Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVII Timočki medicinski dani - Zaječar, 22-24. maj 2008.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 51-60

<<< ] >>> ]  
 
 
 
 1. UPADU BESNOG VUKA U SELO 1785. GODINE
  Olga Andraši
 2. PREVENTIVNI PRISTUP MALIGNIM NEOPLAZMAMA NA JABLANIČKOM OKRUGU
  Vanja Ilić, Vojislava Petković, Đurđa Garić
 3. STAVOVI STANOVNIŠTVA NOVOG SADA O SAMOUBISTVU
  Dušan Čanković, Harhaji Sanja, Ivana Teodorović, Sonja Travar
 4. ANALIZA MORTALITETA ZA PERIOD OD 2005. DO 2007. GODINE
  Miroslava Paunović, Vesna Tasić
 5. DISTRIBUCIJA STADIJUMA CA-PVU U ODNOSU NA ŽIVOTNO DOBA
  I PARITET U DESETOGODIŠNJEM PERIODU (1998-2007) NA GINEKOLOŠKOM
  ODELJENJU ZC NEGOTIN

  Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Ljubisav Božilović, Aleksandar Banković
 6. EKTOPIČNA TRUDNOĆA U PERIODU 1998-2007. NA GAO NEGOTIN
  Jevrosima Puslojić(1), Nada Mihajlović (1), Ljubisav Božilović(1), Zoran Puslojić(2),Miroslav Ivić(1), Aleksandar Banković(1)
 7. ISHOD JEDNE ADOLESCENTNE TRUDNOĆE
  Mirjana Angelov(1), Vera Najdanović-Mandić(2)
 8. UČESTALOST HEPATITISA KOD STUDENATA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA POSLEDNJIH ŠEST GODINA
  Katarina D. Ranđić
 9. ISTORIJSKI RAZVOJ MEDICINE RADA U INĐIJI
  Svetlana Čanković, Kosta Čanković
 10. KARCINOMI – ANALIZA MORTALITETA
  Vesna Tasić, Miroslava Paunović
 
 
 
  51. UPADU BESNOG VUKA U SELO 1785. GODINE
Olga Andraši
MUZEJSKA JEDINICA ODŽACI

Zdravstvena kurativa osoba ozleđenih od životinja sa besnilom u doba kada još nije postojala savremena antirabijska terapija, zasnovana je na narodnim i antičkim metodama lečenja. Jedan od takvih primera zabeležen je 1785. godine u bačkom selu Parabuću, kada je besan vuk upao u selo, napao mnoštvo rogate marve, konja, pasa, poklao perad i izujedao 24 osobe.
Bio je to strahovit događaj za seljane, ali i veliki problem za mesnog hirurga i županijskog fizika. Bez većeg iskustva u ovoj oblasti, upotrebili su sve stečeno znanje i priznatu onovremenu terapiju.
Njihova borba je trajala gotovo dva meseca. Epilog: umrle su četiri osobe. Kako sami kažu uzrok smrti jednog pacijenta je srčani udar. Povredama su podlegle dve maloletne devojčice. Preostalih 20 ljudi je preživelo. Istovremeno je primenjena i odgovarajuća veterinarska kurativa kod napadnute stoke.
Ključne reči: besnilo, XVIII vek, Bačka

e-mail: ister@neobee.net

52. PREVENTIVNI PRISTUP MALIGNIM NEOPLAZMAMA NA JABLANIČKOM OKRUGU
Vanja Ilić, Vojislava Petković, Đurđa Garić
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC

UVOD: Hronične nezarazne bolesti: bolesti srca i krvnih sudova, maligne bolesti, šećerna bolest, dominiraju već decenijama u našoj nacionalnoj patologiji. CILJ RADA je da se istakne značajan porast broja novobolelih i umrlih od malignih bolesti, koje su koje su činile preko 2/3 svih uzroka smrti tokom 2006. god. METOD RADA: Prema podacima Registra za rak centralne Srbije i Registra za maligne neoplazme Jablaničkog okruga broj novoobolelih i umrlih od raka u našoj zemlji u poslednjih nekoliko decenija je u neprekidnom porastu, uz izuzetak raka želuca čija učestalost opada.Na osnovu retrospektivne analize napravljena je je komparativna analiza incidence i mortaliteta za period 1990 i 2004. god. po vodećim lokalizacijama po polu. REZULTATI RADA: Ukupan broj umrlih od raka 2004. godine u Srbiji je iznosio 13708 osobe (7729 muškaraca i 5980 žena) ili 0,25% ukupnog broja stanovnika prema polu. U istoj godini je na celom Jablaničkom Okrugu umrlo 488 osoba od raka 301 muškarac i 187 žena), što predstavlja 3,56% ukupnog broja umrlih ili drugi vodeći uzrok smrti u Centralnoj Srbiji. Najviše je umrlih muškaraca po lokalizacijama (pluća 76, 31 želudac i 26 prostata), a žena (34 Ca dojke, 50 drugih lokalizacija i 22 kolona). ZAKLJUČAK: Najbolji način borbe protiv malignih bolesti je primarna prevencija, sprečavanje nastanka oboljenja uklanjanjem faktora rizika koji se mogu izmeniti. Skoro dve trećine svih umrlih od raka se odvode u vezu sa četiri rizična faktora: upotreba duvana, nepravilna ishrana, gojaznost i fizička neaktivnost

