Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. VI, br. 1-2, 1981. Vol. VI, br. 3-4, 1981.
 
  Vol. VI, br. 1-2, 1981.
 1. Canić Velizar, Kapetanović Borivoje: NIVO GLUKOZE I ALFA AMILAZE U KRVI U NEKIH OBOLJENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 1-2, 1981; 45-48
 2. Ernek-Jeremić Dragana, Ivković Ljubiša: VANMATERIČNA TRUDNOĆA NA MATERIJALU GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOG ODELJENJA U KNJAŽEVCU SA POSEBNIM OSVRTOM NA RETKE LOKALIZACIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 1-2, 1981; 27-32
 3. Kostić Borivoje: HISTOMORFOLOŠKA ANALIZA I EPIDEMIOLOGIJA KARCINOMA BAZALNIH ĆELIJA EPIDERMA KOŽE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 1-2, 1981; 9-18
 4. Kapetanović Borivoje: TEST TRAKE ZA DOKAZIVANJE I ODREĐIVANJE GLUKOZE U URINU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 1-2, 1981; 19-22
 5. Kovačević Aleksandar, Kovačević Radisav: MIKROBIOLOŠKI ASPEKTI I FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA NAJNOVIJIH ANTIBIOTIKA U LEČENJU URINARNE INFEKCIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 1-2, 1981; 33-38
 6. Paunković Nebojša, Žikić Radoš: ISPITIVANJE UTICAJA PTOZE BUBREGA NA REZULTAT RADIORENOGRAFSKOG TESTIRANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 1-2, 1981; 39-44
 7. Pešić Živojin, Stević Miodrag: NEKI NOVI MOMENTI U PRISTUPU LEČENJA NEURALGIJE NERVUS TRIGEMINUS-A, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 1-2, 1981; 63-66
 8. Popović Đorđe: PITANJE PROFILAKSE I ANALIZA POVREDA OČIJU U OPŠTINI KNJAŽEVAC, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 1-2, 1981; 49-54
 9. Popović Đorđe: REZULTATI OFTALMOLOŠKOG ISPITIVANJA BOLESNIKA SA SINDROMOM GLAVOBOLJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 1-2, 1981; 19-22
 10. Veljković Mirko, Simić Pavle: REZULTATI LEČENJA RETROLUNARNE I SEMILUNARNE LUKSACIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 1-2, 1981; 55-62
 11. Veljković Mirko: OPERATIVNO LEČENJE ZANEMARENE TRAUMATSKE RUPTURE LIGAMENTA PATELE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 1-2, 1981; 67-72
 12. Paunović Petar: KOLERA U KRAJINSKOM OKRUGU 1913. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 1-2, 1981;73-78

Vol. VI, br. 3-4, 1981.

 1. Glogovac Mileta: KRETANJE TUBERKULOZE U OPŠTINI DOLJEVAC OD 1971-1980, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 25-32
 2. Ilkić Milica: VIBRACIONA BOLEST, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 59-64
 3. Stefanović Dušica: NADZOR NOVOROĐENČADI U ADAPTACIONOM PERIODU , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 73-78
 4. Joksimović Zoran, Vlajić Emil, Karabašević Aleksandar: POVODOM TRI SLUČAJA AKUTNOG PERIKARDITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 43-52
 5. Kapetanović Borivoje, Dragović Danica: PROVERA NEKIH METODA ZA ODREĐIVANJE GLUKOZE U URINU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 13-18
 6. Kovačević Stevan, Jevtić Milorad, Jurišin Desa: PROBLEMI DIJAGNOSTIKE POZNIH MANIFESTACIJA LUESA U SAVREMENOJ MEDICINI UZ PRIKAZ JEDNOG SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 33-38
 7. Milutinović Mirko, Novaković Dragoljub, Petrović Milan, Čortan Momčilo: ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA HIDATIDNE MOLE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 53-58
 8. Milutinović Mirko: O OSNIVANJU MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 91-96
 9. Nikolić Srećko, Hadžić Đorđe: PRISUSTVO MARKERA HEPATITIS B VIRUSA U DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 9-12
 10. Obradović Žarko, Ragaj Đura, Ursulović Dragutin: RETROAURIKULARNA FISTULIZACIJA HOLESTEATOMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 39-42
 11. Paunković Bogdanka, Nikolić Srećko: MONONUKLEOZNI SINDROM SA POSEBNIM OSVRTOM NA NOVIJA SAZNANJA IZ OBLASTI INFEKTIVNE MONONUKLEOZE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 65-72
 12. Paunović Petar: EPIDEMIJSKA 1848 GODINA U NEGOTINSKOJ KRAJINI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 79-90
 13. Trokanović Jordan: UČESTALOST REUMATSKE GROZNICE U REGIONU ZAJEČAR ZA PERIOD 1971-1980 GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VI, br. 3-4, 1981; 19-24
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.