Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Broj 2-3
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

 
  ORIGINALNI RADOVI

Gavrilo Vasilev, Lidija Petrović
Kolor Doppler ehoflebografija u proceni topografije, morfologije i hemodinamike perforantnih vena

Dragan Perišić, Dragoslav Kalinović, Slavka Đorđević, Tomislav Pejović
Značaj socio-ekonomskih parametara na pojavu anemije u graviditetu i uticaj anemije majke na vitalnost novorođenčeta

Mirko Ilić, Konstansa Lazarević, Nataša Rančić, Zoran Deljanin, Branislav Petrović
Epidemiološke karakteristike obolelih od karcinoma želuca u Nišavskom okrugu

Jelena Jelenković, Miodrag Ž. Đorđević, Ljiljana Jovanović
Povezanost indeksa telesne mase i životne dobi trudnica sa pojavom gestacionog dijabetesa i ishodom trudnoće

PREGLEDI

Adnan Bajraktarević, Zaim Jatić, Semira Penava, Lutvo Sporišević, Amina Selimović
Savremena terapija alergijskih bolesti kod dece u primarnoj pedijatrijskoj praksi

Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić, Vladimir Mitov, Miljan Jović
Kliničke manifestacije tirotoksikoze - pregled literature

PRIKAZ BOLESNIKA

Miroslav Cokić, Miroslav Stojanović, Milomir Marinković, Ivan Cokić
Oralna intubacija kod povrede lica

Goran Janković, Miodrag Jolić
Ektopični bubreg kod trinaestogodišnje devojčice - prikaz slučaja

Zoran Joksimović, Dušan Bastać
Težak toksični hepatitis izazvan sokom crne rotkve (Raphanus sativus) - prikaz slučaja

Vesna Stojanović-Kamberović, Mirjana Rangelov, Goran Bjelogrlić,
Miloš Božović, Goran Videnović

Senzoneuralna nagluvost, put ka dijagnozi Alportovog sindroma - prikaz slučaja

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Petar Paunović
O malariji u Krajinskom srezu 1948. godine

OBAVEŠTENJA

20 godina Službe za kućno lečenje Zdravstvenog centra Zaječar

 
     
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design