Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] [ Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVII Timočki medicinski dani - Zaječar, 22-24. maj 2008.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA

   
 
 1. FIBROPAPILOM JEZIKA - NAČIN UKLANJANJA
  Dragan Mišić
 2. HIRURŠKO LEČENJE ULCUS TEREBRANSA SA INTRAKRANIJALNOM PROPAGACIJOM I ISTOSTRANOG AKUSTIKUS NEURINOMA. PRIKAZ SLUČAJA
  Milan T. Stojičić(1), Eugen E. Slavik(2) Danijela M. Stojmirović (3), Gordana T. Aćimović (1), Ljiljana D. Vujotić(2), Milan D. Jovanović(1)
 3. HRONIČNI KALKULOZNI HOLECISTITISI TRETIRANI LAPAROSKOPSKOM HOLECISTEKTOMIJOM
  Veselin Stanišić, M. Magdelinić, M. Bakić, H. Kolašinac, D. Vlaović, B. Stijović, I. Babić
 4. KONIZACIJA - NAJČEŠĆA OPERACIJA U GINEKOLOŠKOJ ONKOLOGIJI
  Branko Nedić (1), Milan Mitrović (2), Nebojša Cero(2), Dragomir Ćuk (3)
 5. KOREKCIJA FACIJALNE PARALIZE STATIČKOM SUSPENZIJOM LICA TRANSPLANTATOM FASCIAE LATAE
  Igor Maljković, Dragoslav Božilović, Tomislav Ilić
 6. LEČENJE CHALACIONA U AMBULANTNIM USLOVIMA INJEKCIJOM STEROIDA
  Ljiljana Topalović Ilić
 7. KOMBINOVANI TERAPIJSKI PRISTUP KOD NEPOVOLJNE LINIJE PRELOMA ANGULUSA MANDIBULE-PRIKAZ SLUČAJA
  Goran Bjelogrlić(1), Vesna Stojanović Kamberović(2)
 8. PRELOMI GORNJEG OKRAJKA BUTNE KOSTI HOSPITALIZOVANI U ORTOPEDSKOM ODELJENJU Z.C. NEGOTIN U PERIODU OD 2005. DO 2008. GODINE
  Boris Ravanić, Dragan Šujeranović, Dušan Furnigić, Jelena Ravanić
 9. REKONSTRUKCIJA DOJKE INTRAGLANDULARNIM REŽNJEVIMA
  Tatjana Milaćević, Tihomir Kostić
 10. SPINALNA ANESTEZIJA - UČESTALOST, STAROSNA STRUKTURA PACIJENATA I NAJČEŠĆE HIRURŠKE INTERVENCIJE U 2007. GODINI U ZDRAVSTVENOM CENTRU NEGOTIN
  Danijela Stanković, Nensi Mitrović-Stevanović, Nataša Vasov, Svetlana Petrović
 11. SY BOUVERET - VISOKI BILIJARNI ILEUS
  Tihomir Kostić(1), Tatjana Milaćević(1), Dragana Sotirović(2)
 12. CISTA PODA USNE DUPLJE
  Dragan Mišić
 13. HIRURŠKO LEČENJE PRELOMA INTERTROHANTERNE REGIJE BUTNE KOSTI PRIMENOM DHS KLINA
  Dragan Šujeranović, Boris Ravanić, Dušan Furnigić, Jelena Ravanić
 14. HIRURŠKA TERAPIJA ILEOVAGINALNE FISTULE BEZ PROTEKTIVNE DERIVACIJE - FRUSTRACIJA ILI REŠENJE
  Tihomir Kostić, Tatjana Milaćević
 15. INDIKACIJE ZA HIRURŠKO LEČENJE SOLITARNOG NODUSA ŠTITASTE ŽLEZDE
  Ivan Paunović (1), Aleksandar Diklić (1), Ksenija Krgović (1), Vladan Živaljević(1), Nevena Kalezić(2), Svetislav Tatić (3), Vesna Božić(3), Marija Havelka(3), G. Zorić(1)
 16. KONGENITALNO PROMINENTNO UVO
  Saša Mihajlović
 17. PROBLEMI U DIJAGNOSTIKOVANJU MULTIPLOG MIJELOMA
  Boris Ravanić, Jelena Ravanić, Dragan Šujeranović, Dušan Furnigić
 18. NEGA PACIJENATA SA TRAHEOSTOMOM I DEKANILMAN
