Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVII Timočki medicinski dani - Zaječar, 22-24. maj 2008.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 71-80

<<< ] >>> ]  
 
 
 
 1. SMRTNOST OD BOLESTI SRCA I KRVNIH SUDOVA U SRBIJI
  Dragan Miljuš, Nataša Mickovski Katalina, Tanja Knežević, Sanja Savković, Jelena Malogajski, Jelena Janković, Snežana Živković, Snežana Plavšić, Ivana Rakočević, Zorica Božić
 2. STOMATOLOŠKA PROTETIKA - GDE SMO BILI I KUDA IDEMO?
  Lidija Trailović(1), Mirko Trailović(2), Nada Trailović(3)
 3. UMIRANJE OD ISHEMIJSKIH BOLESTI SRCA I CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA U SRBIJI
  Dragan Miljuš, Nataša Mickovski Katalina, Tanja Knežević, Sanja Savković, Jelena Malogajski, Jelena Janković, Snežana Živković, Snežana Plavšić, Ivana Rakočević, Zorica Božić
 4. UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA GOJAZNOST KOD PACIJENATA SA NEAKTIVNIM ZANIMANJEM U ISPITIVANOJ POPULACIJI
  Zorka Dimitrijević, Suzana Novaković
 5. VAKCINACIJA PROTIV HEPATITISA B U SREDNJOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI
  Marijana Genić, Mila Otašević, Radmila Kosić
 6. VISOK KRVNI PRITISAK KOD ADOLESCENATA
  Zorica Vignjević
 7. ANALIZA ORGANIZACIONIH I LIČNIH FAKTORA ZADOVOLJSTVA POSLOM ZAPOSLENIH U ZZJZ "TIMOK" ZAJEČAR
  Miodrag Kostić (1), Srđan Žikić (2), Svetlana Žikić (3)
 8. ENTERITIS SALMONELLOSA U OPŠTINI NEGOTIN
  Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Ljubinka Cojkić, Mirjana Nedeljković
 9. ZAVISNOST OD INTERNETA – NOVA BOLEST?
  Novak Praščević (1), Danilo Jokić(2)
 10. ZDRAVLJE PLEMENSKE CRNE GORE
  Goran Čukić
 
 
 
  71. SMRTNOST OD BOLESTI SRCA I KRVNIH SUDOVA U SRBIJI
Dragan Miljuš, Nataša Mickovski Katalina, Tanja Knežević, Sanja Savković, Jelena Malogajski, Jelena Janković, Snežana Živković, Snežana Plavšić, Ivana Rakočević, Zorica Božić
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE, BEOGRAD

Sa ciljem da se proceni smrtnost od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji, urađena je komparativna analiza vrednosti standardizovanih stopa mortaliteta od bolesti srca i krvnih sudova. Korišćeni su nepublikovani podaci zavoda za statistiku Srbije, za period od 1991. do 2006. godine. Primenjen je metod direktne standardizacije stopa na evropsku populaciju. Od bolesti srca i krvnih sudova tokom 2006. godine u Srbiji umrlo je 58.925 osoba. Sa učešćem od 57,3%, ova grupa bolesti predstavlja vodeći uzrok smrtnosti u Srbiji. U posmatranom periodu stope mortaliteta od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji porasle su od 528,6 0/0000 (1991) do 567,0 0/0000 (2006). U odnosu na muškarce, naše žene češće umirale od ove grupe bolesti. Tokom 2006. godine najviše stope mortaliteta evidentirane su u Srednje-banatskom (715,0 0/0000), a najniže u Beogradu (474,6 0/0000). Istovremeno, najviše stope mortaliteta zabeležene su Bugarskoj (713,0 0/0000), a najniže u Austriji (270,7 0/0000). U odnosu na okruženje, stanovnici u Srbiji nalazili su se u visokom riziku umiranja od bolesti srca i krvnih sudova. Strateško rešavanje ovog vodećeg zdravstvenog problema u budućnosti će imati prioritet ne samo u većini razvijenih zemalja sveta, već i u zemljama u razvoju, među kojima se nalazi i naša zemlja.

e-mail: nezaraznibatut@yahoo.com , miljus@mail.com

72. STOMATOLOŠKA PROTETIKA - GDE SMO BILI I KUDA IDEMO?
Lidija Trailović(1), Mirko Trailović(2), Nada Trailović(3)
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR (1)STOMATOLOŠKA SLUŽBA, GINEKLOLOŠKA SLUŽBA, (3)DERMATOVENEROLOŠKA SLUŽBA

Stomatognati sistem je složen po svojim anatomomorfološkim osobinama i funkciji. Nedostatak ili disfunkcija samo jedne njegove komponente povlači za sobom čitav niz promena, estetskih i drugih posledica. Svakako da su najćešće promene usled nedostataka zuba.
Lečenje pacijenata zavisi od broja izvađenih zuba, položaja i mesta preostalih zuba, klase krezubosti, godina života osobe, opšteg zdravstvenog i materijalnog stanja pacijenta (fiksni rad se plaća 100%, a mobilni za pacijente preko 65 godina se participira 35% od cene, stručnosti stomatološkog protetičara i zubnog tehničara i opremljenosti aparatima). Veliki broj ekstrahovanih zuba dovodi do pojave raznovrsnih oblika krezubosti, što pričinjava poseban problem u terapiji. U ovim slučajevima terapija zahteva kompleksno rešavanje problema sa individulanim planiranjem. Protetsko zbrinjavanje pacijenata pripada tercijarnoj preventivi i ima profilaktičko i terapijsko dejstvo na stomatognati sistem, kao i organizam u celini.
U radu je data dvadesetogodišnja retrospektiva i koncept razvoja stomatološke protetike u stomatološkoj službi Zdravstvenog centra Zaječar. Mogućnosti odseka od pre 20 godina su bile mnogo veće nego danas. Parcijalna i totalna bezubost rešavale su se najsavremenijim metodama u tadašnjoj Jugoslaviji. Pacijenti su se protetski zbrinjavali skeletiranim protezama, izrađivale su se izositne i keramičke krunice i mostovi, frez tehnika, teleskop i atečmen sistem. Posle tih uspona došlo je do stagnacije u službi, tako da se danas izrađuju samo parcijalne i totalne akrilatne zubne proteze i repariraju postojeće neadekvatne protetske nadoknade. Zbog loših materijalnih mogućnosti pacijenti su prinuđeni da nose proteze stare od 10 do 20 godina. Kao posledice toga nailazimo na: protetsku hiperplaziju, resorpciju alveolarnog grebena, promene na temporomandibularnom zglobu i na preostalim zubima.
Ova naša iskustva su relativno skromna ali omogućavaju da se sagledaju potrebe i omogući dalji razvoj stomatološke protetike, u skladu sa današnjim trendovima, i približi modernoj Evropi i svetu. A gde smo mi u svemu tome?

e-mail: dmirko@nadlanu.com

73. UMIRANJE OD ISHEMIJSKIH BOLESTI SRCA I CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA U SRBIJI
Dragan Miljuš, Nataša Mickovski Katalina, Tanja Knežević, Sanja Savković, Jelena Malogajski, Jelena Janković, Snežana Živković, Snežana Plavšić, Ivana Rakočević, Zorica Božić
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE, BEOGRAD

Komparativna analiza vrednosti standardizovanih stopa mortaliteta od ishemijskih bolesti srca (IBS) i cerebrovaskularnih oboljenja (CVO) imala je za cilj da ukaže na regionalne razlike u smrtnosti od ovih bolesti. Korišćeni su nepublikovani podaci zavoda za statistiku Srbije, za period od 1991. do 2006. godine. Primenjen je metod direktne standardizacije stopa na evropsku populaciju. Više od polovine svih smrtnih ishoda od bolesti srca i krvnih sudova uzrokovano je IBS i CVO. Tokom 2006. godine u Srbiji umrlo je od IBS 13.772 ljudi, a od CVO 17.397 osoba. U analiziranom periodu u Srbiji, stopa mortaliteta od IBS porasla je od 94,4 0/0000 (1991) do 133,6 0/0000 (2006), a od CVO sa 150,4 0/0000 (1991) na 160,8 0/0000 (2006). Najviše stope mortaliteta od IBS evidentirane su u Podunavskom okrugu (201,8 0/0000), a najniže u Pomoravskom (77,9 0/0000). Najviša smrtnost od IBS zabeležena je u Moldaviji (588,6 0/0000), a najniža u Francuskoj (47,8 0/0000). Od CVO najviše su umirali stanovnici u Zaječarskom (235,7 0/0000), a najmanje u Borskom okrugu (119,2 0/0000). Najviša smrtnost od CVO evidentirana je u Ruskoj federaciji (316.5 0/0000), a najniža u Francuskoj (38.0 0/0000). U odnosu na okruženje, građani Srbije nalazili su se u visokom riziku umiranja od ovih bolesti.

e-mail: nezaraznibatut@yahoo.com , miljus@mail.com

74. UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA GOJAZNOST KOD PACIJENATA SA NEAKTIVNIM ZANIMANJEM U ISPITIVANOJ POPULACIJI
Zorka Dimitrijević, Suzana Novaković
DOM ZDRAVLJA ''ZVEZDARA'', BEOGRAD

Terapijski put u borbi protiv gojaznosti, podrazumeva promenu životnih navika (sedanteran posao), ishrane, smanjivanje prekomerne telesne mase i poboljšanje fizičke aktivnosti. Cilj istraživanja je da pokažemo uticaj povećane fizičke aktivnosti na smanjenje gojaznosti kod pacijenata sa neaktivnim (sedanternim) zanimanjem. Za potrebe ''Studije otklanjanja gojaznosti'', metodom anketnog upitnika ispitali smo 99 gojaznih ispitanika (BMI>25.0): 74 žene i 25 muškaraca. Na prvom pregledu 57.58% ispitanika je sa neaktivnim zanimanjem, od toga 27.28% je sa (BMI 25.0-29.9) i 19.09% sa (BMI 30.0-34.9). Lako fizičko zanimanje obavlja 39.38% od kojih je 9.09% sa (BMI 25.0-29.9) i 15.15% je sa gojaznošću 10. Na istom pregledu, slabu fizičku aktivnost imalo je 80.8%, od kojih je 44.44% anketiranih sa neaktivnim zanimanjem i 34.34% sa lakim fizičkim zanimanjem. Na petom kontrolnom pregledu od 57.58% ispitanika sa neaktivnim zanimanjem 9.09% je normalno uhranjeno (BMI<24.9), kojih na prvom pregledu nije bilo. 26.26% anketiranih je sa (BMI 25.0-29.9) i 16.16% anketiranih sa BMI ( 30.0-34.9 ). Na istom pregledu povećan je procenat 79.79% ispitanika sa dobrom fizičkom aktivnošću, od kojih je 43.43% sa neaktivnim zanimanjem a 35,35% sa lakim fizičkim zanimanjem. Zaključujemo da povećana fizička aktivnost smanjuje BMI kod ispitanika sa neaktivnim zanimanjem.
Ključne reči : fizička aktivnost, gojaznost, neaktivno zanimanje

e-mail: drzorkad@sezampro.yu

75. VAKCINACIJA PROTIV HEPATITISA B U SREDNJOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI
Marijana Genić, Mila Otašević, Radmila Kosić
DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA", BEOGRAD

UVOD: Hepatitis B je virusno, kontagiozno zapaljenje jetre, izazvano virusom hepatitisa B. To je mali DNK virus, veoma otporan u spoljašnjoj sredini. Virus se nalazi u krvi, sekretima i ekskretima bolesnih ili zdravih virusonoša. Posebnom riziku od oboljevanja, izloženi su zdravstveni radnici koji u vršenju svojih poslova dolaze u neposredni kontakt sa inficiranim licima. Zbog visokog rizika, Službenim glasnikom br.11 od februara 2006. godine članom 34, vakcinacija protiv hepatitisa B je postala obavezna za zdravstvene radnike. Sprovodi se davanjem tri doze vakcine po šemi: 0, 1, 6 meseci. CILJ RADA je da se pokaže pozitivna inicijativa Medicinske škole na Zvezdari u imunizaciji protiv hepatitisa B, još za vreme školovanja. MATERIJAL I METOD RADA: Protokol izvršene imunizacije treće i četvrte godine učenika srednje medicinske škole, školske 2007/08 godine. REZULTATI: Vakcinacijom je obuhvaćeno 588 učenika. Do sada su učenici primili dve doze vakcine u razmaku od mesec dana. Treća doza je planirana u maju 2008. godine. ZAKLJUČAK: U cilju sprečavanja teške profesionalne bolesti i svih posledica do koje ona može da dovede, neophodna je prevencija u vidu imunizacije, pre nego što zdravstveni radnici budu u visokom riziku izloženosti virusu hepatitisa B.
Ključne reči: hepatitis B, imunizacija, zdravstveni radnici

e-mail: otas@beotel.yu

76. VISOK KRVNI PRITISAK KOD ADOLESCENATA
Zorica Vignjević
DOM ZDRAVLJA"VRAČAR", BEOGRAD

Hipertenzija je jedan od glavnih faktora rizika za nastanak kardiovaskularne, cerebrovaskularne i bubrežne bolesti koje su vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta u svetu i kod nas. Merenje tenzije je zato deo stalnog zdravstvenog nadzora. Analizirani su podaci 194 učenika četvrtog razreda srednje arhitektonske tehničke škole koji su dobijeni u toku redovnog kontrolnog pregleda. Vrednosti krvnog pritiska veće od 120/80mmHg su izmerene kod 27 dečaka 13,9% i kod 5 devojčica 2,57%. Gojaznost je prisutna kod 9 dečaka i 1 devojčice. Pušenje kao navika koja utiče na visinu krvnog pritiska je prisutno kod dva učenika. Sportom (vaterpolo, fudbal, košarka) se bavi 8 dečaka. Devojčice se ne bave sportom. U porodičnoj anamnezi su podaci pozitivni kod 3 učenika i jedne učenice. Dalja ispitivanja kod interniste obavilo je 8 učenika i jedna učenica. Savetovana je korekcija ishrane, povećana fizička aktivnost i redovno praćenje vrednosti krvnog pritiska. Kod jednog učenika je uvedena i medikamentozna terapija. Zadatak pedijatra je da prepozna decu i adolescente u riziku od hipertenzije da bi se blagovremeno započele preventivne mere. Na taj način bi se i smanjio morbiditet od hroničnih nezaraznih bolesti u odraslom dobu.

e-mail: vladvig@beotel.net

77. ANALIZA ORGANIZACIONIH I LIČNIH FAKTORA ZADOVOLJSTVA POSLOM ZAPOSLENIH U ZZJZ "TIMOK" ZAJEČAR
Miodrag Kostić (1), Srđan Žikić (2), Svetlana Žikić (3)
(1)ZAVOD ZA ZA JAVNO ZDRAVLJE "TIMOK" ZAJEČAR, (2)FAKULTET ZA MENADŽMENT ZAJEČAR, MEGATREND UNIVERZITET, BEOGRAD, (3)ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

Zadovoljstvo poslom predstavlja jednu od najviše istraživanih tema u oblasti menažmenta ljudskih resursa. Razlog tome je svakako uvreženo verovanje da je zadovoljan radnik produktivan radnik i da se uspeh organizacije ne može postići sa nezadovoljnim radnicima. Svi fakori zadovoljstva poslom mogu se grupisati u dve kategorije: organizacioni i lični faktori zadovoljstva. Cilj našeg istraživanja je da se ispitaju ove dve kategorije faktora i analizira stepen zadovoljstva poslom zaposlenih u ZZJZ "Timok" Zaječar. Kao osnovni istrument istraživanja korišćen je anonimni anketni upitnik o zadovoljstvu poslom po metodologiji Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Upitnik sadrži 24 pitanja i jedinstven je za sve zdravstvene ustanove primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. U istraživanju koje je sprovedeno tokom decembra 2008. godine, učestvovalo ukupno 104 radnika ZZJZ "Timok". Na osnovu obrađenih podataka možemo reći da se na nivou cele ustanove zadovoljstvo zaposlenih organizacionim i ličnim faktorima neznatno razlikuju. Niži skor kod organizacionih pokazatelja (3,036) u odnosu na lične (3,18) govori u prilog tome da ipak postoje razlike koje ukazuju na manje zadovoljstvo organizacionim faktorima koji predstavljaju osnovu organizacione strukture i menadžmenta u organizacijama. Najmanji skor od organizacionih faktora (2,79) odnosi se na zadovoljstvo međuljudskim odnosima a najveći skor (3,32) na zadovoljstvo radnim vremenom. Najmanji skor kod ličnih faktora zadovoljstva utvrdjen je kod mesečnih zarada (2,73) a najveći kod mogućnosti izbora sopstvenog načina rada (3,46). U odnosu na polnu strukuru utvrdili smo da je ženski pol manje zadovoljan organizacionim faktorima od muškog pola, dok je stepen zadovoljstva ličnim faktorima skoro izjednačen.
Ključne reči: menadžment ljudskih resursa, zadovoljstvo poslom, organizacioni i lični faktori zadovoljstva poslom

e-mail: npaunkovic@sezampro.yu

78. ENTERITIS SALMONELLOSA U OPŠTINI NEGOTIN
Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Ljubinka Cojkić, Mirjana Nedeljković
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

UVOD: Salmonelozni enteritisi predstavljaju akutna, infektivna, crevna oboljenja izazvana mnogobrojnim tipovima salmonela animalnog porekla koja su u stalnom porastu zbog sve veće industrijske prerade namirnica, masovne društvene ishrane, putovanja, turizma ali i loših higijenskih navika stanovništva. CILJ RADA: je da se prikažu učestalost bolesti i epidemiološke karakteristike kako bi se preduzele mere za njihovo sprečavanje i suzbijanje. MATERIJAL I METOD RADA: Korišćeni su podaci iz Knjige evidencije o zaraznim bolestima, prijave zaraznih bolesti, ankete i godišnji izveštaj epidemiološke službe koji su obrađeni analitičko-deskriptivnom epidemiološkom metodom po uzrastu, polu, sezonskoj i prostornoj distribuciji i po zanimanju obolelih. REZULTATI I DISKUSIJA: U analiziranom periodu od 2003-2007. godine u opštini Negotin je ukupno registrovano 26 obolelih od salmoneloznog enteritisa. Oboleli su registrovani od marta do oktobra sa nešto većom incidencijom u junu i julu. Po starosnoj strukturi najviše obolelih je bilo u uzrastu od 20 - 59 godina. Ženski pol je bio više zahvaćen. Bolest je bila više registrovana u ruralnoj sredini. Izvor zaraze su uglavnom bili oboleli i kliconoše a put prenošenja hrana i kontakt. Kod obolelih je u koprokulturi izolovana Salmonella enteritidis. U analiziranom periodu registrovana je jedna porodična epidemija. ZAKLJUČAK: Salmonelozni enteritisi se registruju kako u nerazvijenim tako i u razvijenim zemljama. Mere prevencije treba usmeriti na pronalaženju izvora zaraze, presecanju puteva prenošenja, lečenju obolelih i kliconoša, higijenizaciji sredine i na zdravstveno prosvećivanje stanovništva.
Ključne reči:izvor zaraze, putevi prenošenja, epidemija, Salmonella enteritidis

e-mail: zcnegotin@nadlanu.com

79. ZAVISNOST OD INTERNETA – NOVA BOLEST?
Novak Praščević (1), Danilo Jokić(2)
(1) DOM ZDRAVLJA – PODGORICA, (2) MEDICINSKI CENTAR MUP-A

