Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. VIII, br. 1, 1983.
Vol. VIII, br. 2, 1983.
Vol. VIII, br. 3, 1983.
Vol. VIII, br. 4, 1983.
 
  Vol. VIII, br. 1, 1983.
 1. Đorđević Aleksandar: FIKSNE KOMBINACIJE LEKOVA - OPRAVDANOST I ŠTETNOST PRIMENE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 1, 1983; 49-54
 2. Glogovac Mileta: SLUČAJ AKUTNE BILIJARNE TUBERKULOZE PLUĆA I GRAVIDITETA IZNETOG DO KRAJA BEZ POSLEDICA PO MAJKU I DETE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 1, 1983; 39-44
 3. Kražić Miomir, Novaković Dragoljub, Milutinović Mirko: MEIGS-OV SINDROM (PRIKAZ BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 1, 1983; 31-34
 4. Limić Branko, Keserović Predrag, Palić-Obradović Dragana: NEKI BIOHEMIJSKI ASPEKTI
  BEHTEREVLJEVE BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 1, 1983; 17-20
 5. Lučanin Jovica, Živković Ljubisav, Stojković Radmila, Vojvodić Radmila: UPOREDNA ANALIZA MORBIDITETA STARIH OSOBA U NEODLOŽNOJ POMOĆI U KUĆNIM POSETAMA OPREDELJENOG LEKARA U DOMU ZDRAVLJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 1, 1983; 21-24
 6. Mijatović Njegoslava, Kapetanović Borivoje, Bojović Blanka: IZOENZIMI LDH U GRAVIDITETU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 1, 1983; 9-12
 7. Nedeljković Milena, Kapetanović Borivoje, Klisura Marina: PRIMENA MERCKOGNOST BACTERIURIA TESTA U DIJAGNOZI URINARNIH INFEKCIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 1, 1983; 25-30
 8. Paunović Petar: ZDRAVSTVENE PRILIKE U NEGOTINSKOJ KRAJINI SREDINOM XIX VEKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 1, 1983; 55-62
 9. Petronić Dragan, Mlađović R.: NAŠA ZAPAŽANJA U VEZI OPERATIVNOG TRETMANA
  KRIPTORHIZMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 1, 1983; 13-16
 10. Veljković Mirko, Andrejević Aleksandar: CISTA I RUPTURA DISKOIDNOG MENISKUSA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 1, 1983; 35-38
 11. Veljković Radoje, Oštrić Vladimir: ZNAČAJ KLIRENSA UREJE U ISPITIVANJU BUBREŽNE FUNKCIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 1, 1983; 45-48

Vol. VIII, br. 2, 1983.

 1. Đorđević Aleksandar, Žigić Dane, Jovanović Slavko: NEKI ELEMENTI SOCIJALNOMEDICINSKOG STANJA STARIJIH OSOBA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 2, 1983; 87-90
 2. Glogovac Mileta: ZNAČAJ HEMOPTIZIJA I HEMOPTOJA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI TUBERKULOZE PLUĆA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 2, 1983; 111-116
 3. Kračunović Miloš, Trpković Ljubomir: NOVE MOGUĆNOSTI U PROFILAKSI I TERAPIJI PUERPERALNOG MASTITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 2, 1983; 91-94
 4. Limić Branko, Keserović Predrag, Ignjatović Miodrag: "MARCH FOOT" - PRIKAZ BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 2, 1983; 105-110
 5. Limić Branko, Keserović Predrag: VERTEBROGENI SINDROM U AMBULANTNOJ PRAKSI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 2, 1983; 83-86
 6. Milutinović Mirko, Novaković Dragoljub, Kražić Miomir, Jovanović Ivan, Crnogorac Grujo: HISTOPATOLOŠKA DIJAGNOZA I KOMENTAR ZNAČAJNIJIH PATOLOŠKIH PROMENA ENDOMETRIJUMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 2, 1983; 79-82
 7. Paunković Nebojša, Paunović Ratko: RACIONALNA DIJAGNOSTIKA M. BASEDOWI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 2, 1983; 117-120
 8. Paunović Petar: KULTURNE PRILIKE I SUJEVERJE NA PODRUČJU NEGOTINSKE KRAJINE SREDINOM XIX VEKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 2, 1983; 123-128
 9. Todorović Petar, Kapetanović Borivoje, Radović Milan, Ivanović Ivan: PROMENE ENZIMSKE AKTIVNOSTI U UZORCIMA KRVI NAMENJENE TRANSFUZIJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 2, 1983; 95-104
 10. Veličković Miodrag: TEODOR VON BILLROTH I SAVREMENA HIRURGIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 2, 1983; 121-122

Vol. VIII, br. 3, 1983.
ZBORNIK RADOVA 2. TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA-PRVI DEO

 1. Ivković Ljubiša, Ernek-Jeremić Dragana, Jelenković Svetlana: MALIGNE NEOPLAZME OTKRIVENE EKSPLORATIVNOM KIRETAŽOM NA DESETOGODIŠNJEM MATERIJALU DISPANZERA ZA ŽENE U KNJAŽEVCU (1973-1982.) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 205-208
 2. Ivković Ljubiša, Ernek-Jeremić Dragana, Jelenković Svetlana: KARCINOMI GRLIĆA MATERICE NA SEDMOGODIŠNJEM MATERIJALU DISPANZERA ZA ŽENE U KNJAŽEVCU (1976-1982.) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 215-218
 3. Janković Vojislav, Kostić Borivoje, Paunković Nebojša: PRIKAZ SLUČAJA MEDULARNOG KARCINOMA ŠTITNE ŽLEZDE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 163-166
 4. Janovski Nebojša, Nikolajević Vojislav, Danilović Mirjana: EKOLOŠKI USLOVI I MALIGNA OBOLJENJA PLUĆA U NEGOTINSKOJ KRAJINI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 167-170
 5. Jovanović Petar: EKSPOZICIJA RADNIKA ŠTETNOM DEJSTVU OLOVA U FABRICI STAKLA I KRISTALA ,,KRISTAL" ZAJEČAR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 227-234
 6. Kostić Borivoje, Lukić Miroslav, Oprić Miroslav: KARCINOMI DOJKE NA NAŠEM MATERIJALU-RETROSPEKTIVNA ANALIZA DESETOGODIŠNJEG MATERIJALA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 177-180
 7. Kostić Borivoje: ULOGA KLINIČKE PATOLOGIJE U DIJAGNOSTICI MALIGNIH NEOPLAZMI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 149-152
 8. Kovačević Stevan: PRELOMI DONJE VILICE-SAVREMENIJI NAČIN HIRURŠKOG LEČENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 235-242
 9. Kračunović Miloš: MALIGNI TUMORI TELA MATERICE SA MORFOLOŠKOG I DIFERENCIJALNO-DIJAGNOSTIČKOG ASPEKTA NA MATERIJALU SLUŽBE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽENA MEDICINSKOG CENTRA U NEGOTINU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 209-214
 10. Kračunović Miloš: UČESTALOST MALIGNIH TUMORA ŽENSKIH GENITALIJA NA PODRUČJU OPŠTINE NEGOTIN OD 1957-1982. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 199-204
 11. Milavec Vencislav, Paunović Radomir, Živković Todor, Jelenković Miša: PATOLOŠKE PROMENE NA GRLIĆU MATERICE OTKRIVENE U SISTEMATSKIM PREGLEDIMA ŽENA OPŠTINE ZAJEČAR ZA POSLEDNJIH 10 GODINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 185-190
 12. Protić Jovan, Ristić Milorad, Nicić Aleksandar: ELEKTROENCEFALOGRAFSKE PROMENE KOD TUMORA MOZGA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 159-162
 13. Radosavljević Radomir, Pušić Vlatko, Tošić Stanimir, Vukić Divna, Melanović Desimir: OVARIJALNI TUMORI OPERATIVNO LEČENI U PERIODU 1975-1982. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 191-194
 14. Stanić Vojkan, Božović Čedomir: RAVNA STOPALA KOD VOJNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 243-246
 15. Sotirović Herta, Milosavljević Radomir: POSLEDICE KARIJESA I RANE EKSTRAKCIJE MLEČNIH ZUBA KOD UČENIKA JEDNE GENERACIJE OSNOVNE ŠKOLE U ZAJEČARU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 247-250
 16. Stefanović Dragiša, Milutinović Iva, Krstić-Filipović Slađana, Milanović Dragan: BRONHOGENI KARCINOMI NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 171-176
 17. Stefanović Dušica, Filimonović Jovanka: MALIGNA OBOLJENJA DECE LEČENE U TOKU DVADESET GODINA NA DEČIJEM ODELJENJU U ZAJEČARU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 153-158
 18. Trokanović Jordan, Štrbac Radmila, Nedeljković Božidar: STANJE ISHRANJENOSTI I NEKI ANTROPOMETRIJSKI PARAMETRI U PREDŠKOLSKE DECE NEGOTINSKE I KLADOVSKE OPŠTINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 251-258
 19. Vasić Borka, Stanić Dragoslav, Antonijević Vera: TERATOMA MALIGNUM, PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 195-198
 20. Vasić Borka: KARCINOMI GENITALNIH ORGANA NA NAŠEM MATERIJALU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 181- 184
 21. Žikić Radoš, Kostić Borivoje, Stanojević Dragomir: TUMORI TESTISA NA NAŠEM DESETOGODIŠNJEM MATERIJALU (1973-1982.) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 3, 1983; 219-226

Vol. VIII, br. 4, 1983.
ZBORNIK RADOVA 2. TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA-DRUGI DEO

 1. Aranđelović Jelica, Jelenković Svetlana, Milošević Slobodanka, Milošević Dragiša: SIGNIFIKANTNOST RAZLIKA NIVOA GLIKEMIJE TRUDNICA I KONTROLNE GRUPE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 299-302
 2. Božović Čedomir, Stanić Vojkan: AKUTNI BOL U KRSTIMA KOD VOJNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 339-342
 3. Dedić Svetislav, Obrenović M., Anđelković D.: SAVREMENA TERAPIJA TUBERKULOZE RESPIRATORNIH ORGANA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 312-324
 4. Đergović Nenad, Predić Branislav, Petrović Dragica, Popović Olga: GLOSSPYROSIS I GLOSSODYNIA KOD DIABETES MELLITUSA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 303-304
 5. Filimonović Dragiša, Paunović Dušica, Stefanović Jovan: TREPANOTRABEKULEKTOMIJA U LEČENJU GLAUKOMA I NJENE KOMPLIKACIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 305-308
 6. Jovanović Petar: PSIHO-FIZIOLOŠKI I SOCIJALNI ASPEKTI RADA U SMENAMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 309-312
 7. Filimonović Jovanka: DIABETES MELLITUS-FAKTOR RIZIKA ZA NASTAJANJE KORONARNE BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 269-272
 8. Filipović Neven, Katanić Vojin, Petrović Božidar, Trpković Ljubomir, Pavlović Milorad, Krstić Nenad: PREDNOSTI SPINALNE ANESTEZIJE NAD OPŠTOM ENDOTRAHEALNOM ANESTEZIJOM KOD NEKIH RIZIKO PACIJENATA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 343-348
 9. Jovanović Vinka, Tasić Nikola, Jakovljević Milijana: ZNAČAJ ODREĐIVANJA MAGNEZIJUMA U DIJABETES MELITUSU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 273-278
 10. Kojić-Nešković Danica, Đorđević Aleksandar, Grozdanović Snežana, Milošević Slavica: FARMAKOLOŠKI ASPEKTI DIHIDRO DERIVATA ERGOTOKSINSKE GRUPE ALKALOIDA SECALE CORNUTUM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 353-358
 11. Mikijeljević Milan, Veličković Milorad, Janković Vojislav, Narodović Ljubiša: DIJABETIČNA OKLUZIVNA BOLEST DONJIH EKSTREMITETA I MOGUĆNOSTI HIRURŠKOG LEČENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 285-288
 12. Ristić Milorad, Protić Jovan, Nikolić Ljubinka, Nicić Aleksandar: KLINIČKI ASPEKTI DIJABETIČNE POLINEUROPATIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 289-294
 13. Milošević Dragoslav: OTKRIVANJE EPIDEMIJE U SVAKODNEVNOM RADU LEKARA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 359-360
 14. Milošević Dragoslav: REZULTATI SISTEMATSKOG I KONTINUIRANOG RADA NA OTKRIVANJU NEKIH HRONIČNIH BOLESTI U OPŠTOJ MEDICINI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 349-352
 15. Mladenović Slobodan, Milenković Dušanka, Dedić Svetislav: FIZIKALNI TRETMAN KAO DOPUNSKA METODA U LEČENJU EKSUDATIVNIH PLEURITA TUBERKULOZNE PRIRODE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 329-332
 16. Nicić Aleksandar, Protić Jovan, Ristić Milorad, Pejčić Srbijanka: SOCIOMEDICINSKA OBELEŽJA ALKOHOLIZMA MLADIH U OPŠTINI ZAJEČAR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 313-316
 17. Nikolić Vladislav, Pavlović Nenad, Narodović Ljubiša: DIJABET U HIRURGIJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 279-284
 18. Prokić Katalin, Prokić Dragoslav, Zarić Petar, Krcunović Milena: UZROCI NEUSPELOG DOJENJA U NAŠIH MAJKI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 333-338
 19. Petković Vladimir, Tomić Milan: POREMEĆAJI IMUNOGLOBULINA KOD ANTRAKOSILIKOTIČARA RUDNIKA “VRSKA ČUKA” , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 317-320
 20. Ravanić Slobodan, Čezikić Stana, Grozdanović Snežana, Blagojević Dragiša, Aleksić Ilija: UČESTALOST ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I KORONARNE BOLESTI U BOLESNIKA DISPANZERA ZA DIJABETIČARE U NEGOTINU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 295-298
 21. Štrbac Radmila, Trokanović Jordan, Radonjić Radoslavka: FEBRIS RHEUMATICA I GLOMERULONEPHRITIS KOD BRATA I SESTRE KAO POSLEDICA INFEKCIJE BETA HEMOLITIČNIM STREPTOKOKOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. VIII, br. 4, 1983; 325-328
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.