Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Journal of Regional Section of Serbian Medical Association in Zajecar

 
 

srpski

English  

ISSN 0350-2899 eISSN 2406-1042

 
             
   

Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar

Obaveštenja SLD - Podružnice Zaječar:

Web sajt SLD Podružnice Zaječar

Poštovani
Obaveštavamo Vas
da je urađen novi Web sajt
Srpskog lekarskog društava Podružnice Zaječar.
Adresa je: www.sldzajecar.org.rs

Ubuduće ćemo sve informacije o aktivnostima Podružnice publikovati na toj adresi.
Dobrodošli!

     
 
 
     
     

TEST
i literatura neophodna za rešavanje
TESTA U PISANOJ FORMI

TEST
Rastenje i polno sazrevanje dece i mladih

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog
Datum održavanja: subota, 24.09.2011. godine
Mesto održavanja: Amfiteatar Doma zdravlja ZC Zaječar

Pogledajte potpune informacije
o testu i prijavljivanju za testiranje

 

     
 
 
     
     

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će je 20.09.2011. godine u 13h, u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
Novine u dijagnostici i lečenju hronične stabilne angine pektoris


Pogledajte potpune informcije o sastanku
i način prijavljivanja

 

     
 
 
     
     

U utorak, 5.7.2011. godine
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, u vremenu od 13,30-15,45 h,
održan je
Stručni sastanak:

Fenilketonurija – prikaz porodice

Sastanku je prisustvovalo 344 slušalaca.

     
               
 
 
     
  Registrujte se za sastanak

Krajnji rok
za elektronsku prijavu:
do 1.7.2011. u 18 h.

 

 

Poštovani
Obaveštavamo Vas da će se
u utorak, 5.7.2011. godine
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, u vremenu od 13,30-15,45 h,
održati
Stručni sastanak:

Fenilketonurija – prikaz porodice

Program Stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke Predavač
13,30-13,55 h Fenilketonurija (PKU) predavanje Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar
13,55-14,20 h Neonatalni screening za postavljene dijagnoza fenilketornurije predavanje Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar
14,20-14,45 h Prikaz  porodice  sa  fenilketonurijom (PKU) predavanje Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar
od 14,45h Druženje učesnika    

Predviđen je edukativni materijal za polaznike.

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-1685/2011-02. Datum: 1.3.2011. godine. Beograd), odlukom broj A-1-2142/11 (red 548).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Prisustvo sastanku je besplatno za članove SLD.
Molimo Vas da se registrujete za učešće na Stručnom sastanku na sajtu www.tmg.org.rs (SLD-Podružnica Zaječar). Molimo da se popune svi podaci predvidjeni formularom za prijavu.
Prijava elektronskim putem do 1.7.2011. u 18 h.

SASTANAK JE AKREDITOVAN ZA: Lekare, stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Predavač
Prim. dr Bojana Cokić
pedijatar-neonatolog
Pedijatrijska služba ZC Zaječar

Srpsko lekarsko društvo
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com; 062 80 39 570

     
 
 
     
  Registrujte se za sastanak

Krajnji rok
za elektronsku prijavu:
1.6.2011. godine, do 24h

 

  Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 2.6.2011. godine u 15h, u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati

Stručni sastanak:
Indikacije i modaliteti pejsmejker terapije

Program Stručnog sastanka

 • 15-15.30h - Prof dr Goran Milašinović: Pejsmejker terapija u Srbiji.
 • 15.30-16h - Mr sc med dr Vladimir Mitov: Savremene indikacije za antibradikardnu pejsmejker terapiju.
 • 16-16.30h - Prof dr Siniša Pavlović: Indikacije i terapijska primena Implatabilnih kardioverter defibrilatora (ICD).
 • 16.30-17h - Doc dr Zoran Perišić: Indikacije i terapijska primena Resinhronizacione pejsmejker terapije (CRT).
 • Koktel

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS), odlukom broj А-1-1182/11. Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda. Kotizacija se ne plaća.