UVOD: Zavisnost od Interneta se može definisati kao pretjerano korišćenje Interneta koje narušava fizičko i/ili psihičko zdravlje i prouzrokuje poteškoće u socijalnom funkcionisanju. Ovaj se termin prevodi kao "Zavisnost od Interneta" ili "Internet zavisnost", a takođe je definisan i kao Patologycal Internet Usage (PIU), odnosno - "Patološka upotreba Interneta". Prvi put je upotrijebljen 1995. godine.
Kriterijumi za postojanje zavisnosti od Interneta još uvijek ne postoje usaglašeni.
Dr. Nathan A. Shapira, (UF College of Medicine) predlaže termin "Internetomanija" obzirom da ona smatra da se tu radi o poremećaju kontrole impulsa.
Kategorije Internet zavisnosti:
 1. Information overload (prezasićenost informacijama) – zavisnost od traženja informacija na netu i njihovo aktivno korišćenje u svakodnevnim situacijama je patološko kompulzivno ponašanje. Ovdje spadaju i problemi tzv. ego-surfinga i photolurking-a ili wikipedoholism-a.
 2. Cyber-relationship addiction (opsjednutost virtuelnim prijateljstvima) – zavisnost od odnosa na internetu, kako prijateljskih, tako i emotivnih ("chat-room" i virtuelno flertovanje) dovodi do zapuštanja postojećih međuljudskih odnosa.
 3. Cybersexual addiction (opsjednutost sajber-seksom) – zavisnost od sajber seksa, ali i internet pornografije je kompulzivno korišćenje Interneta za sajber seks i pornografske aktivnosti.
 4. Net compulsions (opsjednutost igranjem na mreži) – obuhvata širok spektar kategorija uključujući opsesivno mrežno kockanje, mrežne igre, online shopping i sl.
 5. Mailholism (patološki korisnici foruma i elektronske pošte) ili mejloholičari – tu spada i Blogstreaking (otkrivanje ličnih informacija na blogovima).
 6. Computer addiction - generalna zavisnost od kompjutera.

ZAKLJUČAK: Dilema je, da li se uopšte može govoriti o zavisnosti u psihološkom značenju te riječi, ili je intenzivno korišćenje interneta samo jedan od specifičnih načina korišćenja ovog medija, nastao u interakciji sa određenim tipom ličnosti. Kod "tehnološke" zavisnosti ne stvara se fiziološka zavisnost, već samo psihološka. U DSM - IV zavisnost od Interneta nije opisana kao dijagnostička kategorija.
Ključne riječi: Internet, zavisnost, bolest.