  Saša Mihajlović, M. Mihajlović
 19. OPERATIVNO LEČENJE STENOZE URETERA KAO POSLEDICE ZRAČENJA
  Živorad Didić, Ninoslav Dimitrijević, Ana Didić, Dragan Stanisavljević, Ljubica Petronijević, Dragan Dimitrijević
 20. KARCINOM DOJKE, NASE ŠESTOGODIŠNJE ISKUSTVO
  Ivan Matić, Miroslav Miljković, Zdravko Habe
 21. CARPAL TUNNEL SYNDROMA – DIJAGNOSTIKA I HIRURŠKO LEČENJE – NAŠA ISKUSTVA
  Igor Maljković, Miodrag Jovanović, Dragoslav Božilović, Danijela Ivanović
 22. PLANOCELULARNI KARCINOM KOŽE KAO POSLEDICA PILONIDALNOG SINUSA – PRIKAZ SLUČAJA
  Marko Spasić(1), Saša Vukosavljević (1,2)
 23. POVREDA KOŽE SPOLJAŠNJEG SLUŠNOG HODNIKA
  Saša Mihajlović
 24. PRVA REKONSTRUKCIJA DOJKE U ZC ZAJECAR UPOTREBOM IMPLANTA
  Tatjana Milaćević, Tihomir Kostić, O. Kosovac
 25. TOTALNA TIREOIDEKTOMIJA SA FUNKCIONALNOM DISEKCIJOM VRATA-REŠENJE AGRESIVNOG PAPILARNOG KARCINOMA ŠTITASTE ŽLEZDE
  Tihomir Kostić(1), Ivan Paunović(2), Tatjana Milaćević(1)
 26. MULTIDISCIPLINARNI RAD KOD LEČENJA TU DOJKE
  Goran Bogdanović, Svetlana Dimitrijev, Slavica Petković, Vesna Marjanović
 27. MECKELOV DIVERTICULUM KAO UZROK AKUTNOG ABDOMENA
  Goran Bogdanović, Života Marjanović
 28. OBOLJENJA ROTATORNE MANŽETNE RAMENOG ZGLOBA (ROTATOR CUFF DISEASES)
  Miodrag Jovanović
 29. PERFORACIJA ZIDA CEKUMA NA TERENU DIVERTIKULUMA
  Saša Lazović, Slaviša Ristić, Bojan Pešić, Jasmina Lazović, Saška Pešić
 30. TRAKTAT O KILAMA - ISTORIJSKI RAZVOJ OPERATIVNE TEHNIKE
  Bojan Pešić, Slaviša Ristić, Saša Lazović, Saška Pešić
 31. VOLVULUSI SIGMOIDNOG KOLONA NA NAŠEM MATERIJALU- PRIKAZ SLUČAJA
  Miroslav Miljković, Ivan Matić, Zdravko Habe
 32. UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA KOD DECE U PRVE DVE GODINE ŽIVOTA U ZAJEČARU
  Nena Čukić(1), Brankica Vasić(1), Bratimirka Jelenković(2)
 33. AKTIVNOST ANTIRABIČNE STANICE U ZAJEČARU U PERIODU OD 2003.-2007. GODINE
  Dragiša Mitić(1), Predrag Marušić(1), Žaklina Savić Mitić(2), Vlasta Ðurišić(1), Svetlana Živković(1)
 34. NAUČNI I ZDRAVSTVENI ZNAČAJ HEMPTOVE VAKCINE
  Dušan Lalošević
 35. INCIDENCIJA AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U SRBIJI
  Nataša Mickovski Katalina (1), Dragan Miljuš (1), Tanja Knežević (1), Zorana Vasiljević (2), Sandra Šipetić Grujičić (3), Biljana Putniković (4), Gordana Panić (5), Sanja Savković (1), Snežana Živković (1), Jelena Malogajski (1), Jelena Janković (1), Snežana Plavšić (1), Ivana Rakočević (1), Zorica Božić (1)
 36. FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA (KVO) KOD DECE I ADOLESCENATA OBA POLA UZRASTA 10 I 15 GODINA U JUSAD STUDIJI U ZAJEČARU
  Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, Ljiljana Janačković, Ljiljana Jovanović, Bojana Cokić