Molimo Vas da se registrujete za učešće na Stručnom sastanku na sajtu www.tmg.org.rs

Udruženje Kardiologa Srbije
Predsednik Podružnice istočna Srbija
Mr sc med dr Vladimir Mitov Prim. mr sci med

Srpsko lekarsko društvo
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com; 062 80 39 570

     
 
 
     
  Registrujte se za sastanak

 

  Poštovani
Obaveštavamo Vas da će se u petak, 15.4.2011. u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru,
u vremenu od 13-15h, održati

DOMAĆI KURS DRUGE KATEGORIJE:
"Urinarne infekcije i intermitentna inkontinencija u dece"

Domaći kurs druge katergorije za lekare, odobren ODLUKOM O AKREDITACIJI broj: 153-02-3968/2010-02, od 29.10.2010. godine, biće održan u ZAJEČARU, 15. aprila u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, u vremenu od 13-15h.

Organizator: Klinički centar Niš, Klinika za dečije interne bolesti
Tema: Urinarne infekcije i intermitentna inkontinencija u dece.
Predavači: Prof dr Emilija Golubović, Mr sci med Predrag Miljković

Prisustvo sastanku je besplatno. Molim Vas da se registrujete za učešće na Stručnom sastanku na sajtu www.tmg.org.rs  (SLD-Podružnica Zaječar). SASTANAK JE AKREDITOVAN ZA: lekare.

Predavači: Prof dr Emilija Golubović, Mr sci med Predrag Miljković

Podružnica Zaječar Srpskog Lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com 
062 80 39 570

     
 
 
     
      Stručni sastanci:
"Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO)
- povećan rizik za KVO kod potomaka"

Obaveštavamo Vas da se radi o ISTOM SASTANKU koji je održan 12.04.2011. godine od 13-15h i koji će se ponovo održati 18.04.2011. godine od 17-19h).
Bodovi koje ZSS dodeljuje za slušaoce dodeljuju se samo za prisustvo jednom sastanku.

Prijave poslati dr Bratimirki Jelenković: bratimirkajelenkovic@gmail.com

     
             
  Registrujte se za II sastanak

 

 

II sastanak

Poštovani
Obaveštavam Vas da će se u ponedeljak 18.4.2011. god. u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru,
u vremenu od 17-19h, održati Stručni sastanak:

Stručni sastanak:
"Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO)
- povećan rizik za KVO kod potomaka"

Program Stručnog sastanka

 • 17-18 h
  Predavanje: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković: Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO)-povećan rizik za KVO kod potomstva
 • 18-19h
  Rešavanje kliničkih problema: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković:
  Primeri iz kliničke prakse: Deca i mladi sa pozitivnom porodičnom anamnezom za kardiovaskularna oboljenja.
 • Druženje učesnika

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-575/2011-02. Datum: 01.03.2011. godine. B e o g r a d), odlukom broj A-1-1006/11. Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Prisustvo sastanku je besplatno za članove SLD.
Molim Vas da se registrujete za učešće na Stručnom sastanku na sajtu www.tmg.org.rs (SLD-Podružnica Zaječar). Broj mesta je ograničen na 170 učesnika.
SASTANAK JE AKREDITOVAN ZA: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zravstvene tehničare

Predavač
Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković 
pedijatar-endokrinolog
Pedijatrijska služba ZC Zaječar

Podružnica Zaječar Srpskog Lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
062 80 39 570
 

     
 
 
     
     

I sastanak

Poštovani
Obaveštavam Vas da će se u utorak 12.4.2011. god. u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru,
u vremenu od 13-15h, održati

Stručni sastanak:
"Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO)
- povećan rizik za KVO kod potomaka"

Program Stručnog sastanka

 • 13-14 h
  Predavanje: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković: Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO)-povećan rizik za KVO kod potomstva
 • 14-15h
  Rešavanje kliničkih problema: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković:
  Primeri iz kliničke prakse: Deca i mladi sa pozitivnom porodičnom anamnezom za kardiovaskularna oboljenja.
 • Druženje učesnika

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-575/2011-02. Datum: 01.03.2011. godine. B e o g r a d), odlukom broj A-1-1006/11. Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Prisustvo sastanku je besplatno za članove SLD.
Molim Vas da se registrujete za učešće na Stručnom sastanku na sajtu www.tmg.org.rs (SLD-Podružnica Zaječar). Broj mesta je ograničen na 170 učesnika.
SASTANAK JE AKREDITOVAN ZA: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zravstvene tehničare

Predavač
Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković 
pedijatar-endokrinolog
Pedijatrijska služba ZC Zaječar

Podružnica Zaječar Srpskog Lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
062 80 39 570

     
 
 
     
   

 

  Poštovani,
Richter Gedeon kompanija u saradnji sa Farmalogistom Vas poziva na

Stručni sastanak sa temom:
Tolperizon – centralni miorelaksans bez sedativnog dejstva u terapiji bolnog mišićnog spazma kod cervikalnog i lumbalnog bolnog sindroma
Predavač: mr sci med dr Aleksandra Rakočević, KBC Zvezdara

Stručni sastanak će se održati u utorak, 29.3.2011. godine sa početkom u 12:30 h u amfiteatru Doma Zdravlja Zaječar.

Sastanak je akreditovan za lekare, farmaceute i farmaceutske tehničare i nosi 2 boda za slušaoce.

Srdačno očekujemo Vaš dolazak,
S poštovanjem,

     
 
 
     
   

 

  Poštovane kolege,
Obaveštavam Vas da će se u petak 25.3. 2011. god. u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru,
u 13 časova održati

Stručni sastanak:
Predavač Prof. Dr Dragan Pavlović, Institut za neurologiju, KCS Beograd
RANA DIJAGNOSTIKA DEMENCIJA I SAVREMENE METODE LEČENJA

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS), odlukom broj А-1-2255/10.

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda.
Prisustvo sastanku je besplatno..

Sastanak je posebno koristan za neurologe, psihijatre, neuropsihijatre, doktore opšte medicine, KAO I ZA SVE ZAINTERESOVANE

Koktel za učesnike

KONTAKT OSOBA IZ Novartis Pharme
Dr Suncica Todorov
Novartis Pharma
Cell: +381 63 482706
Email : suncica.todorov@novartis.com

     
 
 
     
      VANREDNA SKUPŠTINA
Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)
ponedeljak, 4.4.2011. godine u 13,30 časova
Amfiteatar Doma zdravlja

Preuzmite:

 1. Obaveštenje članovima Podružnice
 2. Predlog Statuta Podružnice
 3. Predlog Poslovnika o radu Podružnice
     
 
 
     
  Preuzmite program
u pdf formatu


Preuzmite prijavu
za akreditaciju
  Sreda, 16. mart 2011.

Poštovane kolege,
Obaveštavam Vas da će se u sredu 16.3.2011. godine u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati

Stručni sastanak:
Primena Perkutane koronarne intervencije
u akutnom koronarnom sindromu

     
             
      Program Stručnog sastanka
 • 10-11h
  Akademik prof Miodrag Ostojić:

  PCI u terapiji infarkta miokarada sa ST elevacijom.
 • 11-12h
  Prof dr Milan Nedeljković:

  PCI u terapiji infarkta miokarada bez ST elevacije.
 • 12-13h
  Prof dr Milan Nedeljković:

  Šta klinički kardiolog treba da zna-U Fokusu:
  Primena lekova nove generacije u lečenju arterijske hipertenzije i srčane insuficijencije.
 • 13-14h
  Doc dr Zoran Perišić:

  Spašavajuća „Rescue“ PCI u terapiji akutnog koronarnog sindroma.
 • 14-14.30h
  Mr sc med dr Vladimir Mitov, Dr Lale Zastranović:

  Terapija akutnog koronarnog sindroma u Koronarnoj jedinici u Zaječaru -
  terapijski pristupi poslednjih 10 godina. Predstavljanje Koronarne jedinice u Zaječaru.
 • Koktel za sve učesnike

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS), odlukom broj А-1-1183/11. Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda.
Prisustvo sastanku je besplatno za članove SLD.

Molim Vas da se registrujete za učešće na Stručnom sastanku na sajtu www.tmg.org.rs/sld.htm
(SLD-Podružnica Zaječar)
 

     
      Udruženje Kardiologa Srbije

Predsednik Podružnice Istočna Srbija
Mr sc med dr Vladimir Mitov
Kontakt: mitov@ptt.rs, 063/8145941

Srpsko Lekarsko društvo

Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković

     
               
     
     
 
 
     
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend