Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 2
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
 
 
       

In memoriam

Prim. Dr Tomislav Petrović
1938 – 2004.

Prim. dr Tomislav Petrović poslednjih godina uspešno se takmičio sa životom (verovatno zato što je znao pravila), ali je bitku sa bolešću izgubio 13. juna. Zdravstveni radnici i građani Zaječara sutradan su se u velikom broju oprostili od njega i na taj način mu zahvalili za svu dobrotu koju je nosio u sebi. Za dobra čoveka nema rđavih reči ni za života ni posle smrti.

 
     
  Za njega se može reći: bio je dobar čovek, poželjan komšija i prijatelj, odličan lekar. Kod naroda, kolega i svih zdravstvenih radnika stekao je poštovanje i uvažavanje. Imao je znanje koje nije isticao, bio je vredan, a nije se hvalio, uvek je uradio više nego što se od njega očekivalo. Namere nije saopštavao, ali su mu dela vidljiva. Znao je da radi racionalno, pa nikada nije izgledao prezauzet. Radio je što i svi ostali, a ipak je bio zapažen. Lep glas o njemu neka je uteha za njegove najbliže.
Dr Toma je rođen 1938. godine u Nišu, ali je Zaječarac postao sa svojih deset godina. Posle studija medicine i specijalizacije u Beogradu, vraća se u Zaječar, gde provodi radni vek na poslovima lekara opšte prakse u seoskim, radničkim, preduzetnim ambulantama i Domu zdravlja. Kao višegodišnji načelnik Opšte medicine i upravnik Doma zdravlja, organizovao je uspešnu Konferenciju lekara opšte medicine i izdao zbornik, koji ima sve karakteristike dobre knjige.

Dr Srećko Nikolić

 
     
     
     
     

In memoriam

Prim. Dr Jovan Vasiljijević
1922 - 2004.

Rekao bih da je ovo tužna godina za Ginekološko-akušersko odeljenje Medicinskog centra u Zaječaru. Posle nepuna četiri meseca od smrti prim. dr Radeta Paunovića, još jedan od naših bliskih, vrsnih kolega Dr Jovan Vasilijević nas je iznenada napustio.

 

 
     
  Prim. dr Jovan Vasilijević rođen je u Novom Koritu 1927. godine, gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju završava u Zaječaru kao jedan od najboljih đaka generacije i pored toga što je svoje školovanje prekinuo odlaskom u NOB, aktivno u njoj učestvujući kao borac IX udarne brigade. Po završetku rata, upisuje Medicinski fakultet u Beogradu. Međutim, ni malo lak životni put dr Jovana odvodi i na Goli Otok. Uprkos svemu, a zahvaljujući svojoj izvanrednoj volji i snazi, često i samostalno se izdržavajući, uspešno završava studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Radni vek dr Jovan Vasilijević započinje stažom u Hrvatskoj u Slavonskoj Požegi, a potom radi kao lekar opšte prakse u mestu Deronje, u Vojvodini, da bi se vratio u Timočku krajinu, gde se najpre zapošljava u Sokobanji.
Onda se javlja na konkurs za specijalizaciju iz rendgenologije i dolazi u Medicinski centar u Zaječaru. Međutim posle godinu i po dana menja specijalizaciju i prelazi na ginekologiju - oblast kojom će se, kao lekar baviti celog života. Specijalizaciju uspešno završava 1969. godine i u to vreme postaje peti specijalista ginekologije i akušerstva na tadašnjem Ginekološkom odeljenju Medicinskog centra u Zaječaru. Sa pokojnim prim. dr Radetom Paunovićem, prim. dr Milom Veličković, prim. dr Mišom Jelenkovićem i sa mnom, a kasnije i sa mlađim kolegama, učestvuje u stvaranju i razvoju jedne od najuspešnijih gineko-loških službi u to vreme.
Pored redovnih obaveza i poslova, dežurstava, predavanja u srednjoj Medicinskoj školi u Zaječaru, objavio je i preko 30 stručnih radova i dobio zvanje primarijusa 1980. godine.
Prim. dr Jovan Vasilijević se bavio i citologijom i bio šef Citološke laboratorije do penzionisanja. Zahvaljujući njegovom radu u oblasti citologije, Ginekološko odeljenje u Zaječaru 70-tih godina među prvima u Srbiji započinje masovne sistematske preglede žena i radi na ranom otkrivanju karcinoma genitalnih organa i dojke. Isto tako je bio i uspešan operator i vrstan akušer. Penzionisan je 1990. godine.
Na svom životnom, porodičnom putu imao je vernog saputnika u svojoj supruzi Dragici i nastavljače lekarske tradicije u ćerki dr Gordani i zetu dr Novici. Najveću životnu radost mu je sigurno pružila njegova mezimica unuka Lea, koju je neizmerno voleo.
I na kraju, šta kao prijatelj i kolega mogu reći o dr Jovi? Bio je to pre svega pošten, skroman, staložen i mudar čovek, velikog životnog iskustva, obdaren istančanim sluhom za saradnju sa ljudima, počev od najmlađih pa do sebi ravnih - saradnik kakav se samo poželeti može i to u svakoj situaciji. Ali, i pored toga, dr Jovan nije bio samo dobar lekar, već i velika umetnička duša - pisao je poeziju, bavio se rezbarstvom iz hobija i znao da i pored svojih teških životnih iskustava iz mladosti u potpunosti uživa u životu okružen svojim najbližima i prijateljima.
Dr Jovan Vasilijević uvek će ostati prisutan u našem sećanju, što najbolje pokazuje kakav je neizbrisiv trag ostavio za sobom. Opraštamo se od našeg dr Jove, ali ne rastajemo se od njega.

Dr Todor Živković
 
     
                 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009