Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 2
Home ] Gore/Up ] >>> ]

Reč urednika

Tokom prethodne dekade Internet je dobio neverovatne dimenzije sa aspekta tehnologije, pristupa i sadržaja. Ono što je započeto kao akademska i vladina kompjuterska mreža postalo je neprocenjivo vredno javno dobro za milione pojedinaca i koristi se u lične, akademske, komercijalne, i profesionalne svrhe. Među nebrojenim milionima virtualnih stranica koje su dostupne preko Interneta, postoje mnoge Internet stranice koje su zanimljive i korisne i za lekare, kao što su udžbenici, uputstva, članci iz medicinskih časopisa, isto kao i interaktivni alati i sofisticirani kompjuterski programi. Internet može obezbediti lekarima praktičarima slobodan (besplatan) i brz pristup medicinskim člancima baziranim na činjenicama i na taj način značajno popravljaju kvalitet kliničke prakse. Oni lekari koji redovno koriste Internet, imaju svoje omiljene web stranice, ali uvek tragaju za novim. I redovno se izlažu frustraciji kada naiđu na lošu stranicu, bez obzira da li je to zbog obilja reklamnog materijala, sporog pristupa ili neadekvatnog, pogrešnog ili neistinitog sadržaja.

Izboriti se za poverenje na Internetu jeste primarni i ne lak zadatak svakog web sajta, a pogotovo sajtovima sa medicinskim sadržajima koji se obraćaju profesionalcima medicinske struke.

Timočki medicinski glasnik intenzivno radi na tome da postane pouzdan medicinski časopis kako u papirnoj verziji tako i "on line". Pre više od godinu dana Timočki medicinski glasnik je lansirao svoju elektronsku verziju. Izlaskom na Internet, naš časopis dobija novu dimenziju, pred njim se otvaraju novi horizonti, ali se postavljaju i novi zadaci.

Osnovni principi izdavanja našeg časopisa ostali su isti: objavljivanje kvalitetnih, recenziranih medicinskih članaka sa regiona Timočke krajine i iz okruženja. Izlaskom na Internet naš časopis postaje interesantan najširem mogućem okruženju, kako za objavljivanje tako i za pronalaženje informacija.
Pristup našem sajtu je slobodan (besplatan), što je saglasno sa aktuelnom politikom najvećih autoriteta za medicinsku žurnalistiku na Internetu.

Moćni pretraživači celokupnog Interneta lako nalaze specifičnosti iz našeg časopisa. Sofisticirana ciljana pretraživanja takođe lako dolaze do naših članaka preko pažljivo odabranih ključnih reči. Statistika našeg sajta pokazuje da se poslednjih meseci bar jedna stranica našeg časopisa "otvori" više od 400 puta svakog dana (za proteklih 6 meseci ukupno 64284 "pogodaka"). Postoji stabilni trend rasta broja posetilaca našeg sajta.

Za objavljivanje u našem časopisu postaju zainteresovani i lekari iz drugih zemalja.
Jedan originalni rad u prošlom broju (TMG 2004 vol 1. p. 3-7)
i jedan prikaz slučaja u ovom broju (TMG 2004 vol 2. p. 113-114) to najbolje ilustruju.

S druge strane, na Internetu Timočki medicinski glasnik postaje dostupan opštoj – svetskoj – medicinskoj javnosti, praktično svakom korisniku Interneta. Objavljivanjem sve više sadržaja na engleskom jeziku naš časopis postaje još interesantniji i van granica naše zemlje.

Možete posetiti web sajt Timočkog medicinskog glasnika na adresi www.tmg.org.yu

Emil Vlajić
Glavni urednik

Home ] Gore/Up ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009