Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Journal of Regional Section of Serbian Medical Association in Zajecar

 
 

srpski

English  

ISSN 0350-2899 eISSN 2406-1042

 
             
 

X foto konkurs - 2016.
IX foto konkurs 2015.
VIII foto konkurs 2014.
VII foto konkurs 2013.
VI foto konkurs 2012.
V foto konkurs 2011.
IV foto konkurs 2010.
III foto konkurs 2009.
II foto konkurs 2008.
I foto konkurs 2007.

 

Konkurs za izložbu fotografija "Ad manum medici"

KONKURS ZA IZLOŽBU FOTOGRAFIJA
"Ad manum medici" 2011.


Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar i uredništvo Timočkog medicinskog glasnika,
u okviru XXX Timočkih medicinskih dana, koji su održani od 19. do 21. maja 2011. godine,
raspisalo je konkurs za V Izložbu fotografija lekara-fotoamatera.
Predstavljamo izabrane i nagrađene radove.


Radulović Nada,
Smederevska Palanka,
Hot summer
I nagrada

     
 
 
     
 

 

 

 

Čukić Goran,
Berane,
Reka Crnojevića
 

Čukić Goran,
Berane,
Knez Mihailova
 

Mihajlović-Jovanović Lela,
Knjaževac,
Tunis

Mihajlović-Jovanović Lela,
Knjaževac,
Amsterdam
       

Najdanović-Mandić Vera,
Zaječar,
Idila
 

Najdanović-Mandić Vera,
Zaječar,
Nebesko drvo
II nagrada

Najdanović-Mandić Vera,
Zaječar,
Cvetić
 

Cokić Bojana,
Zaječar,
Refleksije

 
       

Cokić Bojana,
Zaječar,
Kaldrma u Portugalu
III nagrada

Pavić Slađana,
Užice,
Kao nekada
Pohvala

Pavić Slađana,
Užice,
Portret u snegu
 

Pavić Slađana,
Užice,
Zvono za jutrenje
 
       

Mitrović Dragana, Knjaževac,
Zima 2011.

Živanović Slavoljub, Beograd,
Zima u selu

Caranović Ljubica, Beograd,
Luka i spomenik

Caranović Ljubica, Beograd,
Luka
       

Kostić Nikola, Gračanica,
Poletanje
 

Milovanović Srđan, Beograd,
Manastir Tvrdoš
II nagrada

Milovanović Srđan, Beograd,
Trebinje
 

Milovanović Srđan, Beograd,
Letnje popodne
 
       

Pupović Senadin, Podgorica,
Koza
 

Pupović Senadin, Podgorica,
Odsjaj u vodi
 

Pupović Enisa, Podgorica,
Krokodil
 

Pupović Enisa, Podgorica,
Senka u vodi
III nagrada
       

Gajić Peđa,
Beograd,
U majčinom skutu

Gajić Peđa,
Beograd,
Portret ponija

Gajić Peđa,
Beograd,
Radoznalost

Tančik Dragan,
Bečej,
Fontana
       

Tančik Dragan,
Bečej,
Motorni zmaj
 

Tančik Dragan,
Bečej,
Prozor
III nagrada

Krstić Danilo,
Pirot,
Nišavski kej
 

Velojić Gordana,
Zaječar,
Zalazak sunca
 
       

Bojović Ivan,
Beograd,
Igra senki

Bojović Ivan,
Beograd,
More more

Bojović Ivan,
Beograd,
Pogled u visinu

Lesović Snežana,
Užice,
Svetlost i žice
       

Lesović Snežana,
Užice,
Ostrog
 

Lesović Snežana, Užice,
Sivilo New York-a
 

Radulović Nada, Smederevska Palanka, Oktobarsko pecanje
u Italiji

Radulović Nada, Smederevska Palanka, Žestoki buket
 
       

Maksimović Zagorka, Beograd,
Buba

Maksimović Zagorka, Beograd,
Jutro

Maksimović Zagorka, Beograd,
Pilence

Varga Livija,
Bačka Topola,
Čun
       

Ristić Srećko,
Niš,
Vizija

Ristić Srećko,
Niš,
Suton

Ristić Srećko,
Niš,
Stara planina

Vlajić Emil,
Zaječar,
Muzej
       

Vlajić Emil,
Zaječar,
Kandinski

Vlajić Emil,
Zaječar,
Katedrala

Jelenković Zoran, Zaječar,
Splet na zalasku

Đoković Borinka, Zaječar,
Na potoku
       
     
             
 
 
     
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend