Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Journal of Regional Section of Serbian Medical Association in Zajecar

 
 

srpski

English  

ISSN 0350-2899 eISSN 2406-1042

 
             
   

Foto-konkurs "Ad manum medici"

KONKURS ZA IZLOŽBU FOTOGRAFIJA
″AD MANUM MEDICI″

     
 
 
     
     Dušan Bastać
Muzika na struju
Zaječar
Zlatna plaketa
  "Ad manum medici" 2016.

X izložba odabranih fotografija u okviru XXXV Timočkih medicinskih dana, koji su održani 13-15. maja 2016. godine.
Pogledajte izabrane i nagrađene radove.

 


Marija Kržanović
Moje selo
Zlatna plaketa
  "Ad manum medici" 2015.

IX izložba odabranih fotografija u okviru XXXIV Timočkih medicinskih dana, koji su održani 16. i 17. maja 2015. godine.
Pogledajte izabrane i nagrađene radove.

 


Goran Čukić
Berane
Oči
Zlatna plaketa
  "Ad manum medici" 2014.

VIII izložba odabranih fotografija u okviru XXXIII Timočkih medicinskih dana, koji su održani 17. i 18. maja 2014. godine.
Pogledajte izabrane i nagrađene radove.

 


Kornelia Đaković
Svajcer
Sremska Kamenica
Iznad Kapadokije 3
Zlatna plaketa
  "Ad manum medici" 2013.

VII izložba odabranih fotografija u okviru XXXII Timočkih medicinskih dana, koji su održani 23. i 24. maja 2013. godine.
Pogledajte izabrane i nagrađene radove.

 

Milutinović Violeta
Beograd
Svetla parka
I nagrada
  "Ad manum medici" 2012.

VI izložba odabranih fotografija otvorena je 18. maja 2012. godine,
u okviru XXXI Timočkih medicinskih dana, koji su održani od 17. do 19. maja 2012. godine.
Pogledajte izabrane i nagrađene radove.

 

Radulović Nada
Smederevska Palanka
Hot summer
I nagrada
  "Ad manum medici" 2011.

V izložba odabranih fotografija otvorena je 19. maja 2011. godine,
u okviru XXX Timočkih medicinskih dana, koji su održani od 19. do 21. maja 2011. godine.
Pogledajte izabrane i nagrađene radove.

 


Gajić Predrag

Beograd
Čarobna šuma
I nagrada

  "Ad manum medici" 2010.

IV izložba odabranih fotografija otvorena je 20. maja 2010. godine,
u okviru XXIX Timočkih medicinskih dana, koji su održani od 20. do 22. maja 2010. godine.


 

Mihajlović-Jovanović Lela
Knjaževac
Jesen
I nagrada
  "Ad manum medici" 2009.

III izložba odabranih fotografija otvorena je 21. maja 2009. godine,
u okviru XXVIII Timočkih medicinskih dana, koji su održani od 21. do 23. maja 2009. godine.


 

Živanović Slavoljub
Beograd
Ada Ciganlija
I nagrada
  "Ad manum medici" 2008.

II izložba odabranih fotografija otvorena je 22. maja 2008. godine,
u okviru XXVII Timočkih medicinskih dana, koji su održani od 22. do 24. maja 2008. godine.

 


 

Vlajić Emil
Zaječar
Uvežbavanje
I nagrada žirija
  "Ad manum medici" 2007.

I izložba odabranih fotografija otvorena je 24. maja 2007. godine,
u okviru XXVI Timočkih medicinskih dana, koji su održani od 26. do 27. maja 2007. godine.

     
     
             
 
 
     
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend