Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. II, br. 3, 1977.
 
Vol. II, br. 4, 1977.
  Vol. II, br. 3, 1977.
 1. Belosavić Slobodan, Argirović Đorđe, Išvaneski Milorad: METASTAZE U KOŽI KARCINOMA MOKRAĆNE BEŠIKE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 3, 1977; 35-42
 2. Filipović Sava, Tasić Nikola: AKUTNI INFARKT MIOKARDA I NIVO ENZIMA U SERUMU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 3, 1977; 35-30
 3. Ilić Vladeta, Hadži-Đokic Jovan: KONZERVIRAJUĆE OPERACIJE KOD TUBERKULOZE BUBREGA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 3, 1977; 21-24
 4. Janovski Nebojša, Milutinović Pantelija: PRILOG REŠAVANJU PROBLEMA BLAGOVREMENOG OTKRIVANJA KARCINOMA BRONHA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 3, 1977; 31-34
 5. Nikolić Vladislav, Paunković Nebojša, Oprić Miroslav:PRILOG SAVREMENOM STAVU HIRURŠKOG LEČENJA MALIGNOMA TIREOIDEJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 3, 1977; 13-20
 6. Oprić Miroslav, Filipović Sava, Aranđelović Petar: SENILNA ELASTOZA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 3, 1977; 7-12
 7. Paunović Petar: TRUDNOĆA I POROĐAJ U ZDRAVSTVENOJ KULTURI NARODA TIMOČKE KRAJINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 3, 1977; 57-68
 8. Stojanović Božidar, Dokmanović Bogdan, Milenković Zoran, Milenković Milesa: SYNDROMA PERTHES-BRAUN U OSMOGODIŠNJEG DETETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 3, 1977; 43-46
 9. Žikić Radoš, Osmokrović Miroslav: NEUROGENA BEŠIKA - DIJAGNOZA I TERAPIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 3, 1977; 47-56

Vol. II, br. 4, 1977.

 1. Buđevac Aleksandar: TRAUMATSKI OSIFIKAT U MIŠIĆNIM TKIVIMA GLUTEUSA POSLE UGRADNJE KINČEROVOG KLINA KOD PRELOMA BUTNE KOSTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 4, 1977; 63-68
 2. Garotić Dragoslav, Obrenović Mihajlo, Krulj Slavko: PRILOG DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI IZMEĐU LOKALIZOVANOG INTERLOBARNOG IZLIVA KARDIJALNOG I ZAPALJENJSKOG POREKLA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 4, 1977; 35-44
 3. Nikolić Vladislav, Oprić Miroslav: DEZMOID TUMOR ABDOMINALNOG ZIDA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 4, 1977; 17-22
 4. Ostojić Branko, Belosavić Slobodan, Arigirović Đorđe: LITIJAZA U CISTIČNOM DIVERTIKULUMU KALIKSA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 4, 1977; 45-54
 5. Paunković Nebojša, Pavlović Olga: PRILOG IZUČAVANJU FUNKCIONOG STANJA ŠTITASTE ŽLEZDE POSLE LEČENJA HIPERTIREOZE RADIOAKTIVNIM JODOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 4, 1977; 9-16
 6. Petrović Jovanović Radmila, Filimonović Dragiša, Artiko Gordana, Tomić Petar: KERATITIS NEUROPARALYTICA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 4, 1977; 55-62
 7. Petrović Stevan: OPIJATSKI APSTINENCIJSKI SINDROM I SAVREMENO MEDIKAMENTNO LEČENJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 4, 1977; 69-78
 8. Popović Aleksandar: FISTULE NA LICU DENTOGENOG POREKLA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 4, 1977; 29-34
 9. Radivojević Hranislav, Arsovski I., Garotić Dragoslav, Nektarijević Hranislav: BIOLOŠKI ZNACI REUMATSKE GROZNICE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 4, 1977; 77-86
 10. Tasić Nikola, Milenković Vinka: ZNAČAJ ODREĐIVANJA GVOZĐA U SERUMU U DIJAGNOZI I KONTROLI TERAPIJE ANEMIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. II, br. 4, 1977; 23-28
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.