Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. V, br. 1, 1980.
Vol. V, br. 2, 1980.
Vol. V, br. 3-4, 1980.
 
 

Vol. V, br. 1, 1980.

 1. Antonijević Vera: NAŠ SLUČAJ TURNEROVOG SINDROMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 1, 1980; 39-44
 2. Dinić Budimir: SENZIBILIZACIJA ŽENA U TRUDNOĆI NA ANTIGENE KRVNIH GRUPA ABO SISTEMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 1, 1980; 45-48
 3. Jagličić Dragoslava, Stanojević-Paović Anka: ZNAČAJ BLAGOVREMENOG OTKRIVANJA I LEČENJA DACRYOCYSTITIS NEONATORUM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 1, 1980; 9-12
 4. Kapor Ambroz: ZDRAVSTVENE PRILIKE U KORČULI U SREDNJEM VEKU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 1, 1980; 53-58
 5. Kovačević Bogoljub: OŠTEĆENJE SLUHA USLED ŠTETNOG DEJSTVA BUKE U RUKOVALACA GRAĐEVINSKIH MAŠINA U JEDNOJ RADNOJ ORGANIZACIJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 1, 1980; 31-38
 6. Kračunović Miloš, Kostić Borivoje: ANTIKONCEPCIJA POMOĆU INTRAUTERINIH ULOŽAKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 1, 1980; 19-24
 7. Paunović Petar: ZDRAVSTVENI PUNKTOVI NA SEOSKOM PODRUČJU SIZZO ZAJEČAR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 1, 1980; 25-30
 8. Radulović Darinka: FOTOHEMOTERAPIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 1, 1980; 49-52
 9. Stanojević Branislava: OBOLEVANJE OD KARCINOMA BRONHA U OPŠTINI ZAJEČAR U PERIODU OD 1971. - 1978. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 1, 1980; 13-18

Vol. V, br. 2, 1980.

 1. Antonijević Vera: EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA REUMATSKE GROZNICE U DECE U TOKU POSLEDNJIH 15 GODINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 2, 1980; 13-18
 2. Gnjatić Milica, Kapetanović Borivoje: ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI DIAMIN-OKSIDAZE U SERUMU OSOBA SA ALERGIJSKIM MANIFESTACIJAMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 2, 1980; 29-32
 3. Janovski Nebojša, Nikolajević Vojislav: VREDNOST RUTINSKIH PREGLEDA PLUĆNE VENTILACIJE UZ PRIMENU TESTA BRONHODILATATOROM U DEPISTAŽI OPSTRUKTIVNOG SINDROMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 2, 1980; 19-24
 4. Kračunović Miloš: TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE NAKON PREKIDA PRVE TRUDNOĆE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 2, 1980; 33-40
 5. Mirković Dragoljub, Jevtić Dragoljub: POVODOM DVA SLUČAJA RUPTURE MATERICE U POROĐAJU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 2, 1980; 45-50
 6. Paunović Petar, Smičković Pavlović Vojislava: VERRUCAE VULGARES U RADNIKA KLANIČNE INDUSTRIJE U ZAJEČARU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 2, 1980; 19-24
 7. Stanojević Danica, Kapetanović Borivoje: ODREĐIVANJE MUKOPROTEINA U SERUMU ZDRAVIH OSOBA OBA POLA I U NEKIH OBOLJENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 2, 1980; 9-12
 8. Trailović Nada, Dilić Radmila: PRIKAZ JEDNOG SLUČAJA DERMATITIS MUCO-CUTANEA CHR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 2, 1980; 41-44
 9. Urošević Zorica, Stevanović Vukosava: DEZINFEKCIJA U BOLNIČKIM USLOVIMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 2, 1980; 51-60

Vol. V, br. 3-4, 1980.

 1. Milavec Vencislav, Paunović Radoslav, Vasiljević Jovan, Živković Todor, Veličković Mileva: INKONTINENCIJA MOKRAĆE ZBOG SPADA I ISPADA VAGINE OTKRIVENA SISTEMATSKIM PREGLEDOM ŽENA JEDNOG VLAŠKOG SELA U OPŠTINI ZAJEČAR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 3-4, 1980; 29-32
 2. Milutinović Mirko, Kilibarda Božidar, Tošić Stanimir, Pušić Vlatko: DOVRŠENJE POROĐAJA CARSKIM REZOM U USLOVIMA PRIPRAVNOSTI GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE SLUŽBE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 3-4, 1980; 25-28
 3. Milutinović Mirko: O VRŠENJU LEKARSKE PRIPRAVNIČKE SLUŽBE PRE POLA VEKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 3-4, 1980; 69-72
 4. Paunković Nebojša: MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SLUŽBE ZA NUKLEARNU MEDICINU U DIJAGNOZNOM I TERAPIJSKOM PROGRAMU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 3-4, 1980; 61-68
 5. Vučković Sladana, Paunković Nebojša: IZUČAVANJE NEKIH ETIOLOŠKIH ČINILACA ANEMIJE BOLESNIKA SA HRONIČNOM BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 3-4, 1980; 13-20
 6. Popović Đorđe: PRIMENA GAMA GLOBULINA U LEČENJU HEMIJSKIH OPEKOTINA OKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 3-4, 1980; 21-24
 7. Ravanić Slobodan, Ravanić Dragan: NAŠI REZULTATI DUGOTRAJNOG LEČENJA HOLELITIJAZE HENODEOKSIHOLNOM KISELINOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 3-4, 1980; 9-12
 8. Spalajković Mirjana, Trpković Ljubomir, Kračunović Miloš, Katanić Vojin: JUVENILNI PSEUDOAPENDICITIS I MENARHA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 3-4, 1980; 33-40
 9. Veljković Mirko, Živadinović Miodrag: TUBERKULOZNI TENDOVAGITIS PODKOLENICE UZ PRIKAZ JEDNOG SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 3-4, 1980; 47-50
 10. Vulić Dragica: POVODOM JEDNOG SLUČAJA INOPERABILNOG JUVENILNOG FIBROMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 3-4, 1980; 41-46
 11. Žikić Radoš, Stanojević Dragomir: POVODOM SLUČAJA DIVERTIKULUMA BULBARNE URETRE SA PRIMARNIM VELIKIM KAMENOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. V, br. 3-4, 1980; 51-60
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.