e-mail: vanja.ilic@zzjzle.org.yu

53. STAVOVI STANOVNIŠTVA NOVOG SADA O SAMOUBISTVU
Dušan Čanković, Harhaji Sanja, Ivana Teodorović, Sonja Travar
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE

UVOD: U mnogim sredinama postoje još uvek vrlo izraženi tabui u vezi samoubistva koji doprinose da se s poteškoćom pristupa problemu samoubistva na jedan otvoren i naučan način. Iz tog razloga suicidalne osobe se često percipiraju kroz sistem predrasuda kao kukavice, slabići ili grešnici. CILJ: Ovo istraživanje ima za cij da ustanovi kakve stavove o samoubistvu imaju punoletni stanovnici Novog Sada. METOD: Ispitivanje stavova stanovništva Novog Sada sprovedeno je anonimnim anketnim upitnikom. Anketni upitnik je ispunilo 135 ispitanika. Anketni upitnik sadrži deset pitanja o samoubistvu na koja su ispitanici mogli da odgovore zaokruživanjem (dopisivanjem) samo jednog odgovora. REZULTATI: Svaka četvrta osoba (23,9%) smatra da o samoubistvu najčešće razmišljaju korisnici psihoaktivnih supstanci, a svaka deseta osoba (10,4%) smatra da su to mlade osobe. Svaka druga osoba smatra da osobama koje razmišljaju o samoubistvu najviše pomaže razgovor o osećanjima (44,4%), a najveći broj ispitanika smatra da samoubistvo najčešće pokušavaju depresivne osobe (68,7%) i osobe sa emocionalnim problemima (52,2%). Više od polovine ispitanika (60,4%) se slaže da je pokušaj samoubistva u osnovi "poziv za pomoć". ZAKLJUČAK: Dobijeni rezultati su pokazatelj da svest o samoubistvu, njegovom uzroku i dinamici nije u potpunosti razvijena kod punoletnog stanovništva i da edukativnim i preventivnim radom se treba podići na viši nivo.

e-mail: izzz@eunet.yu

54. ANALIZA MORTALITETA ZA PERIOD OD 2005. DO 2007. GODINE
Miroslava Paunović, Vesna Tasić
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

Mortalitet predstavlja negativnu komponentu prirodnog kretanja stnovništva čiji je nivo izraz kompleksnog delovanja bioloških, socioekonomskih i drugih faktora (starost, niivo standarda, obim i kvalitet pružene zdravstvene zaštite). Cilj rada je prikazati rezultate analize mortaliteta i utvrditi najčešće uzroke smrtnosti u Knjaževcu u periodu od 2005. do 2007. godine. Podaci su dobijeni retrospektivnom analizom evidencije knjige umrlih Zdravstvenog centra Knjaževac. Za posmatrani vremenski period umrlo je 1365 osoba. Od toga 644 (47,17%) muškog i 721 (52,82%) ženskog pola. Vodeći uzrok smrti su kardiovaskularne bolesti 70,32% (960) slede karcinomi 14,28% (195), bolesti urogenitalnog sistema 3,58% (49), povrede 2,93% (40), bolesti respiratornog sistema 2,41% (33), centralnog nervnog sistema 1,75% (24), endokrinološkog sistema 1,68% (23), samoubistva 1,53% (21) i psihoorganske bolesti 1,46% (20). Najveća smrtnost je u dobu izneđu 81 – 90. god. 39,92% (545), zatim 71 – 80 god. 33,99% (464), 61 – 70 god. 10,91% (149), preko 90 god. 6,95% (95), 51 – 60 god 5,71% (78), ispod 50 god. 2,49% (34). U odnosu na mesto stanovanja nema bitnije razlike između seoskog 51,20% (699) i gradskog stanovništva 48,79% (666). Imajući u vidu starost populacije opštine Knjaževac gde 47,7% stanovništva čine osobe preko 65 godina, učestalost faktora rizika i ne prepoznavanje rizičnog ponašanja može se očekivati dalji porast obolevanja i smrtnosti. Preventivnim merama, edukacijom šire populacije o važnosti pravilne ishrane, povećanja fizičke aktivnosti i eliminacije štetnih navika, znatno bi se popravio kvalitet života i snizila stopa smrtnosti.

e-mail: mima_p@bankerinter.net 

55. DISTRIBUCIJA STADIJUMA CA-PVU U ODNOSU NA ŽIVOTNO DOBA
I PARITET U DESETOGODIŠNJEM PERIODU (1998-2007) NA GINEKOLOŠKOM
ODELJENJU ZC NEGOTIN

Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Ljubisav Božilović, Aleksandar Banković
ZDAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, GINEKOLOŠKO ODELJENJE

Ispitivanje učestalosti pojavljivanja neoplazija grlića materice, kao i njihove distribucije u odnosu na starosnu dob pacijentkinja i paritet, je stalno aktuelno, kako zbog težine samog obolenja tako i zbog njegove učestalosti. Cilj ove studije bila je evaluacija raspodele različitih FIGO stadijuma invazivnog karcinoma grlića u odnosu na starosnu dob i paritet pacijenata. Najmlađa pacijentkinja kojoj je urađena Wertheim-Meigs-ova operacija zbog invazivnog karcinoma grlića imala je 27 godina, a najstarija koja se nalazila u inoperabilnom stadijumu imala je 78 godina. Najveći broj pacijentkinja pripada grupi operabilnih pacijentkinja sa stadijumom do IIa što čini 75% ispitanica. Stadijumu IIb pripada 20%, a stadijumima IIIa i više 5% pacijentkinja. Što se pariteta tiče, najveći broj su drugorotke.

e-mail: takicam@nadlanu.com

56. EKTOPIČNA TRUDNOĆA U PERIODU 1998-2007. NA GAO NEGOTIN
Jevrosima Puslojić(1), Nada Mihajlović (1), Ljubisav Božilović(1), Zoran Puslojić(2),Miroslav Ivić(1), Aleksandar Banković(1)
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, (1)GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SLUŽBA, (2)INTERNISTIČKA SLUŽBA

UVOD: Pod ektopičnim graviditetom podrazumevamo fertilizaciju i implantaciju jajne ćelije van tela materice odnosno endometrijuma. Najčešća lokalizacija je u tubama (95%), i to u ampularnom delu (oko 80%) a ređe u istmičnom ili intersticijalnom delu. Još ređe se sreću ovarijalna i abdominalna ektopična trudnoća. Klinička slika podrazumeva trijas simptoma i to: amenoreju, iregularno vaginalno krvarenje i bolnost u trbuhu. Dijagnoza u akutnim slučajevima nije teška, dok kod hroničnog toka predstavlja problem. Postavlja se na osnovu anamnestičkih podataka, fizikalnog pregleda i dodatnih metoda, kao što su biohemijski parametri (HCG), ultrazvučni pregled, kuldocenteza, kiretaža, laparoskopija. Lečenje može biti konzervativno, ali je češće operativno. CILJ RADA je bio da uočimo učestalost ektopičnog graviditeta od 1998-2007. god, najčešće lokalizacije i načine lečenja. REZULTATI I NAČIN RADA: Retrospektivnom analizom, na osnovu istorija bolesti i operativnih protokola došli smo do sledećih rezultata: U periodu od 1998-2007. godine na GAO Negotin je pod dijagnozom ektopičnog graviditeta lečeno 54 bolesnice. Najčešća lokalizacija je bila u tubi i to kod 53(98%) bolesnice, dok se u jednom slučaju radilo o cervikalnoj trudnoći. U 43(72,62%) slučaja trudnoća je bila u ampularnom delu tube, a zatim 8(14,81%) u istmičnom delu i 2(3,77%) u intersticijalnom delu. Prosečna starost naših pacijentkinja je bila 30,59 god. (najmlađa je bila sa 17, a najstarija sa 42 god.). Lečenje je bilo operativno kod 53 pacijentkinje i konzervativno kod jedne. Jedan slučaj je rešen laparoskopski a kod 52 je urađena laparotomia i to: 41(75,92%) salpingectomia, 5(9,25%) adnexectomia,4 (7,40%) resekcija tube, 2 (3,77%) hirurška ekscizija intersticijalnog dela i 1(1,88%) histerektomija. ZAKLJUČAK: Ektopični graviditet predstavlja hitno stanje koje može da ugrozi život, te zahteva bolnički tretman. Korišćenje savremenih metoda u lečenju PID i savremena dijagnostika nisu smanjile učestalost ektopičnog graviditeta. Pomak je načinjen u hirurškim tehnikama, pri čemu to ima veliki značaj u dužini lečenja, traumi po organizam žene i očuvanju fertiliteta.

