Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Journal of Regional Section of Serbian Medical Association in Zajecar

 
 

srpski

English  

ISSN 0350-2899 eISSN 2406-1042

 
             
   

Timočki medicinski dani :::

ALTER EGO
likovno stvaralaštvo lekara, stomatologa
i farmaceuta

     
     

 

     
 
 
     
 

Preuzmite PRIJAVU

  Druga smotra likovnog stvaralaštva
“ALTER EGO”
(lekara, stomatologa i farmaceuta)


Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar i uredništvo Timočkog medicinskog glasnika, u okviru XXX Timočkih medicinskih dana, koji će se održati od 19. do 21. maja 2011. godine raspisuje konkurs i poziva Vas na II Smotru likovnog stvaralaštva lekara-amatera.
 1. Pravo učešća imaju lekari, stomatolozi i farmaceuti.
 2. Svi autori moći će da konkurišu sa maksimalno dva rada u tehnikama: slikarstvo, grafika, skulptura i crtež. Autori zadržavaju slobodu izbora tehnike i dimenzije radova.
 3. Radovi treba da budu opremljeni za izlaganje i potpisani od strane autora.
 4. Uz radove dostaviti i popunjen aplikacioni formular sa sledećim podacima:
  - Ime i prezime autora
  - Naziv rada
  - Tehnika rada
  - Dimenzije
  - Ustanova i radna jedinica u kojoj autor radi (ako je zaposlen)
  - Adresa, telefon i e-mail autora
 5. Prijave i radove dostavljati do 1. aprila 2011. godine, lično ili putem pošte na adresu:
  dr Gordana Lučič,
  Galerija Tifaret,
  ulica Kursulina br. 8,
  19000 Zaječar.
  Troškove dostave radova snose autori, dok troškove vraćanja radova snosi organizator. Organizator snosi odgovornost za radove od trenutka preuzimanja do trenutka predaje pošti.
 6. Sve prispele radove procenjivaće žiri. Izabrani radovi biće izloženi na izložbi u vreme trajanja Timočkih medicinskih dana.
 7. Žiri će proglasiti najbolje radove. Autorima najboljih radova će na otvaranju izložbe biti uručene prigodne nagrade.
 8. Poziv na konkurs možete preuzeti sa sajta Timočkog medicinskog glasnika: www.tmg.org.rs

Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 063 708 5 499 (dr Gordana Lučić)
ili putem e-mail-a: gocalea@open.telekom.rs 

Predsednik Organizacionog odbora
XXX Timočkih medicinskih dana
dr Bratimirka Jelenković

     
     
     
             
             
             
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend