Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

>>>  
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. I, br. 1, 1976.
 
Vol. I, br. 2, 1976.
  Vol. I, br. 1, 1976.
 1. Filimonović Dragiša: PERFORATIVNE POVREDE OKA NA MATERIJALU OČNOG ODELJENJA U ZAJEČARU I NJIHOVA RANA MIKROHIRURŠKA OBRADA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 1, 1976; 9-15
 2. Filimonović Jovanka: PREVENCIJA REUMATSKE GROZNICE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 1, 1976; 41-44
 3. Mišić Ljubica: ZDRAVSTVENE PRILIKE U SRBIJI U XVII I POČETKOM XVIII VEKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 1, 1976; 51-53
 4. Nikolić Srećko, Paunković Bogdanka: MENINGITISI I MENINGOENCEFALISI LEČENI U INFEKTIVNOM ODELJENJU OD 1970. DO 1975. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 1, 1976; 24-28
 5. Popović Aleksandar, Paunković Nebojša: VAĐENJE ZUBA KOD KARDIOVASKULARNIH BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 1, 1976; 45-49
 6. Stefanović Ljubomir, Selir Zlatko: INHALACIONA I PERFUZIONA SCINTIGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PLUĆNIH OBOLJENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 1, 1976; 17-23
 7. Škunca - Milovanović Stanislava: HIGIJENSKE PRILIKE NA PODRUČJU TIMOČKOG REGIONA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 1, 1976; 29-34
 8. Veličković Milorad, Živanović Branislav, Janković Vojislav: SLUČAJ POLITRAUME SA KOMPLETNOM RUPTUROM ARTERIA FEMORALIS SUPERFICIALIS, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 1, 1976; 35-39

Vol. I, br. 2, 1976.

 1. Aranđelović Jelica: SLUČAJ PAROKSIZMALNE VENTRIKULARNE TAHIKARDIJE SA ADAMS-STOKESOVIM SIDROMOM U SEDMOM MESECU TRUDNOĆE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 2, 1976; 25-31
 2. Argirović Đorđe, Dramušić Vesna: KAMEN VAGINE URINARNOG POREKLA KOD DETETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 2, 1976; 32-36
 3. Buđevac Aleksandar: REUMATOIDNI ARTRITISI I ORTOPEDSKA HIRURGIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 2, 1976; 37-40
 4. Krstić Mijat, Aleksić Dušan, Jermolenko Gordana, Krstić Branislava, Paunović Petar, Simonović Jovan: PROFILAKSA BESNILA U HUMANOJ I VETERINARSKOJ MEDICINI U REGIONU TIMOČKE KRAJINE 1965-1974. GODINE. POJAVA BESNILA 1974-1975. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 2, 1976; 16-24
 5. Milosavljević Pantelija: ALKOHOLNE PSIHOZE (SAVREMENO SHVATANJE) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 2, 1976; 41-48
 6. Nikolić Srećko, Krstić Mijat: PARAVAKCINACIJA KOD LJUDI I KRAVA NA NAŠEM REGIONU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 2, 1976; 7-11
 7. Paunović Petar: IZGRADNJA RADUJEVAČKOG KARANTINA I PRVE GODINE RADA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 2, 1976; 49-54
 8. Stefanović Ljubomir: DIJAGNOSTIČKA VREDNOST BRZE SEKVENCIONALNE SCINTIGRAFIJE BUBREGA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. I, br. 2, 1976; 12-15
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.