Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. III, br. 5, 1978.
Vol. III, br. 6, 1978.
Vol. III, br. 7, 1978.
Vol. III, br. 8, 1978.
 
  Vol. III, br. 5, 1978.
 1. Aranđelović Jelica: POJAVA SUBENDOKARDNOG INFARKTA MIOKARDA U MLADE ŽENE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 5, 1978; 33-40
 2. Arsenović Aleksandar: AKUTNI LARINGOTRAHEOBRONHIT KOMPLIKOVAN KANDIDIJAZOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 5, 1978; 41-42
 3. Buđevac Aleksandar: POVREDE MENISKUSA KOD SPORTISTA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 5, 1978; 15-20
 4. Conić Živojin, Ristić Vera, Dukić Dragoljub: ULOGA PRIRODNIH LEČILISTA U REHAHILITACIJI OSOBA SA OŠTEĆENOM LOKOMOCIJOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 5, 1978; 9-14
 5. Kračunović Miloš, Štrbac Radmila: PREMATURITET NA PODRUČJU OPŠTINE NEGOTIN U PERIODU OD 1970.-1976. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 5, 1978; 59-68
 6. Micić Sava, Mutavdžić Milenko: SIMPTOMATOLOGIJA I DIJAGNOZA RETROPERITONEALNE FIBROZE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 5, 1978; 21-28
 7. Paunović Petar: O JEDNOM POKUŠAJU REŠENJA SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA NEGOTINA DOBROM PIJAĆOM VODOM 1844. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 5, 1978; 69-72
 8. Popović Miodrag, Nikolić Srećko: SLUČAJ EPYDERMOLYSIS NECROTICANS COMBUSTIFORMIS POSLE UZIMANJA TABLETA HYDANTAL KOD PSIHIČKI RETARDIRANOG DETETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 5, 1978; 29-32
 9. Tasić Nikola, Milenković Vinka, Jeveričić Vukosava, Nikolić Vladislav, Paunković Nebojša: PRIKAZ BOLESNIKA SA IDIOPATSKOM HEMOHROMATOZOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 5, 1978; 43-48
 10. Žikić Radoš, Bojanić Stevislav: TUMORI TESTISA - ANATOMIJA I DIJAGNOZA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 5, 1978; 49-58

Vol. III, br. 6, 1978.

 1. Belosavić Slobodan, Argirović Đorđe, Cvijetić Slobodanka: PAPILLOMA ACUMINATA GIGANTEA PENIS (BUSCHKE- LOEWENSTEIN TUMOR) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 6, 1978; 45-56
 2. Dokmanović Bogdan, Milenković Melisa: POJAVA EPIDEMIJE VIRUSNOG HEPATITISA U OPŠTINI KLADOVO U TOKU 1976-1977 GODINE I ANALITIČKI PRIKAZ KLINIČKE SLIKE U OBOLELE DECE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 6, 1978; 27-34
 3. Filimonović Dragiša: RAZVOJ OFTAMOLOŠKE SLUŽBE NA PODRUČJU ZAJEČARA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 6, 1978; 77-80
 4. Ivković Tihomir: MORBUS TRIETZE KOD STUDENTKINJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 6, 1978; 41-44
 5. Milutinović Pantelija, Ercegovac Dragoslav, Savić Čedo: O NEKIM KLINIČKIM OSOBENOSTIMA SUMRAČNOG STANJA EPILEPTIČKE PRIRODE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 6, 1978; 35-40
 6. Paunović Radoslav: UČESTALOST IKONTINENCIJE MOKRAĆE PRE OPERACIJE SPADA I ISPADA MATERICE I NAŠA ZAPAŽANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 6, 1978; 9-16
 7. Petrović Jovanović Radmila: OPHTALMIA SYMPATICA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 6, 1978; 21-26
 8. Popović Miodrag: HERPES ZOSTER OPHTALMICUS KOD SEDAMNAESTOMESEČNOG DETETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 6, 1978; 57-62
 9. Radulović Darinka, Segović Ivan: SAVREMENI PRISTUP LEČENJU INSUFICIJENCIJE VENSKOG SISTEMA DONJIH EKSTREMITETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 6, 1978; 69-76
 10. Žigić Bogdan, Danelišen Dragan, Kulenović Halid: NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU OBOLJENJA MEKELOVA DIVERTIKULUMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 6, 1978; 17-20
 11. Žikić Radoš, Bojanić Svetislav: TUMORI TESTISA - PROGNOZA I TERAPIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 6, 1978; 63-68

Vol. III, br. 7, 1978.

 1. Danelišen Dragan, Žigić Bogdan, Pavlović Pavle, Jovanović Jovan: TORZIJA TESTISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 7, 1978; 23-28
 2. Hadži-Đokić Jovan, Ilić Vladeta, Unković Stojanka: UČESTALOST I UZROCI INGVINALNE HERNIJE KOD OPSTRUKTIVNIH SMETNJI NA VRATU MOKRAĆNE BEŠIKE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 7, 1978; 33-36
 3. Krstić Mijat: UČESTALOST OBOLEVANJA OD MALIH BOGINJA -INDIKATOR NEPOTPUNO SPROVEDENE IMUNIZACIJE, REGION TIMOČKE KRAJINE 1968-1977. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 7, 1978; 15-22
 4. Pavlović Stanoje, Jordačević Jovan, Pavlović -Vagaja Milica, Jović Radmilo, Marjanović Stojan: TERAPIJA HIPOHROMNIH ANEMIJA U TRUDNOĆI PREPARATIMA GVOŽĐA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 7, 1978; 9-14
 5. Popović Miodrag, Nicić Aleksandar: PRIKAZ DVA SLUČAJA REĐIH LOKALIZACIJA HERPES ZOSTERA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 7, 1978; 39-42
 6. Stefanović - Fostikov Nadežda: GENERALIZOVANA KANDIDIJAZA U BOLESNICE OD AKUTNE LEUKOZE SA ISPOLJENIM PLUĆNIM I KARDIJALNIM OŠTEĆENJEM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 7, 1978; 43-50
 7. Stojanović Božidar, Milenković Zoran, Jovanović Svetislav, Milenković Milesa: REANIMACIJA POLITRAUMATIZOVANIH I OCENA RADNE SPOSOBNOSTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 7, 1978; 57-64
 8. Veličković Milorad, Veličković Mileva, Živković Todor: INTRAABDOMINALNA KRVAVLJENJA OVARIJALNOG POREKLA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 7, 1978; 29-32
 9. Živković Gordana: PREDANJA O ZAŠTITI I SUZBIJANJU KUGE U ZAJEČARU I OKOLINI U XIX VEKU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 7, 1978; 65-70
 10. Živković Todor, Veličković Mileva, Milavec Vencislav: DYSGERMINOMA OVARII I TRUDNOĆA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 7, 1978; 51-56

Vol. III, br. 8, 1979.

 1. Argirović Đorđe, Talić Branislav: POVODOM JEDNOG NOVOG SLUČAJA BILATERALNOG TUMORA TESTISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 8, 1979; 31-38
 2. Buđevac Aleksandar: TEŠKA FORMA OBOSTRANE GONARTROZE KAO POSLEDICA DUGOGODIŠNJEG POREMEĆAJA STATIKE REŠENA HIRURŠKIM PUTEM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 8, 1979; 45-50
 3. Kračunović Miloš, Oprić Miroslav, Doklestić Gordana: KOLPOSKOPSKA I CITOLOŠKA SLIKA PORTIO VAGINALIS UTERI KOD RADNICA INDUSTRIJE HEMIJSKIH PROIZVODA »PRAHOVO« NA JEDNOM SISTEMATSKOM PREGLEDU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 8, 1979; 19-22
 4. Nikolić Vladislav, Janković Vojislav, Popović Miodrag: NAŠA ISKUSTVA I REZULTATI HIRURŠKOG LEČENJA VENSKOG ULKUSA POTKOLENICE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 8, 1979; 15-18
 5. Paunković Vesna: AKUPUNKTURA I MOKSIBUSTIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 8, 1979; 15-18
 6. Paunović Petar: ZDRAVLJE U OBIČAJIMA NARODA TIMOČKE KRAJINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 8, 1979; 59-62
 7. Paunović Radoslav, Milavec Vencislav: NAŠI REZULTATI ISPITIVANJA INFEKCIJA MOKRAĆNIH PUTEVA KOD SPADA I ISPADA MATERICE PRE I POSLE OPERACIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 8, 1979; 11-14
 8. Ravanić Slobodan, Aleksić Ilija, Bogić Petar: POREMEĆAJ RADA SINUSNOG ČVORA U TOKU REUMATOIDNOG ARTRITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 8, 1979; 39-44
 9. Trokanović Jordan, Štrbac Radmila: NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU OBSTRUKTIVNOG SINDROMA KOD DECE BRONHOSPAZMOLITICIMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. III, br. 8, 1979; 23-30
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.