e-mail: dr.no@cg.yu 

80. ZDRAVLJE PLEMENSKE CRNE GORE
Goran Čukić
DOM ZDRAVLJA BERANE

Nesporno da Crna Gora pripada po broju stanovnika manjim državnim tvorevinama. Diskontinuitet njenog postojanja je prekinut državnom tvorevinom koja je imala za cilj nacionalnu konsolidaciju – okupljanja svih Srba u jednu državnu tvorevinu. Takvu državu je neko video, pitanje je koliko dobronamerno, kao "Veliku Srbiju"; drugi kao Jugoslaviju… Da li će njen nestanak da bude jedno više kajanje – je ocena predmetna istoriji. Jedno je sigurno – da se "zajedništvo ljudi" organizuje i vodi. Vodi se svojim pametnim odlučivačima/upravljačima (ne rukovodiocima i ne izvršiocima)…
Plemenska Crna Gora za mnoge je nazadna organizacija. To je moguće. Ali… sa istorijskog stanovišta, već prošlog; pa time danas podložnog proceni, ipak – je bila: uspešna tvorevina.
"Engleske novine su 18. 10 1912. objavile zanimljiv razgovor (jesen 1911., GČ) sa mladoturskim funkcionerom o ratu sa balkanskim državama. Iz njega je zračilo puno samopouzdanje Turaka…" "Bugarske snage iznose 250.000, srpske 120.000 a grčke 80.000. Crnogorce uopšte ne računamo; naši Albanci će sa njima sami da se obračunaju. Dakle, maksimum iznosi 450.000. U evropskoj Turskoj brzo ćemo mobilisati 500.000, što će predstavljati mobilizaciju naše prve linije, a u pozadini imamo još…" Ima i onih koji smatraju da je za kajanje što je uopšte dopušteno da Turska sila dođe u Evropu, na Balkan: Herceberg "…Nesreća ne samo za srpski narod" je nastala smrću cara Dušana silnog koji je mogao da se odupre jedini brzom osmanlijskom nadiranju.
Bez obzira na naše verovanje da smo nešto značili u borbi protiv Turaka, bitno je bilo da se tadašnja "primitivna Crna Gora" preko pravih narodnih predstavnika (vladika, knjaza, kralja, serdara, kapetana, barjaktara itd. koji su činili vrh tadašnje "društvene piramide") tako organizovala da je u oprobanju sa neprijateljem izašla kao pobednica; svakako povezana u savez koji joj je davao veću snagu, tj. oslanjanjem na zaštitnika među velikim silama… Izvojevana je samostalnost, a to je bio tek početak za drugo – koje je po nekima došlo; a po drugima nije došlo, ili bolje da nije došlo…
Do 1912. g. je jedna razrešena – doprinelo se svojoj zajednici nacionalnim oslobođenjem, dobijanjem samostalnosti. A dalje…
Danas – treba da se vidi gde smo i kuda ćemo. U "Politici" od 02.03 2008. g. pojavio se na prvoj strani naslov: "Znamo li kuda idemo?". To se i sam pitam! U "Pobjedi" od 01. 03 2008. g. stoji da "jedino elita znanja može da nadoknadi izgubljeno vreme u stagnaciji i zaostajanju". Tako sam i sam sudio. Ali…
Izbor pravih narodnih predstavnika koji znaju šta treba njihovom narodu; obrazovanje prave narodne skupštine je perspektiva Crne Gore. Da li u tome mogu pomoći sociolozi i dr., tj. nauke – suštinsko je pitanje, npr: potvrda da je sociologije kao nauke, da se kao takva može upotrebiti za praktične svrhe i uspešno vođenje u budućnost. U tom cilju nije dovoljna samo demokratija, nego više...
A gde je sada i demokratija u, kako pita Vujević, hrvatski politikolog, u "trenutnoj situaciji tiranije" i postojećem pluralizmu izbora, kada postoji razlikovanje onog što je "posebno dobro" (za neku grupu) od "opšteg dobra". Gde je u toj i takvoj zajednici – "zdravlje"? Pogrešno bi bilo reći u Ministarstvu zdravlja – ono je u narodu, za koji radi to ministarstvo, koje će da se svojim radom potvrdi kao uspešno ili kao takvo ne potvrdi – ono i druga... Kajanje ne gine ako je jedna ideologija zamenjena drugom; i to slabijom … Postojeća privredna postorojena, još uvek nisu pokrenuta…
Bitna odlika čoveka je da se vodi predviđanjem: pa izvolimo svi zajedno u građanskoj državi, s drugom braćom; "braćo Crnogorci", predvodnici! U zadnjim ratnim svetskim istorijskim zbivanjima Crna Gora je imala oslonac u inteligenciji koju je činila studentska omladina; danas bi oslonac bila njena – zrela inteligencija... A "zrelost", doraslost problemu, se dokazuje – rezultatima !
"Ko se ovcom učini – kurjaci ga rastrgnu" (narodna poslovica) gde vlada društvom "posebni interes". "Zdravo društvo" (dimenzija zdravlja: fizičkog, psihičkog, socijalnog) među svojim podrupama "posebnih interesa" – uspešno ih usklađuje stimulacijom "kriterijuma" vrednostnog univerzalizma (a ne vrednosnog relativizma) – da npr. bolji i uspešniji su bolje plaćeni, ugledniji itd. imaju više mesto u: "društvenoj piramidi" sa odlikama stabilne… da ne bi bilo kao u staroj Grčkoj u VI v.p.n.e. "…zlo ti je postalo dobro… Mudroga prevari život, a ludi ti uživa počasti…"

e-mail: epid.dz.berane@cg.yu

 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design