Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Suppl 1     
Home ] Radovi ] Indeks autora ] [ Program ] [ Mapa ]
       

XXVII TIMOČKI MEDICINSKI DANI
Zaječar, 22. i 24. maj 2008. godine

Objavljeni sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali. Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.

Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

Pogledajte detaljnije: Zbornik sažetaka

   
 
   

PROGRAM RADA

Preuzmite kompletan program XXVII Timočkih medicinskih dana (170 kB)
 

 

22.5.2008.

  KRATKI PROGRAM

10.00-15.30 Satelitski simpozijum (celodnevni seminar KME):
METABOLIČKI SINDROM, DIJABETES MELITUS TIP 2 I KARDIOVASKULARNI POREMEĆAJI

Sponzor: MERCK

Predavači:

  1. Prof. Dr Sci Dragan Micić, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KC Srbije: METABOLIČKI SINDROM, GOJAZNOST I DIJABETES TIP 2
  2. Prof. Dr Sci Edita Stokić, KC Novi Sad, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma: OPTIMIZACIJA MEDIKAMENTNE TERAPIJE U METABOLIČKOM SINDROMU
  3. Prof. Dr Sci Radivoj Kocić, KC Niš: KOMBINOVANA ORALNA TERAPIJA DM TIP 2
  4. Doc Dr Sci Milica Pešić, KC Niš: TERAPIJA DM TIP 2 U SVETLU NOVIH PREPORUKA
  5. Prof. Dr Sci Ljiljana Bajević, KC Kragujevac: TERAPIJA DIJABETES MELITUSA TIP 2 ORALNIM ANTIDIJABETICIMA
  6. Mr Sci Miodrag Đorđević, ZC Zaječar: DIABETES MELLITUS - HRONIČNE KOMPLIKACIJE
  7. Mr Sci Aleksandar Aleksić, ZC Zaječar DIABETES MELLITUS - AKUTNE KOMPLIKACIJE

19.00-19.30 POZORIŠTE ”ZORAN RADMILOVIĆ”
Otvaranje izložbe fotografija lekara fotoamatera
"AD MANUM MEDICI"

19.30-21.00 POZORIŠTE ”ZORAN RADMILOVIĆ”
Koncert VIS DOKTORI

21.00 KOKTEL
 

 

23.5.2008.

  09.00-10.00 Registracija učesnika i prijem gostiju

10.00-10.15 Uvodna reč

10.15-11.00 Zoran Perišić, Vladimir Mitov: PACE-MAKER CENTAR U ZC ZAJEČAR

11.00-11.30 KOKTEL

11.30-12.00
Komercijalno predavanje GOODWILL PHARMA
Predrag Ostojić: NSAIL – mogućnost novog izbora
Zvonimir Đorđević: Mesto i uloga QUAMATEL®-a (Famotidin) među antisekretornim lekovima

12.00 – 14.00
SESIJA USMENIH PREDAVANJA: HIRURGIJA

14.00 – 15.00
POSTER SESIJA: HIRURGIJA

15.00-16.00 KOKTEL

16.00-16.30 Komercijalno predavanje NOVARTIS
Miroslava Živković: DEMENCIJA – IZAZOVI U SAVREMENOM LEČENJU

16.30 – 18.00
SESIJA USMENIH PREDAVANJA: EPIDEMIOLOGIJA, SOCIJALNA I PREVENTIVNA MEDICINA, MENADŽMENT U ZDRAVSTVU, ISTORIJA MEDICINE I INFORMATIKA

18.00 – 19.00
POSTER SESIJA: EPIDEMIOLOGIJA, SOCIJALNA I PREVENTIVNA MEDICINA, MENADŽMENT U ZDRAVSTVU, ISTORIJA MEDICINE I INFORMATIKA

20.30 SVEČANA VEČERA, Hotel "SRBIJA-TIS"
 

 

24.5.2008.

  09.00-09.30
Komercijalno predavanje: INTERNATIONAL TRADE SYSTEM
Nada Vujasinović-Stupar: SUPLEMENTACIJA BIOLOŠKIM KALCIJUMOM POREKLA BISERA IZ ŠKOLJKI PINCTADA MAXIMA KOD POSTMENOPAUZNIH ŽENA SA SNIŽENOM MINERALNOM KOŠTANOM GUSTINOM

09.30 – 12.00
SESIJA USMENIH PREDAVANJA: KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA

12.00 – 13.00
POSTER SESIJA: KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA

13.00-13.30
ZAVRŠNA REČ I IZDAVANJE SERTIFIKATA

Preuzmite kompletan program XXVII Timočkih medicinskih dana (170 kB)

 
       
       
       
Home ] Radovi ] Indeks autora ] [ Program ] [ Mapa ]

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design