e-mail: puslojic@ptt.yu

57. ISHOD JEDNE ADOLESCENTNE TRUDNOĆE
Mirjana Angelov(1), Vera Najdanović-Mandić(2)
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (1) SLUŽBA OPŠTE MEDICINE, (2)GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKA SLUŽBA

Adolescencija - latinski – adolescere - znači "postati zreo, sazreti" Traje od 10-19 godine. Ovaj se period odlikuje ubrzanim biološkim i psihosocijalnim sazrevanjem. Polni kontakti u ovom uzrastu su nepromišljeni, te rezultiraju često trudnoćom koja je neplanirana, rizična i neželjena. Sa druge strane,obrazovanje tih osoba još uvek nije završeno, te su obično bez posla i ekonomski zavisne.
P. D. rođena 1992. godine, učenica osmog razreda osnovne škole. Ostaje trudna, prikriva svoju trudnoću, do trenutka porođaja. Trudnoća dakle nije kontrolisana. Dolazi u porodilište sa bolovima i samo sat vrmena posle prijema, porađa se i donosi na svet zdravo novorođenče, niže telesne težine, jer je porođaj prevremeni. Odlazi kući bez deteta. Dete preuzima Centar za socijalni rad.
Trudnoća u adolescenciji je preuranjena. Samo jedan deo trudnica u tom periodu odlučuje da zadrži trudnoću,dok se veliki broj njih odlučuje na pobačaj. Kod adolescentkinja, koje se odluče da rode, vrlo teško se vrši nadzor nad njihovom trudnoćom, jer se ona obično prikriva do trenutka porođaja. Adolescentne majke rađaju najčešće vanbračnu decu. Drugi roditelj ostaje nepoznat. Nezeljena trudnoća, udružena sa ekonomskom zavisnošću, rezultira, češće nego kod drugih žena, da adolescentkinje ostavljaju svoju novorođenčad u porodilištu.

58. UČESTALOST HEPATITISA KOD STUDENATA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA POSLEDNJIH ŠEST GODINA
Katarina D. Ranđić
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA, BEOGRAD

UVOD: Hepatitis je zarazna bolest jetre izazvana najčešće hepatitis virusima A (feko-oralni put infekcije), B i C (krvni i seksualni). Kliničku sliku akutnog toka bolesti karakteriše zamor, mučnina, abdominalni bol, žutilo kože i sklera, svetla stolica, taman urin; hronična subfebrilnost, gubitak težine, sklonost ka krvarenju, ascites, poremećaj menstruacije. Laboratorija pokazuje limfocitozu, povećane vrednosti transaminaza, ukupnog bilirubina i alkalkne fosfataze, snižene albumine, produženo protrombinsko vreme. Terapija podrazumeva higijensko-dijetetski režim, mirovanje, kortikosteroide, interferone. CILJ: Pokazati distribuciju oboljevanja od akutnog hepatitisa A, B i C, i hroničnih hepatitisa B i C, u studentskoj populaciji Beogradskog univerziteta, poslednjih 6 godina; uključujući prosečne godine starosti bolesnika i zastupljenost bolesti po polovima. METOD: Uvid u knjige zaraznih bolesti od 2002. do 2007. godine. REZULTATI: Procenat novoprijavljenih svih hepatitisa u odnosu na ukupan broj zaraznih bolesti je najveći 2005. godine (4,74%), zatim 2007. (3,01%), pa 2006. (2,80%), a približno isti 2003.(1,93%), 2004.(1,73%) i 2002.(1,64%). Prosečne godine starosti najniže su za hepatitis A (25,56), najviše za akutni hepatitis C (28,18); posmatrano po godinama prijave sve mlađi studenti bivaju zaraženi (2002. - 29,41 godina, 2007. - 24,40). Distribucija zaraza po polovima ide u prilog muškom polu 2007, ženskom 2002. godine. ZAKLJUČAK: Mere sprečavanja zaraze hepatitisima uključuju poboljšanje higijene i suzbijanje promiskuiteta (korišćenje prezervativa).

e-mail: r_katarina@yahoo.com

59. ISTORIJSKI RAZVOJ MEDICINE RADA U INĐIJI
Svetlana Čanković, Kosta Čanković
DOM ZDRAVLJA INĐIJA. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

Medicina rada Doma zdravlja Inđija nastala je spajanjem "železničke" ambulante, preduzetne ambulante "Krznara" i Doma narodnog zdravlja. Puštanjem u saobraćaj železničke pruge Subotica - Novi Sad – Inđija - Zemun i pruge Inđija - Sremska Mitrovica, 1883 godine, naselje u podnožju Fruške gore, Inđija, postaje pokretač razvoja ovoga kraja. Železnička zdravstvena stanica je osnovana 1922 godine za potrebe pružanja zdravstvene zaštite, za više od 1000 železničkih radnika u Inđiji, Beški, Čortanovcima, Staroj Pazovi i Vojki kao i članovima njihovih porodica. Lečenje železničkih radnika vršili su ugovoreni "železnički saobraćajni lekari" pre podne od 7.00 do 12.00 a hitne slučajeve u svako doba. To su bili doktori Vajdl, Miler, Grabovački, Baum. Železnička ambulanta dobija nove prostorije tek 1954. godine. Preduzetna ambulanta "Krznara" ili ambulanta Preduzeća br.1, osnovana je 1957. godine sa namenom pružanja zdravstvene zaštite radnicima tri najveće fabrike: "Krznari", "Trikopredu" ( fabrika trikotaže) i fabrici nameštaja "Srem". Od prostorija imala je čekaonicu, previjalište i ordinaciju a među prvim lekarima u njoj je radio dr Ognjen Adum. Zaposleni u ambulanti su sarađivali sa radnim organizacijama po pitanju prevencije, zaštite na radu, sprečavanja invalidnosti i vrlo organizovano sprovodili mere protiv neopravdanog odsustvovanja sa rada. Dom narodnog zdravlja u Inđiji osnovan je 1956 godine, i on se integriše sa ambulantom "Krznara " i stvara se organizaciona jedinica medicine rada u okviru Doma zdravlja, a 1978 godine integriše se i "Železnička" ambulanta. Godine 1980. izgrađen je novi objekat Doma zdravlja Inđija u kome dispanzer medicine rada dobija prostorije ukupne kvadrature 328,85 m i minimalnu opremu za rad. Danas postojimo kao Služba za zdravstvenu zaštitu radnika, koja brine o zdravlju 14000 zaposlenih. U njoj rade izabrani lekari medicine rada a obavlja se i specifična zdravstvena zaštita radnika, sačuvani su ljudski, materijalni i prostorni resursi.

e-mail: doctors@ptt.yu

60. KARCINOMI – ANALIZA MORTALITETA
Vesna Tasić, Miroslava Paunović
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

Naziv rak se odnosi na grupu različitih oboljenja sa zajedničkim osobinama, među kojima su nedostatak kontrole deljenja ćelija, njihov ubrzan rast i sposobnost da deo ćelija može biti raznesen u razne delove organizma. Predstavljaju značajan uzrok smrti i u odnosu na stopu mortaliteta nalaze se na drugom mestu odmah iza kardiovaskularnih bolesti. Cilj rada je da prikaže smrtnost od malignih oboljenja na teritoriji opštine Knjaževac u periodu od 2000. do 2007.godine. Podaci su dobijeni retrospektivnom analizom evidencije knjige umrlih Zdravstvenog centra Knjaževac. Za posmatrani vremenski period umrlo je 3180 osoba. Od toga 449 (14,11%) su za inicijalni uzrok smrti imali neko maligno oboljenje. U odnosu na pol muškarci čine 55,01% (247) a žene 44,98% (202). Vodeći uzrok smrti kod muškaraca su karcinomi digestivnog sistema 25,83% (116), respiratornog 14,69% (66) i urogenitalnog sistema 8,68% (39). Kod žena su takođe karcinomi digestivnog sistema na prvom mestu 19,15% (86), sledi urogenitalni sistem 10,02% (45) i karcinomi dojke 7,34% (33). Najveci broj umrlih je starosne dobi preko 61 god. 79,28% (356). Imajući u vidu veliku smrtnost idealno bi bilo kada bi svi slučajevi bili otkriveni u ranim fazama kada se očekuje i potpuno izlečenje. Značajnu ulogu ima primarna prevencija čiji je zadatak da detektuje kancerogene materije, kao i da definiše faktore rizika za određene lokalizacije a sve u cilju smanjenja obolevanja i smrtnosti.

e-mail: mima_p@bankerinter.net
 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design