Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 2
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

REČ UREDNIKA
TMG na Internetu


ORIGINALNI RADOVI

Biserka Tirmenštajn Janković, Jasmina Strajnić
Uporedne karakteristike pothranjenih i dobro uhranjenih bolesnika lečenih ponavljanim hemodijalizama

Milan Đorić, Branko Lović, Ivan Tasić
Klinički značaj ultrasonografske klasifikacije promena u karotidnim arterijama u bolesnika sa koronarnom bolešću


PREGLEDI

Darko Vugdelija
Osobine B-ćelijskih NHL niskog stepena malignosti

Lidija Petrović, Miroljub Mijajlović, Gavrilo Vasilev
Ektopična trudnoća - dijagnoza sa najviše dijagnostičkih pogrešaka

Žaklina Damnjanović
Fizikalna terapija periferne obliterantne arteriosklerotične bolesti
(Physical therapy in peripheral arterial disease)

Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić
Diferencijalna dijagnoza i terapija Hashimotovog tiroiditisa


PRIKAZ BOLESNIKA

Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Vlada Mitov
Prikaz familijarne ekspresije sporadične strume

Bhat M.L et all.
Brunereom (Adenom Brunereove žlezde) - prikaz slučaja
 

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Leposava Milovanović
Podmlađivanje hirurškim putem u Zaječaru 1926. godine

Dušanka Parojčić, Dragan Stupar, Mirjana Stupar
Profesionalni odnos farmaceuta i lekara od 13. do 20. veka: Etički i stručni aspekt


SAOPŠTENJA
Izveštaj sa XI naučno-stručnog skupa "Istorija medicine i narodne zdravstvene kulture" u Beogradu


PRIKAZ KNJIGA I RADOVA IZ DRUGIH ČASOPISA
Prikazi

IN MEMORIAM
Prim. Dr Tomislav Petrović (1938 – 2004)
Prim. Dr Jovan Vasiljijević (1922 - 2004)

 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 13 Dec 2010