Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Journal of Regional Section of Serbian Medical Association in Zajecar

 
 

srpski

English  

ISSN 0350-2899 eISSN 2406-1042

 
             
   

Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar

Obaveštenja SLD - Podružnice Zaječar

 

     
 
 
     
     

TEST
i literatura neophodna za rešavanje
TESTA U PISANOJ FORMI

TEST
Rastenje i polno sazrevanje dece i mladih


Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog
Datum održavanja: subota, 24.09.2011. godine
Mesto održavanja: Amfiteatar Doma zdravlja ZC Zaječar
 

     
               
     
     
     

TEST u pisanoj formi
Rastenje i polno sazrevanje dece i mladih
Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog

Datum održavanja: subota, 24.09.2011. godine
Mesto održavanja: Amfiteatar Doma zdravlja ZC Zaječar

Preuzmite literaturu za pripremu testa i TEST

Preuzmite prijavu
 

Odluka ZSS:

TEMA Rastenje i polno sazrevanje dece i mladih
PREDAVAČ Prim mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog
VRSTA EDUKACIJE Test (50 pitanja)
Republika Srbija ZDRAVSTVENI SAVET . Broj: 153-02-17/2011-01.
Datum: 15.06.2011. godine. Beograd

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'' 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi
ODLUKU:
o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) NAKNADNO prispelih na osnovu javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja u decembru 2010. godine, koji su naknadno dopunjeni ili razmatrani na osnovu primedbi na odluku Zdravstvenog saveta od 17.05.2011.

red 236
REDNI BROJ A-1-2421/11
ORGANIZATOR Srpsko lekarsko društvo Podružnica-Zaječar
ADRESA ORGANIZATORA Rasadnička bb, 19000 Zaječar
E- mail adresa

bratimirkajelenkovic@gmail.com

Cena KE 1000,00 RSD
DATUM ODRŽAVANjA SUBOTA, 24.09.2011. godine
MESTO ODRŽAVANjA Amfiteatar Doma zdravlja ZC Zaječar
VREME ODRŽAVANjA  SATNICA:
od 10.00h-12.00h PREDAVANJE: Prim mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog. Rastenje i polno sazrevanje dece i mladih.
12.00h-12.15h PAUZA
12.15h-15.45 min REŠAVANJE TESTA
CILjNA GRUPA Lekari
TRAJANjE NASTAVE U SATIMA Dužina trajanja rešavanja testa : 5 sati i 30 minuta
Od predviđenog vremena:
- 2 sata traje Priprema za test,
- 3 sata i 30 minuta traje rešavanje testa.
Između je predviđena pauza od 15 minuta koja ne ulazi u vreme od 5 sati i 30 minuta.
Kriterijum za dodelu sertifikata je 70% tačnih odgovora, odnosno tačnih odgovora na 35 od 50 pitanja.
BROJ BODOVA ZA PREDAVAČA 6
BROJ BODOVA ZA UČEŠĆE NA KE 5
NAPOMENA Prijavljivanje za Test je na adresu: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Primer poponjavanja uplatnice za Test: Primalac: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar
Broj računa: 205-0000000167929-22
SVRHA UPLATE: KME Test u pisanoj formi 24.09.21011
Poziv na broj- Vaš broj licence

Podružnica Zaječar Srpskog Lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062 80 39 570
 

     
 
 
     
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend