Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 2
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Saopštenja

Izveštaj sa XI naučno-stručnog skupa
"Istorija medicine i narodne zdravstvene kulture" u Beogradu

Priredio
Petar Paunović

 
     
     
  U punoj sali Etnografskog muzeja u Beogradu 13. aprila 2004. godine, sa početkom u 10 sati, održan je XI Naučno-stručni skup: "Istorija medicine i narodne zdravstvene kulture". Ovaj skup je nastavak održavanja ovakvih skupova u okviru "Timočkih medicinskih dana" kao i drugih sličnih stručnih sastanaka na području Timočke krajine.
Mesto održavanja bio je Beograd, na zahtev mnogih redovnih učesnika sa prethodnih skupova u Zaječaru.
Bila je to prilika da se pokaže koliko je na području aktivnosti podružnice SLD Zaječar učinjeno na istraživanjima istorije medicine i narodne zdravstvene kulture počev od 60-tih godina XX veka. Na samom početku skupa, prof. dr Srebrica Knežević iz Beograda je u svom referatu istakla ovu činjenicu i pozvala istraživače, posebno mlade, da se bave istorijom medicine i narodnom zdravstvenom kulturom.
Početak pomenutog skupa označio je i početak 79. Dana Udruženja Timočana i Krajinaca u Beogradu što je samom skupu dalo poseban značaj, a Zoran Milić, predsednik Udruženja, održao je pozdravni govor. Organizatori ovog naučno-stručnog sastanka su Zavod za zaštitu zdravlja "Timok" u Zaječaru, SLD iz Zaječara, Udruženje Timočana i Krajinaca i Udruženje za obnovu, razvoj i revitalizaciju Rajačkih pivnica "Prozor" iz Beograda i Škola zdravlja na Internetu, a troškove organizacije, oko 10.000 dinara, snosio je Zavod za zaštitu zdravlja "Timok" iz Zejačara, koji je i do sada davao kako stručnu tako i finansijsku podršku ovom sastanku.
Naučno stručnom-skupu "Istorija medicine i narodne zdravstvene kulture" prisustvovalo je 60 ljudi. Prijavljeno je 23 referata, od kojih je 18 referisano. Referenti iz Zaječara bili su Gordana Živković, etnolog, Leposava Milovanović, istoričar umetnosti, Ljubiša Rajković-Koželjac, doktor književnosti, i dr Petar Paunović, učitelj zdravlja. Predsedavajući radnog predsedništva i moderator skupa bio je dr Ljubiša Đorđević.
Sem referenata iz Zaječara, bilo je tu i referenata iz Beograda, Požarevca, Čačka, Pirota, Negotina i Berana, Crna Gora.
Dr Emil Vlajić, urednik "Timočkog medicinskog glasnika", pripremio je poseban broj ovog uglednog stručnog časopisa koji sadrži referate sa prethodnih sastanaka i rezimee sa tekućeg skupa, a koji je podeljen učesnicima skupa.
Na kraju skupa dogovoreno je da se nastavi sa održavanjem ovakvih skupova naredne godine.
"Politika", "Glas javnosti" i "Timok" medijski su propratili ovaj skup i tako doprineli postavljenim ciljevima skupa: popularizaciji doprinosa podružnice SLD u Zaječaru istraživanjima istorije medicine i narodne zdravstvene kulture i pobuđivanju stručne javnosti, posebno mladih stručnjaka, da kao polje istraživanja odaberu istoriju medicine i narodne zdravstvene kulture.
Ciljevi koje je ispunio naučno-stručni skup "Istorija medicine i zdravstvene kulture" su:
  • doprinos naučno-istraživačkim aktivnostima i otkrićima u oblasti istorije i antropologije zdravlja,
  • privlačenje pažnje nekolicine mladih istraživača koji su izneli svoje referate i
  • ohrabrenje organizatorima iz Zaječara da nastave i dalje sa ovakvim istraživanjima.
 
                 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009