 37. ODBACI PRVU CIGARETU
  Emilija Basarić, Marija Rajković-Radivojević, Dragan Ilić
 38. OLIV KING MEĐU SRBIMA
  Slavica Popović Filipović, Slavica Žižić Borjanović, Slobodan Filipović
 39. POROĐAJI ADOLESCENTNIH TRUDNICA U ZAJEČARU U 2007. GODINI
  Vera Najdanović-Mandić(1), Goran Zdravković(2)
 40. POSETA STOMATOLOGU KAO IZVOR ANKSIOZNOSTI
  Miloš Čanković
 41. TUBERKULOZA U OPŠTINI ZAJEČAR U PERIODU OD 2000-20007. GODINE
  Goran Stanković, Omer Omanović, Borislavka Stevanović, Anka Trifunova-Narodović, Olgica Marković
 42. VANBOLNIČKO PORODILIŠTE U 21. VEKU - DA ILI NE
  Branko Nedić (1), Milan Mitrović (2), Nebojša Cero (2), Jovo Komazec (3), Milenko Kolarski (4)
 43. SISTEM ZA AKTIVAN MONITORING PACIJENATA U BOLNIČKOM OKRUŽENJU
  Zvonko Damnjanović
 44. AROME U ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG ODREĐIVANJA
  Miljana Stojanović
 45. EVALUACIJA 2. NAPREDNOG TRENINGA ZA HIV/AIDS I PPI U RCG
  Novak Praščević(1), Danilo Jokić(2)
 46. BOLNICE ŠKOTSKIH ŽENA U SRBIJI I SA SRBIMA NA FRONTOVIMA U PRVOM SVETSKOM RATU 1914–1918.
  Slavica Popović Filipović, Slavica Žižić Borjanović, Slobodan Filipović
 47. BORBA PROTIV DUVANSKOG DIMA
  Jelena Ravanić, Boris Ravanić
 48. LEKARI IZMEĐU ETIKE I ZAKONA
  Miljan Jović(1), Davor Mladenović(2), Miodrag Jovanović(1), Aleksandar Jolić(3), Ljiljana Jović (4)
 49. STUKTURA OBOLJEVANJA ADOLESCENATA HOSPITALIZOVANIH U DEČJEM ODELJENJU Z.C. ZAJEČAR, U ZAJEČARU: 1997. GODINE I 2007. GODINE
  Bratimirka Jelenković, Ljiljana Jovanović, Bojana Cokić, Mirko Nikolić
 50. NADRILEKARSTVO U SEVEROISTOČNOJ SRBIJI
  Aleksandar Rajić
 51. UPADU BESNOG VUKA U SELO 1785. GODINE
  Olga Andraši
 52. PREVENTIVNI PRISTUP MALIGNIM NEOPLAZMAMA NA JABLANIČKOM OKRUGU
  Vanja Ilić, Vojislava Petković, Đurđa Garić
 53. STAVOVI STANOVNIŠTVA NOVOG SADA O SAMOUBISTVU
  Dušan Čanković, Harhaji Sanja, Ivana Teodorović, Sonja Travar
 54. ANALIZA MORTALITETA ZA PERIOD OD 2005. DO 2007. GODINE
  Miroslava Paunović, Vesna Tasić
 55. DISTRIBUCIJA STADIJUMA CA-PVU U ODNOSU NA ŽIVOTNO DOBA
  I PARITET U DESETOGODIŠNJEM PERIODU (1998-2007) NA GINEKOLOŠKOM
  ODELJENJU ZC NEGOTIN

  Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Ljubisav Božilović, Aleksandar Banković
 56. EKTOPIČNA TRUDNOĆA U PERIODU 1998-2007. NA GAO NEGOTIN
  Jevrosima Puslojić(1), Nada Mihajlović (1), Ljubisav Božilović(1), Zoran Puslojić(2),Miroslav Ivić(1), Aleksandar Banković(1)
 57. ISHOD JEDNE ADOLESCENTNE TRUDNOĆE
  Mirjana Angelov(1), Vera Najdanović-Mandić(2)
 58. UČESTALOST HEPATITISA KOD STUDENATA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA POSLEDNJIH ŠEST GODINA
