Službe za kućno lečenje

 
 

 

 
  Petog oktobra 2007. služba za kućno lečenje Zdravstvenog centra Zaječar obeležila je 20 godina postojanja. Formirana je sa idejom da se nepokretnim, polupokretnim i iznemoglim pacijentima omogući korišćenje zdravstvenih usluga u kućnim uslovima, umesto u Domu zdravlja. U početku je radio samo jedan lekar, pokojni dr Dragoljub Nikolić, i 3 tehničara. Vremenom, jedni su dolazili, drugi odlazili, da bi nas sada bilo 15, i to 3 lekara (jedan primarijus specijalista opšte medicine, jedan specijalista opšte medicine i jedan lekar opšte medicine i 12 tehničara, jedan sa visokom školom).
Usluge pružamo stanovnicima grada Zaječara (oko 40 000 stanovnika). Rad se obavlja u ambulanti i na terenu u dve smene, vikendom i praznikom – samo dežurni tehničar. U ambulanti se obavlja deo pregleda, prepisivanje hronične terapije, evidentiranje medicinske dokumentacije, prijem poziva, a na terenu, pregledi po pozivu, kontrole glikemije, EKG, promena katetera, previjanja, davanje terapije i naravno, kontinuirani zdravstveno vaspitni rad.
Struktura pacijenata na kućnom lečenju je takva da dominiraju hronične masovne nezarazne bolesti, koje su često praćene bolom kao komplikacijom. Više od 50% pacijenata pripada populaciji starijoj od 65 godina. Svetska zdravstvena organizacija je 2007. godinu proglasila godinom borbe protiv bola kod starih. Oktobar je mesec starih. Zato smo se se opredelili da godišnjicu obeležimo kratkim edukativnim seminarom o terapiji hroničnog kancerskog bola. Pokrovitelj obeležavanja godišnjice je bila firma Janssen Cilag, koja distribuira Durogesic flaster – perkutani fentanil.
Analizirali smo distribuciju kancerskog bola kod svih pregleda za prvih 6 meseci u kućnom lečenju, po polu i starosti, kao i zastupljenost pojedinih dijagnoza. Govorili smo o karakteristikama hroničnog bola, o troškovima lečenja, razlozima za neuspeh i najnovijim stavovima u terapiji bola. O tome je referat iznela Prim Dr Vesna Lalošević Đođević, prvi konsultant u lečenju bolesnika sa malignom bolešću.
Zaključak je da je bol peti vitalni znak, da je hroničan bol bolest sama po sebi i tako je treba lečiti. Terapija je kontinuirana i uspešna u 90% bolesnika. Opiofobija i kod bolesnika i kod lekara je nepotrebna. Ako je prisutan kancerski bol, nema kontraindikacija za njegovo lečenje.

Zaječar, 10. 10. 2007.
Načelnik Službe za kućno lečenje
Prim Dr Gradimirka Radojković, specijalista opšte medicine
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design