Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Suppl 1     
[ Home ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]

XXVII Timočki medicinski dani :::
Indeks autora

 
Autor / broj sažetka Autor / broj sažetka
A
Aćimović T. Gordana 5
Aleksić Slavoljub 72
Andraši Olga 29
Anđelković Dejan 68
Anđelković Slavica 68
Angelov Mirjana 31
Arsić Miodrag 35,36

 
B
Babić I. 6
Babović Radomir 50
Bajić Ruža 58
Bajraktarević Adnan 61
Bakić M. 6
Banković Aleksandar 30,31
Basarić Emilija 22,45,51,53,59
Bastać Dušan 46,49,75,76
Begić Zijo 61
Bivolarević Snežana 58
Bjelogrlić Goran 8,44,47
Bogdanović Goran 17
Bogdanović Vesna 72
Bogicić Srđan 41,55
Bonović Petrija 44
Boričić Marija 68
Bošnjak Milan 50
Bošnjaković-Perić Svetlana 63
Božić Vesna 12
Božić Zorica 21,38,39
Božilović Dragoslav 7,15
Božilović Ljubisav 30,31
Brković Danijela 34
Brujić Vera 61,62
Bulić Bojana 78
C, Č, Ć
Cagulović Tatjana 69
Cero Nebojša 7, 24
Cimbaljević Biljana 72
Cojkić Ljubinka 41,58
Cokić Bojana 21,28, 47, 56
Crnobarić Milan 67
Cvetanović Ivana 74
Cvetanović Predrag 74
Cvetić Marina 45,56, 59
Čanković Dušan 29
Čanković Kosta 32
Čanković Miloš 23
Čanković Svetlana 32,43
Čavić Dragan 43
Čukić Goran 42
Čukić Nena 19,62
Ćuk Dragomir 7
D
Damnjanović Zvonko 25
Damnjanović Žaklina 75
Didić Ana 14
Didić Živorad 14
Diklić Aleksandar 12
Diković Jasmina (TMG Vol. 33, broj 1-2)
Dimitrijev Svetlana 17
Dimitrijević Dragan 14
Dimitrijević Ninoslav 14
Dimitrijević Sandra 48
Dimitrijević Zorka 39
Dragnić Nataša 36
Dukić Danijela 37
Đ, E, F
Ðurišić Vlasta 20
Džunić Maja 60
Đorđević Ksenija 70
Đorđijoski Igor 46,49,75
Đurđević Đulepa Aida 61
Ergić Mirjana 58
Filipović Slobodan 23,26
Firović Petar 71,73
Furnigić Dušan 9,11,12
G, H
Garić Đurđa 29
Genić Marijana 37,39,77
Habe Zdravko 14,19
Hajduković Srećko 35
Harhaji Sanja 29
Havelka Marija 12
I
Ilić Dragan 22,45, 51, 59
Ilić Marija 62
Ilić Mirka 68
Ilić Tomislav 7
Ilić Vanja 29
Ilić Videnović Dragana 51,55, 64, 71
Ivanović Danijela 15
Ivanović Tatjana 63
Ivašković Nadežda 52
Ivić Miroslav 31
Ivković D. Katarina 74
J
Jagodić-Torbica Vidosava 78
Jakovljević M. Svetlana 70
Jakovljević Mirjana 70
Janačković Ljiljana 21
Janković Jelena 21,38, 39
Janković Mirjana 57
Jelenković Bratimirka 19,21, 28, 62
Jezdić Ivana 50
 
Jokić Danilo 26,33, 41, 53
Joksimović Stevanović Dragana 36,66
Joksimović Zoran 46,49,75, 76
Josimovska Elena (TMG Vol. 33, broj 1-2)
Jolić Aleksandar 27,48
Jovanović D. Milan 5
Jovanović Ljiljana 21,28
Jovanović Miodrag 15,17,27
Jovanović Slađana 33,63
Jovanović Slađana 66
Jovičić O. 52
Jović Ljiljana 27
Jović Miljan 27
K
Kačavenda Dragana 50
Kalezić Nevena 12
Kalinović Dragoslav (TMG Vol. 33, broj 1-2)
Kasap Ana 50
Katalinić Dragan 77
Knežević Tanja 21,38, 39
Kolarski Milenko 24
Kolarski Nenadić Ljiljana 67,69
Kolašinac H. 6
Komazec Jovo 24
Kosić Radmila 37,39, 77
Kostić Tihomir (TMG Vol. 33, broj 1-2)
Kosovac O. 16
Kostić Miodrag 40
Kostić Rade 75
Kostić Tihomir 9,10,11, 16
Kovačević Milica 69
Krgović Ksenija 12
Kržanović Marija 33,63, 66
Кукубајова-Белић Јасминка (TMG Vol. 33, broj 1-2)
L, Lj
Lalošević Dušan 20
Lazić Staniša 52
Lazović Jasmina 18
Lazović Saša 18
Ljumović Gordana 75
 

M
Magdelinić M. 6
Maksimović Ljiljana 70, 72
Maletić Goran 43
Malogajski Jelena 21, 38, 39
Maljković Igor 7, 15
Marjanović Vesna 17
Marjanović Života 17
Marković Olgica 24
Marušić Biljana 62
Marušić Predrag 20
Matić Dušica 74
Matić Ivan 14, 19
Mickovski Katalina Nataša 21, 38, 39
Mićić Milorad 43
Mihajlović Jasmina 34
Mihajlović M. 13
Mihajlović Nada 30, 31
Mihajlović Saša 12, 13, 16, 59
Mijatović-Jovanović Vesna 35
Milaćević Tatjana 9, 10, 11, 16
Milijić Divnica 60
Miljević Marina 78
Miljković Miroslav 14,19
Miljuš Dragan 21, 38, 39
Milojković Ljiljana 70, 72
Milosavljević Rade 44
Milošević Ljubica (TMG Vol. 33, broj 1-2)
Milovanović Jelena 69
Mišić Dragan 5,10
Mišić Minela 77
Mitić Dragiša 20
Mitov Vladimir 48
Mitrović Milan 7, 24
Mitrović-Stevanović Nensi 10
Mladenović Davor 27
Mladenović Ljubinka 51
Mladenović Olivera 34
Mitrović-Stevanović Nensi (TMG Vol. 33, broj 1-2)
N
Najdanović-Mandić Vera 23, 31
Nedeljković Mirjana 41, 58
Nedić Branko 7, 24
Nenadić Nenad 67, 69
Nešić Božo 52
Nikolić Milan 64
Nikolić Milovan 55
Nikolić Mirko 28
Nikolić P. 75
Nikolić Sanja 43
Nikolić Ž. Danijela 49
Novaković Suzana 39
Novković Snežana 50
O
Obrenović – Kirćanski B. 52
Omanović Omer 24
Otašević Mila 37, 39, 77
Ožegović Jagoda 67
 
P
Panić Gordana 21
Paraskijević Biljana 46
Paunović Ivan 12, 16
Paunović Miroslava 30, 33
Penava Semira 61
Pešić Bojan 18
Pešić Saška 18
Pešić-Beštić Radica 67
Pešić-Prokić Marina 67
Petković Slavica 17
Petković Vesna 44
Petković Vojislava 29
Petronijević Ljubica 14
Petrović Aleksandar 57
Petrović Milan 68
Petrović Srbijanka 70, 72
Petrović Svetlana 10
Petrović Vasa 43
Plavšić Snežana 21, 38, 39
Popović Filipović Slavica 23, 26
Popović Lidija 52
Popović Maja 45, 57
Praščević Novak 26, 33, 41, 53
Puslojić Jevrosima 30, 31
Puslojić Zoran 31
Putniković Biljana 21
R
Radišić Slobodan 57
Radivojević-Rajković Marija 51
Radović V. Vesna 54
Raičević Milka 78
Rajić Aleksandar 28
Rajković Radivojević Marija 22, 45, 53, 59
Rakočević Ivana 21, 38, 39
Rakonjac Vesna 54
Ranđić D. Katarina 32
Rašković Biljana 73
Ravanić Boris 9, 11, 12, 27
Ravanić Jelena 9, 11, 12, 27
Repac Vinka 51
Ristić Slaviša 18
Ristić Vladimir 52
Ristović Nenad 57
Rondović D. 75
Rula K. Zlata 74
S
Savić Mitić Žaklina 20
Savković Sanja 21, 38, 39
Selimović Amina 61
Simić Lidija 61
Slavik E. Eugen 5
Slavković Milena 70
Smailagić Jasminka 50
Smiljanić Stefan 45, 56, 59
Smiljanić Zaviša 45, 56, 59
Sotirović Dragana 10
Spasić Marko 15
Sporišević Lutvo 61
Stanisavljević D. 52
Stanisavljević Dragan 14
Stanišić Veselin 6
Stanković Danijela 10, (TMG Vol. 33, broj 1-2)
Stanković Goran 24
Stanković Sanja 68
Stevanović Borislavka 24
Stijović B. 6
Stojanović Kamberović Vesna 8, 44, 47
Stojanović Miljana 25
Stojanović Slobodan 44
Stojičić T. Milan 5
Stojić Stevo 68
Stojmirović M. Danijela 5
Stuparević Vojislava 41, 55, 58
Svorcan Biljana 52
Š
Šipetić Grujičić Sandra 21
Šotra Biljana 78
Šujeranović Dragan 9, 11, 12
Šušnjević Sonja 35, 36
Švonja Igor 70

 

T
Tasić Marija 67
Tasić Vesna 30, 33
Tatić Svetislav 12
Teodorović Ivana 29
Timilijić Mladen 60
Todorov Maja 71, 73
Todorović Ljiljana 78
Todorović-Kazimirović Biljana 46
Tomašek Boris 67
Topalović Ilić Ljiljana 8
Tošić Brankica 60
Trailović Lidija 38, 62
Trailović Mirko 38, 61, 62
Trailović Nada 38, 61, 62
Travar Sonja 29
Trifunova-Narodović Anka 24
Trokanović Jordan 55
Turudić Svetlana 73
U, V
Vasić - Jovanović Vesna 46
Vasić Brankica 19, 21, 62
Vasilev Gavrilo 76
Vasiljević Zorana 21
Vasov Nataša 10
Veljković Marina 60
Vignjević Zorica 34, 40
Vinković Predrag 52
Vlaović D. 6
Vujasinović-Stupar Nada 50
Vujisić-Tešić Bosiljka 68
Vujotić D. Ljiljana 5
Vukadinović Višica 44
Vukosavljević Saša 15
Vuković Jelena 51
Z
Zdravković Goran 23
Zorić G. 12
 
Ž
Žikić Srđan 40
Žikić Svetlana 40
Živaljević Vladan 12
Živković Snežana 21, 38, 39
Živković Svetlana 20
Žižić Borjanović Slavica 23, 26
 
[ Home ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design