  Katarina D. Ranđić
 59. ISTORIJSKI RAZVOJ MEDICINE RADA U INĐIJI
  Svetlana Čanković, Kosta Čanković
 60. KARCINOMI – ANALIZA MORTALITETA
  Vesna Tasić, Miroslava Paunović
 61. KVALITET ŽIVOTA U STARIJEM ŽIVOTNOM DOBU
  Slađana Jovanović, Marija Kržanović
 62. OBESITAS I METABOLIČKI SINDROM
  Danilo Jokić(1), Novak Praščević(2)
 63. NASILJE U PORODICI VIĐENO OČIMA SREDNJOŠKOLACA
  Zorica Vignjević, Jasmina Mihajlović,
 64. ELEKTRONSKA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA
  Olivera Mladenović, Danijela Brković
 65. OPŠTE KARAKTERISTIKE SINDROMA FIZIČKOG NASILJA NAD DJECOM
  Srećko Hajduković
 66. ODSUTNOST SA POSLA PREMA GRANAMA PRIVREDNE DELATNOSTI U JUŽNOBAČKOM OKRUGU U PERIODU 1999-2006. GODINA
  Sonja Šušnjević, Miodrag Arsić, Vesna Mijatović-Jovanović
 67. VITALNO-DEMOGRAFSKA KRETANJA U JUŽNOBAČKOM OKRUGU U PERIODU 1999-2006. GODINE
  Miodrag Arsić, Sonja Šušnjević, Nataša Dragnić
 68. OSAM VEKOVA BOLNICE U STUDENICI
  Dragana Joksimović Stevanović
 69. PETOGODIŠNJE ISKUSTVO SAVETOVALIŠTA ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH
  Mila Otašević, Radmila Kosić, Marijana Genić
 70. SIROMAŠTVO KAO DETERMINANTA ZDRAVLJA NA POČETKU PILOT PROJEKTA "PAKET OSNOVNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA U DOMU ZDRAVLJA KRALJEVO"
  Danijela Dukić
 71. SMRTNOST OD BOLESTI SRCA I KRVNIH SUDOVA U SRBIJI
  Dragan Miljuš, Nataša Mickovski Katalina, Tanja Knežević, Sanja Savković, Jelena Malogajski, Jelena Janković, Snežana Živković, Snežana Plavšić, Ivana Rakočević, Zorica Božić
 72. STOMATOLOŠKA PROTETIKA - GDE SMO BILI I KUDA IDEMO?
  Lidija Trailović(1), Mirko Trailović(2), Nada Trailović(3)
 73. UMIRANJE OD ISHEMIJSKIH BOLESTI SRCA I CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA U SRBIJI
  Dragan Miljuš, Nataša Mickovski Katalina, Tanja Knežević, Sanja Savković, Jelena Malogajski, Jelena Janković, Snežana Živković, Snežana Plavšić, Ivana Rakočević, Zorica Božić
 74. UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA GOJAZNOST KOD PACIJENATA SA NEAKTIVNIM ZANIMANJEM U ISPITIVANOJ POPULACIJI
  Zorka Dimitrijević, Suzana Novaković
 75. VAKCINACIJA PROTIV HEPATITISA B U SREDNJOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI
  Marijana Genić, Mila Otašević, Radmila Kosić
 76. VISOK KRVNI PRITISAK KOD ADOLESCENATA
  Zorica Vignjević
 77. ANALIZA ORGANIZACIONIH I LIČNIH FAKTORA ZADOVOLJSTVA POSLOM ZAPOSLENIH U ZZJZ "TIMOK" ZAJEČAR
  Miodrag Kostić (1), Srđan Žikić (2), Svetlana Žikić (3)
 78. ENTERITIS SALMONELLOSA U OPŠTINI NEGOTIN
  Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Ljubinka Cojkić, Mirjana Nedeljković
 79. ZAVISNOST OD INTERNETA – NOVA BOLEST?
  Novak Praščević (1), Danilo Jokić(2)
 80. ZDRAVLJE PLEMENSKE CRNE GORE
  Goran Čukić
 81. ZNAČAJ PREVENTIVNIH MERA U SPREČAVANJU ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE ŽUTICE
  Svetlana Čanković, Vasa Petrović
 82. SAOBRAĆAJNI TRAUMATIZAM NA TERITORIJI KOJU POKRIVA HMP Z.C. ŠABAC OD 01.07.2006-31.12.2006.
  Dragan Čavić, Goran Maletić, Milorad Mićić, Sanja Nikolić
 83. TIMSKI RAD U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
  Vesna Petković, Petrija Bonović, Višica Vukadinović, Rade Milosavljević, Slobodan Stojanović
 84. POLIVASKULARNA BOLEST
  Dragana Ilić Videnović
 85. ARTIKULATORI I NJIHOVA PRIMENA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI
  Zaviša Smiljanić, Stefan Smiljanić, Marina Cvetić
 86. PRIMARNA CILIJARNA DISKINEZIJA – PRIKAZ SLUČAJA
  Dragan Ilić, Emilija Basarić, Marija Rajković – Radivojević, Maja Popović
 87. REZISTENTNA HIPERTENZIJA OSTAJE IZAZOV ZA KLINIČKU PRAKSU - PRIKAZ PREPORUKA SA FOKUSOM NA EHOKARDIOGRAFSKI ASPEKT HIPERTROFIJE MIOKARDA
  Dušan Bastać(1), Zoran Joksimović(2), Igor Đorđijoski(1)
 88. DOPRINOS ERITROPOETINA U SMANJENJU UPOTREBE ALOGENE KRVI KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
  Biljana Paraskijević(1), Biljana Todorović-Kazimirović(1), Vesna Vasić-Jovanović(2)
 89. KLIPPEL-FEILOV SINDROM-PRIKAZ SLUČAJA
  Bojana Cokić
 90. OTOGENE KOMPLIKACIJE AKUTNIH OTITISA U DEČIJEM UZRASTU - PRINCIPI DIJAGNOSTIKOVANJA I LEČENJA
  Vesna Stojanović Kamberović(1), Goran Bjelogrlić(2)
 91. PRIMENA PRIVREMENIH PEJSMEJKERA U ZAJEČARSKOM KARDIOLOŠKOM ODSEKU U PERIODU 2006-2008.
  Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNO ODELJENJE
 92. PRIMENA PRIVREMENE PEJSMEJKER TERAPIJE AV BLOKA GR III KOD PACIJENTA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA – PRIKAZ SLUČAJA
  Sandra Dimitrijević, Aleksandar Jolić, Vladimir Mitov
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA, KARDIOLOŠKI ODSEK
 93. TERAPIJSKI PRISTUP REZISTENTNOJ I PSEUDOREZISTENTNOJ ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI
  Igor Đorđijoski(1), Dušan Bastać (1), Zoran Joksimović (2)
 94. UTICAJ SUBKLINIČKE HIPOTIREOZE NA MORFOLOŠKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE SRCA I KRVNIH SUDOVA
  Danijela Ž. Nikolić
 95. SUPLEMENTACIJA BIOLOŠKIM KALCIJUMOM POREKLA BISERA IZ ŠKOLJKI PINCTADA MAXIMA KOD POSTMENOPAUZNIH ŽENA SA SNIŽENOM MINERALNOM KOŠTANOM GUSTINOM
  Nada Vujasinović-Stupar (1, 2), Snežana Novković (2), Ivana Jezdić (3)
 96. UTICAJ BIOMETEOROLOŠKIH FAZA NA AKUTNI KORONARNI SINDROM
  Radomir Babović(1) Jasminka Smailagić(3), Milan Bošnjak(2), Dragana Kačavenda(1), Ana Kasap(1)
 97. ANEMIJE KOD ŠKOLSKE DECE
  Emilija Basarić, Marija Radivojević-Rajković, Dragan Ilić, Ljubinka Mladenović
 98. ATEROSKLEROZA I MOGUĆNOSTI PREVENCIJE – PRIKAZ SLUČAJA
  Vinka Repac(1), Jelena Vuković(2)
 99. CIRKADIJALNA DISTRIBUCIJA ASIMPTOMATSKE ISHEMIJE U BOLESNIKA SA KORONARNOM BOLEŠĆU
  Dragana Ilić Videnović
 100. UTICAJ HIPERTENZIJE I HIPERGLIKEMIJE NA DIJASTOLNU FUNKCIJU LEVE KOMORE KOD NORMOTENZIVNIH I HIPERTENZIVNIH PACIJENATA SA DIJABETES MELITUSOM TIP 2
  O. Jovičić(1), B. Obrenović – Kirćanski(2), D. Stanisavljević(3)
 101. PREKOMERNA TELESNA TEŽINA I DRUGI KLINIČKI FAKTORI U NASTANKU GONARTROZE
  Božo Nešić(1), Vladimir Ristić(2), Predrag Vinković(3), Staniša Lazić (4), Lidija Popović(1), Biljana Svorcan(1), Nadežda Ivašković(1)
 102. HIPERTENZIVNA OBOLJENJA U TRUDNOĆI – UTICAJ NA NOVOROĐENČAD
  Marija Rajković Radivojević(1), Emilija Basarić (2)
 103. "HOLIDAY HEART" I MIOKARDNA DEPRESIJA – KOMPLIKACIJE ALKOHOLIZMA
  Danilo Jokić(1), Novak Praščević(2)
 104. ISTOVREMENA OBOLENJA I IZBOR BETA BLOKATORA
  Vesna V. Radović
 105. MEDICINSKO – NUTRITIVNA TERAPIJA PRIMENJENA KOD METABOLIČKOG SY X (CASE REPORTS)
  Vesna Rakonjac
 106. PRIKAZ ODOJČETA SA MOŽDANOM I RESPIRATORNOM INSFICIJENCIJOM I MNOGOBROJNIM UROĐENIM ANOMALIJAMA
  Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Milovan Nikolić, Vojislava Stuparević
 107. ALERGIJSKI RINITIS KOD DECE - KLINIČKI EFEKTI LEČENJA
  Vesna Stojanović Kamberović (1), Goran Bjelogrlić (2)
 108. POLOŽAJNI DEFORMITET STOPALA
  Bojana Cokić
 109. PRIVREMENE KRUNE - NEOPHODNOST U SAVREMENOJ STOMATOLOGIJI
  Zaviša Smiljanić, Stefan Smiljanić, Marina Cvetić
 110. RESPIRATORNE KOMPLIKACIJE VZV PRIMARNE INFEKCIJE, PRIKAZ DVA SLUČAJA
  Nenad Ristović, Aleksandar Petrović
 111. SISTEMSKA AMILOIDOZA SA PROMENAMA U PREDELU OČNIH KAPAKA
  Maja Popović, Mirjana Janković, Slobodan Radišić
 112. STAFILOKOKNA ZAPALJENJA SPOLJAŠNJEG UŠNOG KANALA U OPŠTINI NEGOTIN
  Mirjana Nedeljković, Ljubinka Cojkić, Vojislava Stuparević
 113. STRUMA – HASHIMOTOV THYREOIDITS - PRIKAZ SLUČAJA
  Mirjana Ergić, Ruža Bajić, Snežana Bivolarević
 114. TOKSIČNO OŠTEĆENJE UVA ALKOHOLOM I NIKOTINOM
  Saša Mihajlović
 115. TOKSIČNI ERITEM
  Marija Rajković Radivojević(1), Emilija Basarić(2), Dragan Ilić(2)
 116. ZIRKON CERAMICA-BUDUĆNOST KOJA JE VEĆ POČELA
  Zaviša Smiljanić, Marina Cvetić, Stefan Smiljanić
 117. AKUTNA TROVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE KNJAŽEVAC
  Brankica Tošić, Divnica Milijić, Mladen Timilijić, Maja Džunić
 118. KOMPARATIVNA ANALIZA EFIKASNOSTI DEJSTVA RAZLIČITIH GRUPA ANALGETIKA KOD DENTALGIJA
  Marina Veljković
 119. BASIDIOMYCETE – TRADICIONALNA MEDICINA KAO POMOĆNA TERAPIJA
  Vera Brujić(1), Nada Trailović(2), Mirko Trailović(3), Lidija Simić(4)
 120. OBESITY IN PEDIATRICS PRAXIS
  Adnan Bajraktarević(1), Semira Penava(1), Aida Đurđević Đulepa(2), Lutvo Sporišević (3), Amina Selimović(4), Zijo Begić(4)
 121. UČESTALOST DEFORMITETA TORAKOLUMBALNE KIČME KOD DECE ŠKOLSKOG UZRASTA U ZAJEČARU
  Brankica Vasić(1), Biljana Marušić(2), Bratimirka Jelenković(3), Nena Čukić(1), Marija Ilić(1)
 122. DERMOSKOPIJA - SAVREMENA METODA OTKRIVANJA MALIGNIH LEZIJA KOŽE
  Nada Trailović(1), Mirko Trailović(2), LidijaTrailović (3), Vera Brujić (4)
 123. DIJABETESNO STOPALO – PROBLEM I PACIJENATA I ZDRAVSTVENIH RADNIKA
  Marija Kržanović, Slađana Jovanović
 124. ENTERITIS YERSINIOSA I ABI, DIJAGNOSTIČKA DILEMA-PRIKAZ SLUČAJA
  Tatjana Ivanović, Svetlana Bošnjaković-Perić
 125. ZASTUPLJENOST FAKTORA RIZIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI KOD RADNIKA "ŽELEZNICE SRBIJE"
  Milan Nikolić
 126. UČESTALOST POJEDINIH FR U STABILNOJ KORONARNOJ BOLESTI
  Dragana Ilić Videnović
 127. HERPES ZOSTER – PRIKAZ SLUČAJA
  Dragana Joksimović Stevanović
 128. KARDIOVASKULARNI BOLESNICI NA KUĆNOM LEČENJU
  Slađana Jovanović, Marija Kržanović
 129. LEČENJE TEŠKIH OBLIKA HIPERTENZIJE U AMBULANTNIM USLOVIMA DOMA ZDRAVLJA
  Nenad Nenadić(1) Ljiljana Kolarski Nenadić(2)
 130. OSOBENOSTI VANINSTITUCIONALNOG ZBRINJAVANJA OSTARELE POPULACIJE SA MALIGNIM BOLESTIMA
  Marina Pešić-Prokić(1), Boris Tomašek(1), Jagoda Ožegović(1), Milan Crnobarić(1), Marija Tasić(1), Radica Pešić-Beštić(2)
 131. MIKOPLAZMA PNEUMONIAE PRIKAZ SLUČAJA
  Slavica Anđelković, Dejan Anđelković
 132. ZNAČAJ B-TIP NATRIURETSKOG PEPTIDA U PROCENI STEPENA MITRALNE REGURGITACIJE KOD BOLESNIKA SA STRUKTURNIM OŠTEĆENJIMA MITRALNE VALVULE
  Stevo Stojić(1) Bosiljka Vujisić-Tešić(2),Marija Boričić(2) Milan Petrović(2), Sanja Stanković(3),Mirka Ilić(3)
 133. REITEROV SYNDROM - PRIKAZ SLUČAJA
  Ljiljana Kolarski Nenadić(1)Nenad Nenadić(2), Milica Kovačević (1)
 134. TBC PLUĆA (PRIKAZ SLUČAJA)
  Tatjana Cagulović, Jelena Milovanović
 135. POTROŠNJA ORALNIH ANTIDIJABETIKA U SMEDEREVU
  Milena Slavković (1), Svetlana M. Jakovljević (1), Ksenija Đorđević (1), Igor Švonja (2)
 136. PREVENCIJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE KOD DIJABETIČARA
  Ljiljana Milojković, Ljiljana Maksimović, Srbijanka Petrović, Mirjana Jakovljević
 137. PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI KOD BOLESNIKA SA HBI
  Dragana Ilić Videnović
 138. RENALNA KOLIKA
  Maja Todorov, Petar Firović
 139. PROCENA RIZIKA OBOLJEVANJA OD TIP 2 DIJABETESA
  Ljiljana Maksimović, Biljana Cimbaljević, Ljiljana Milojković, Srbijanka Petrović
 140. SILIKOZA - PRIKAZ SLUČAJA
  Vesna Bogdanović, Slavoljub Aleksić
 141. STATUS ASTHMATICUS - PRIKAZ SLUČAJA
  Petar Firović, Maja Todorov
 142. STRESNA SITUACIJA KAO UZROČNIK ALERGIJSKIH BOLESTI
  Svetlana Turudić (1), Biljana Rašković(2)
 143. TERAPIJA LAŽNOG MANDIBULARNOG PROGNATIZMA
  Zlata K. Rula, Katarina D. Ivković
 144. TUMOR MOKRAĆNE BEŠIKE – PRIKAZ SLUČAJA
  Dušica Matić(1), Ivana Cvetanović(1), Predrag Cvetanović(2)
 145. VERTIGINOZNI SINDROM – PRIKAZ SLUČAJA
  Ivana Cvetanović(1), Dušica Matić(1), Predrag Cvetanović(2)
 146. EDEM EKSTREMITETA NAKON ORTOPEDSKIH INTERVENCIJA - DIJAGNOSTIČKI PROBLEM U REHABILITACIJI
  Žaklina Damnjanović , Rade Kostić, D. Rondović, Gordana Ljumović, P. Nikolić
 147. KOMBINOVANJE NIVOA B-TIPA NATRIURETSKOG PEPTIDA U PLAZMI I PARAMETARA TKIVNOG DOPPLERA U EVALUACIJI DIJASTOLNE DISFUNKCIJE LEVE KOMORE
  Dušan Bastać(1), Igor Đorđijoski(1), Zoran Joksimović(2),
 148. ZNAČAJ 24 ČASOVNOG KONTINUIRANOG MERENJA ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA U OTKRIVANJU HIPERTENZIJE BELOG MANTILA, MASKIRANE HIPERTENZIJE I PREDVIÐANJU KOMPLIKACIJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
  Zoran Joksimović (1), Dušan Bastać (2)
 149. AON CAPITIS FEMORIS - CALVE-LEGG-PERTHES
  Gavrilo Vasilev
 150. HIPOPITUITARIZAM KAO UZROK NISKOG RASTA, PUT KA DIJAGNOZI – PRIKAZ SLUČAJA
  Radmila Kosić, Mila Otašević, Marijana Genić
 151. DIJAGNOSTIČKE NEDOUMICE POREMEĆAJA STANJA SVESTI – PRIKAZ SLUČAJA
  Minela Mišić, Dragan Katalinić
 152. POREMEĆAJ ISHRANE - PREKOMERNA UHRANJENOST DECE ŠKOLSKOG UZRASTA, MOGUĆNOST PREVENCIJE
  Marina Miljević, Bojana Bulić, Milka Raičević, Ljiljana Todorović, Biljana Šotra
 153. PREGLED DECE OBOLELE OD HRONICNIH NEZARAZNIH OBOLJENJA,
  MOGUĆNOST PREVENCIJE, RANA DIJAGNOSTIKA

  Marina Miljević, Vidosava Jagodić-Torbica, Bojana Bulić
 154. ADOLESCENCIJA, TEŠKOĆE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI, PRIKAZ SLUČAJA METABOLIČKOG SINDROMA
  Marina Miljević, Bojana Bulić, Milka Raičević, Ljiljana Todorović
 155. УСЛУГИТЕ НА МАТИЧНИОТ ЛЕКАР ОД ПРИМАРНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ТЕРМИНАЛНО ЗАБОЛЕНИТЕ ОНКОЛОШКИ БОЛНИ
  Јасминка Кукубајова - Белић
 156. ANDRIJA ŠTAMPAR I NJEGOVA ULOGA U RAZVOJU ZDRAVSTVA NA PODRUČJU MAKEDONIJE IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
  Elena Josimovska
 157. MODEL INKLUZIVNOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA DECE SA POSEBNIM POTREBAMA I STAVOVI VASPITAČA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA
  Nensi Mitrović-Stevanović, Danijela Stanković
 158. KARCINOM OVARIJUMA – BOLEST KOJA DOLAZI
  Ljubica Milošević, Tihomir Kostić, Dragoslav Kalinović, Jasmina Diković
 
  [ Home ] [ Program ] [ Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design