Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. IX, br. 1, 1984.
Vol. IX, br. 2, 1984.
 
Vol. IX, br. 3-4, 1984.
Vol. IX, 1984.
  Vol. IX, br. 1, 1984.
 1. Filimonović Dragiša: ULOGA EPITELA U PROCESU ZARASTANJA PERFORATIVNE RANE ROŽNJAČE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 1, 1984; 9-14
 2. Glogovac Mileta: HRONIČNA NESPECIFIČNA PNEUMONIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 1, 1984; 39-42
 3. Limić Branko, Keserović Predrag: KALCIFIKACIJE U FORESTIJEROVOJ BOLESTI-PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 1, 1984; 29-34
 4. Limić Branko: BAASTRUPOVA BOLEST, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 1, 1984; 35-38
 5. Limić Branko, Keserović Predrag: POPLITEALNA (BAKEROVA) SINOVIJSKA CISTA KAO DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIČKI PROBLEM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 1, 1984; 47-52
 6. Milutinović Mirko, Jovanović Ivan, Crnogorac Grujo, Stojanović Ljubomir: POVODOM JEDNOG SLUČAJA AKUTNOG ABDOMENA IZAZVANOG ABDOMINALNOM TRUDNOĆOM POČETKOM DRUGOG TRIMESTRA TRUDNOĆE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 1, 1984; 25-28
 7. Paunović Petar: KULTURNE PRILIKE I SUJEVERJE NA PODRUČJU NEGOTINSKE KRAJINE SREDINOM XIX VEKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 1, 1984; 53-58
 8. Ursulović Dragutin, Obradović Žarko, Mrđenović Simo: NAJČEŠĆI UZROCI REFLEKSNOG BOLA U UVU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 1, 1984; 43-46
 9. Stanojević Dragomir, Žikić Radoš, Marinković Miroljub: LEČENJE SVEŽIH POVREDA URETRE (NAŠ MATERIJAL) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 1, 1984; 15-18
 10. Žikić Radoš, Stanojević Dragomir, Milošević Slobodan, Milavec Vencislav, Anić Katarina, Marinković Miroljub: ASIMPTOMATSKA BAKTERIOSPERMIJA I MUŠKI INFERTILITET, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 1, 1984; 19-24

Vol. IX, br. 2, 1984.

 1. Đergović Nenad: NEKE SPECIFIČNOSTI ORALNIH OBOLJENJA ZAJEČARSKOG REGIONA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 2, 1984; 109-114
 2. Katanić Vojin, Petrović Božidar, Filipović Neven, Trpković Ljubomir: MECKEL-OV DIVERTICULUM KAO PROBLEM AKUTNOG ABDOMENA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 2, 1984; 93-94
 3. Limić Branko, Keserović Predrag: PANARTHRITIS PELVICA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 2, 1984; 89-92
 4. Limić Branko, Keserović Predrag: REĐI OBLIK SPINE BIFIDE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 2, 1984; 99-102
 5. Milosavljević Aleksije, Jelić Svetislav, Borovački Ranko, Matijašević Miodrag: SIDEROBLASTNA I MEGALOBLASTNA ANEMIJA U JEDNOG BOLESNIKA: SUKCESIVNI NEDOSTATAK B6 I B12 VITAMINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 2, 1984; 95-98
 6. Milosavljević Aleksije, Lukić Miloš, Josifovski Jeremija, Matić Vesna: ULOGA DILUCIONE KOMPONENTE U MEGALOBLASTNIM ANEMIJAMA ZBOG POVEĆANJA VOLUMENA PLAZME, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 2, 1984; 77-81
 7. Ristić Milorad, Protić Jovan, Nicić Aleksandar: SYRINGOMYELIA - PRIKAZ BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 2, 1984; 103-108
 8. Vujošević Milica, Kostić Anđelija, Stefanović-Fostikov Nada, Švirtlih Nada, Nikolić Svetlana, Popović-Isakov Anka, Dokić Lj., Stojanović-Šesterikov Olivera, Jovanović Ljubinka, Čuperlović K.: KLINIČKO-IMUNOLOŠKE KARAKTERISTIKE TRIHINELOZE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 2, 1984; 82-88

Vol. IX, br. 3-4, 1984.
ZBORNIK RADOVA 3. TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA

 1. Anđelković Dragoslav, Obrenović Mihajlo, Dedić Svetislav, Milenković Petar: TUBERKULOZA I KARCINOM BRONHA - PRILOG RAZMATRANJU PROBLEMA UDRUŽENOSTI OVA DVA OBOLJENJA U MATERIJALU ZAVODA "OZREN" U PERIODU 1970-1983. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 253-256
 2. Božinović Ljubisav, Filipović Neven, Kračunović Miloš, Pešić Stanoje, Petrović Tomislav, Trokanović Jordan: TEŽI OBLICI EPH GESTOZA SA ASPEKTA ANESTEZIJE, REANIMACIJE I AKUŠERSTVA NA TROGODIŠNJEM MATERIJALU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 169-176
 3. Božović Čedomir, Stanić Vojkan, Bašić Vladimir, Delibos Dušan: AKUTNE RESPIRATORNE INFEKCIJE U VOJNIČKOM KOLEKTIVU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 257-258
 4. Božović Čedomir, Stanić Vojkan, Bašić Vladimir, Delibos Dušan: SANITETSKA OBUKA VOJNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 271-274
 5. Cvetanović Dragomir, Ćirić Miodrag, Stepić Vladislav, Stanić Vojkan: SLUČAJ HORIONEPITELIOMA SA METASTAZAMA NA PLUĆIMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 289-292
 6. Didić Živorad, Trpković Ljubomir, Filipović Neven, Petrović Božidar, Katanić Vojin: ZNAČAJ PRAVOVREMENE DIJAGNOZE I OPERATIVNOG LEČENJA TORZIJE TESTISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 185-188
 7. Filimonović Jovanka, Mišić Ljubica, Stefanović Dušica, Grnčarević Olga, Nikodijević Ljiljana: PROBLEMI I DOSTIGNUĆA PEDIJATRIJSKE NEFROLOGIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 131-136
 8. Filipović Neven, Katanić Vojin, Petrović Božidar, Trpković Ljubomir, Didić Živorad: SPROVODNA ANESTEZIJA KAO METOD IZBORA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 263-264
 9. Grozdanović Snežana, Ravanić Slobodan, Čezikić Stana, Blagojević Dragiša, Aleksić Ilija: HRONIČNI PIJELONEFRITIS NA DESETOGODIŠNJEM MATERIJALU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 141-144
 10. Jakovljević Milijana, Jovanović Vinka, Nikolić Srećko, Tasić Nikola: PROMENE AKTIVNOSTI TRANSAMINAZA U OBOLELIH OD INFEKTIVNE MONONUKLEOZE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 283-288
 11. Jelić Slobodanka, Živković Snežana, Trailović Ilija: AKUTNA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA LEČENA HEMODIJALIZAMA I PERITONEALNIM DIJALIZAMA U CENTRU ZA HEMODIJALIZU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 145-148
 12. Jovanović Petar, Najdanović Miladin: ANALIZA MORBIDITETA I MEDICINSKOG APSENTIZMA U INDUSTRIJI STAKLA I KRISTALA "KRISTAL" U ZAJEČARU ZA PERIOD OD 1. I 1984. DO 31. V 1984. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 265-270
 13. Katanić Vojin, Petrović Božidar, Filipović Neven, Trpković Ljubomir: AKUTNI PANKREATIT NA NAŠEM MATERIJALU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 251-252
 14. Kostić Borivoje: PATOLOGIJA EKSTIRPIRANIH BUBREGA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 177-184
 15. Kračunović Miloš, Trpković Ljubomir, Trpković Slobodanka, Katanić Vojin: PROLAKTIN U SERUMU I ANAMNESTIČKI PODACI KOD ŽENA SA CISTIČNOM DOJKOM I CISTIČNOM MASTOPATIJOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 279-282
 16. Kražić Miomir: NEKI ASPEKTI TUMORA MALIH PLJUVAČNIH ŽLEZDA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 215-220
 17. Kojić-Nešković Danica, Janković Slavko, Đorđević Aleksandar, Čezikić Stana, Petrović Ratomir: RACIONALNA TERAPIJA BRONHOSPASTIČNIH STANJA TEOFILINOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 235-240
 18. Mikijeljević Milan: INFEKCIJA U HIRURGIJI I ANTIBIOTERAPIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 231-234
 19. Milošević Dragoslav: NEKI REZULTATI ZDRAVSTVENO VASPITNOG RADA U OKVIRU CRVENOG KRSTA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 275-278
 20. Milutinović Iva, Prvulović Zora: EKTOPIJA BUBREGA U GINEKOLOŠKOJ PRAKSI - PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 191-194
 21. Nikodijević Miodrag, Stanojević Ljubiša, Nikodijević Zoran: DYSGERMINOMA OVARII KOD DEVOJČICE OD 8 GODINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 189-190
 22. Paunović Radoslav, Stanojević Ljubinko, Milavec Vencislav, Žikić Slobodan: UTICAJ UTERO-VEZIKALNOG UGLA NA POREMEĆAJ MIKCIJE U ŽENA SA SPADOM UTERUSA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 159-162
 23. Petrović Ratomir, Milošević Slavica, Grozdanović Snežana, Đorđević Aleksandar, Kojić-Nešković Danica: ADRENERGIČKI BLOKATOR U LEČENJU POREMEĆAJA ARTERIJSKE CIRKULACIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 241-244
 24. Paunović Radoslav, Milavec Vencislav, Žikić Slobodan: INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA U ŽENA SA POREMEĆENOM STATIKOM UTERUSA I NASA ZAPAŽANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 155-158
 25. Paunković Bogdanka, Nikolić Srećko, Milenković Dragana: PRIKAZ SLUČAJA MENINGOKOKNE SEPSE SA DISEMINOVANOM INTRAVASKULARNOM KOAGULACIJOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 301-306
 26. Petrović Božidar, Katanić Vojin, Filipović Neven, Didić Živorad, Trpković Ljubomir: URGENTNA HIRURGIJA KOLONA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 249-250
 27. Popadić Sreten, Šehmujović Radmila: ZAUSTAVLJANJE POSTEKSTRAKCIONOG KRVAVLJENJA AKRILATNOM PLOČOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 199-202
 28. Popović Olga, Adžić Vladeta: NAŠA ISKUSTVA U REŠAVANJU ESTETSKE RETENCIJE INDIVIDUALNIM ATEČMENIMA SA AKRILATNOM PROTEZOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 203-206
 29. Predić Branislav, Đergović Nenad: HIRURŠKO LEČENJE OBOLJENJA PARODONCIJUMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 211-214
 30. Radosavljević Radoljub, Pušić Vlatko, Tošić Stanimir, Vukić Divna, Mejlanović Desimir: URINARNE INFEKCIJE U TRUDNOĆI U NAŠEM MATERIJALU ZA PERIOD OD 6 GODINA (1978-1983.) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 149-154
 31. Ravanić Slobodan: ANALIZA KOLOREKTALNIH OBOLJENJA DIJAGNOSTIKOVANIH RIGIDNOM REKTOSIGMOIDOSKOPIJOM ZA POSLEDNJE TRI GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 245-248
 32. Ristić Milorad, Protić Jovan, Nicić Aleksandar: KLINIČKA SLIKA POLINEURITIČNIH PROMENA KOD GRUPE BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 163-168
 33. Stanković Ljubinko, Kostić Borivoje: GIGANTNI RETROPERITONEAINI BENIGNI TUMOR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 195-198
 34. Stanojević Ljubiša, Nikodijević Miodrag, Nikodijević Zoran: INVAGINACIJA KOD DETETA OD 6 MESECI IZLEČENA SUBTOTALOM KOLEKTOMIJOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 293-296
 35. Stefanović Dušica, Mišić Ljubica, Filimonović Jovanka, Grnčarević Olga, Nikodijević Ljiljana, Janačković Ljiljana: UČEŠĆE OBOLJENJA URINARNOG TRAKTA U MORBIDITETU DECE LEČENE U DEČIJEM ODELJENJU ZA 5 GODINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 137-140
 36. Stević Miodrag, Kravić Konstatin, Jović Miodrag, Jakšić Nevenka, Trifunović Miodrag: ZNAČAJ ORTODONTSKO-PEDONTOLOŠKE SARADNJE U SANACIJI PRVIH STALNIH MOLARA I PREVENCIJI ORTODONTSKIH NEPRAVILNOSTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 207-210
 37. Tomić Milan, Stevanović Borislavka, Petković Vladimir: ANTIBIO-TERAPIJA U BOLNIČKOM TRETMANU HRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI (H.O.P.B.) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 221-230
 38. Šehmujović Radmila: UČESTALOST RAĐANJA, MORBIDITET I MORTALITET NEDONEŠENE DECE NA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOM ODELJENJU U KLADOVU (1980-1983.) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 259-262
 39. Vasić Borka, Stojiljković Miroslav, Tasić Dragan: AKUTNI APENDICITIS U TRUDNOĆI - PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 297-300
 40. Vržogić Tomislav, Nešović Miljojko, Miković Miloš: AKUTNI PSIHOORGANSKI SINDROM KOD TROVANJA IZONIAZIDOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, br. 3-4, 1984; 307-308

Vol. IX, 1984.
ZBORNIK RADOVA SUSRETA SAVEZA ZDRAVSTVENIH SREDNJE MEDICINSKIH RADNIKA

 1. Bjelotomić Olgica: PRIKAZ RADA OFTALMOLOŠKE SLUŽBE NA OTKRIVANJU I LEČENJU STRABIZMA I SLABOVIDOSTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 43-44
 2. Božinović Gordana: ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TRETMANU TROVANE DECE NA DEČIJEM ODELJENJU U ZAJEČARU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 21-26
 3. Janković Zorica: ANESTEZIJA EPONTOLOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 35-38
 4. Milivojević Miodrag: TERMIČKE POVREDE KOD DECE – ULOGA MEDICINSKE SESTRE U NEZI I LEČENJU TAKVIH BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 7-10
 5. Milkić Vanilka: BRZI ORIJENTACIJSKI TESTOVI U DIJAGNOZI HEMORAGIJSKOG SINDROMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 17-20
 6. Milojević Tomislav: PARALIZA NERVUS FACIJALISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 39-40
 7. Nikolić Ljubinka: BUBREŽNA LITIJAZA I RAD MEDICINSKE SESTRE KOD OPERISANIH, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 11-12
 8. Nikolić Radmila: ANAFILAKTICKI ŠOK, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 41-42
 9. Obrenović Borinka: RAVNO STOPALO KOD DECE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 47-50
 10. Perić Emilija: LEKOVITE MASTI - UNGVENTA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 55-56
 11. Protić Jovan, Živković Dušica, Aranđelović Dušica: POSTUPAK MEDICINSKE SESTRE U NEZI APOPLEKTIČNIH BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 27-30
 12. Stojadinović Ružica: SCABIES-ŠUGA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 45-46
 13. Urošević Zorica, Nikolić Vukosava, Vučković Mirjana: OBOLEVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA OD AKUTNOG VIRUSNOG HEPATITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 13-16
 14. Veličković Miroslava: ESTETSKA I FUNKCIONALNA NADOKNADA DESTRUIRANIH KRUNA ZUBA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 51-54
 15. Zlatković Marina, Canić Grozdana: TUBERKULOZA PLUĆA - NEGA I LEČENJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. IX, zbornik radova susreta saveza zdravstvenih srednje medicinskih radnika, Zaječar, 1984; 31-34
   
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.