Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XI, br. 1, 1986.
Vol. XI, br. 2, 1986.

 
Vol. XI, br. 3-4, 1986.
 
  Vol. XI, br. 1, 1986.
 1. Ilić Nenad, Šoškić Boško, Todorić Vidoje: INTRALUMINALNI DIVERTIKUL DUODENUMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 1, 1986; 29-32
 2. Milutinović Mirko, Jovanović Ivan, Crnogorac Grujo: POSTOPERATIVNA PRIMENA ANALGETIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 1, 1986; 21-22
 3. Paunović Petar: DR DRAGA LJOČIĆ-BORBA ZA LJUDSKO DOSTOJANSTVO I STRUČNI STATUS, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 1, 1986; 37-42
 4. Popović Aleksandar, Prelović Gordana, Bešlagić Zlatko, Ceribašić Nataša, Stojanović Vesna: SAVREMENA TERAPIJA DISOMENOREJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 1, 1986; 15-20
 5. Tomić Milan, Stevanović Borislavka, Narodović Anka, Omanović Omer, Petković Vladimir: SLUČAJ RECIDIVANTNE PLUĆNE STAFILOKOKCIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 1, 1986; 23-28
 6. Tomić Slobodanka: NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU JUVENILNOG HRONIČNOG ARTRITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 1, 1986; 9-14
 7. Vučković Najdan, Polović Ante, Simonović Radosav: UNUTRAŠNJE BILIJARNE FISTULE U RENDGENOLOŠKOJ SLICI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 1, 1986; 5-8
 8. Živadinović Gorica, Petković Vladimir, Dukić Veljko, Radak Đorđe, Maksimović Živan: BOLESTI PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA I NJIHOVA DIJAGNOSTIKA NEINVAZIVNIM METODAMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 1, 1986; 33-36
 9. Živković Gordana: KRIMINALNI POBAČAJ U ETNOMEDICINI REGIONA ZAJEČAR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 1, 1986; 43-47

Vol. XI, br. 2, 1986.

 1. Đorđević-Lalošević Vesna: 25 GODINA LEČENJA BOLESNIKA SA TERMINALNOM BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM PONAVLJANIM HEMODIJALIZAMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 2, 1986;101-104
 2. Kračunović Miloš, Božilović Ljubisav, Pešić Stanoje: FOETUS PAPYRACEUS KOD GEMELARNOG POROĐAJA U TERMINU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 2, 1986; 95-100
 3. Popović Aleksandar, Maletić Dejan, Ljubinković Jovan, Ceribašić Nataša: PRIMENA INTRAUTERINIH ULOŽAKA U PLANIRANJU PORODICE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 2, 1986; 69-74
 4. Ristić Milorad, Nikodijević Ljiljana, Nikolić Jasmina, Stefanović Dušica: RANA DIJAGNOZA POREMEĆAJA MIŠIĆNOG TONUSA KOD DECE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 2, 1986; 75-80
 5. Tomić Milan, Stanojević Branislava, Stevanović Borislavka, Narodović Anka, Omanović Omer, Petković Vladimir: PRILOG PLUĆNOJ ASPERGILOZI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 2, 1986; 81-90
 6. Tomić Slobodanka: KOMPLIKACIJE U TOKU LEČENJA SOLIMA ZLATA I D-PENICILAMINOM BOLESNICE SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 2, 1986; 91-94
 7. Vlajić Emil, Đorđević Branko: POKUŠAJI SAMOUBISTVA POSMATRANI NA NEUROPSIHIJATRIJSKOM ODELJENJU BOLNICE U BORU U DESETOGODIŠNJEM PERIODU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 2, 1986; 63-68
 8. Vučković Najdan, Polović Ante, Simonović Radosav: KONGENITALNE ANOMALIJE UTERUSA UDRUŽENE SA INFEKCIJAMA I STERILITET, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 2, 1986; 57-62

Vol. XI, br. 3-4, 1986.
ZBORNIK RADOVA 5. TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA

 1. Blagojević Dragiša: AKUTNI INFARKT MIOKARDA NA MATERIJALU INTERNOG ODELJENJA MEDICINSKOG CENTRA U NEGOTINU U DESETOGODIŠNJEM PERIODU (1976-1985), Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 143-146
 2. Canić Velibor, Milivojević Dragica, Nikolić Zoran, Ilić Dragan: TRASICOR RETARD U LEČENJU ARTERIJSKE HIPERTENZIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 157-160
 3. Đurić Dragan, Kartaljević Josif, Denčić Živojin, Kutlešić Aleksandar: KRONOVA BOLEST SA KLINIČKOM SLIKOM UTEROADNEKSALNOG TUMORA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 257-260
 4. Grozdanović Snežana: UČESTALOST HIPERTENZIJE KOD DIJABETIČARA OPŠTINE NEGOTIN I LEČENJE ALFA-1 ADRENERGIČNIM BLOKATOROM PRAZOSINOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 147-148
 5. Ignjatović Zorica: POTROŠNJA INFUZIONIH RASTVORA U MEDICINSKOM CENTRU U ZAJEČARU ZA PERIOD 1971. DO 1985. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 271-274
 6. Ilić Dragan, Milivojević Dragica, Nikolić Zoran: NIFELAT U HIPERTENZIVNOJ KRIZI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 153-156
 7. Janovski Nebojša: OSNOVNI UZROCI RESPIRATORNIH POREMEĆAJA RADNIKA HEMIJSKE INDUSTRIJE U PRAHOVU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 129-134
 8. Kračunović Miloš, Bogić Petar: HISTEROGRAFSKA ANALIZA INTRAUTERINOG KONTRACEPTIVNOG ULOŠKA IN SITU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 255-256
 9. Kravić Konstantin, Jović Miodrag, Trifunović Miodrag, Stević Miodrag: LONGITUDINALNA METODA ISPITIVANJA PROMENE KEP-A U DECE NIŽIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 179-182
 10. Mašić Almasa, Nikolić Jasmina, Stajković Ivana: REZULTATI PSIHOLOŠKOG ISPITIVANJA DECE SA DIABETES MELLITUS-OM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 191-194
 11. Miladinović Miodrag, Vuković Slobodan, Pavlović Milan: STANJE PLUĆNE VENTILACIJE KOD RADNIKA RUDNIKA MAJDANPEK KOJI SU U 1979. GODINI IMALI BOLEST MALIH DISAJNIH PUTEVA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 135-138
 12. Milić Vlađa: ISTRAŽIVANJA KORIŠĆENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI ZDRAVSTVENE STANICE U SALAŠU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 225-232
 13. Milošević Dragoslav: TERAPIJA HIPOGLIKEMIČKE KOME NA TERENU I NJENA PREVENCIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 237-238
 14. Nedeljković Ljubiša, Stević Miodrag, Nježić Dragan: NEKI PRILAZI ORTODONTSKO-PROTETSKOM TRETMANU PACIJENATA STARIJEG UZRASTA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 173-176
 15. Nenčić Milica, Zlatanović Borivoje: NAŠE ISKUSTVO U RANOJ DETEKCIJI, PREVENCIJI I TERAPIJI HIPOHROMNIH ANEMIJA U ODOJČADI U DISPANZERSKIM USLOVIMA RADA ZA PERIOD OD 1981. DO 1985. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 209-212
 16. Nešović Miljojko, Martinović Nada, Ćirić Jovica: KLUB LEČENIH ALKOHOLIČARA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 243-246
 17. Nešović Miljojko, Vržogić Tomislav: DIZRITMIČKE GLAVOBOLJE - DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE DILEME, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 247-250
 18. Nikolić Jasmina: UČESTALOST EMOCIONALNIH SMETNJI KOD DECE ČIJE MAJKE IMAJU NEUROTIČNE POREMEĆAJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 203-208
 19. Pavlović Milan, Belić Irena, Miladinović Miodrag, Vuković Slobodan: PRIMENA MIKROKOMPJUTERA PRI PISANJU STRUČNIH I NAUČNIH RADOVA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 267-270
 20. Popović Aleksandar, Stojanović Slobodan, Stojanović Miroslav: FLEGMONA PODA USTA NEODONTOGENOG POREKLA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 169-172
 21. Predić Branislav: ULOGA BOLA U DIJAGNOZI I DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI OBOLJENJA PULPE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 183-186
 22. Prokić Katalin, Prokić Dragoslav, Matijašević Dragan, Dimitrijević Nikica: UČESTALOST HIPERBILIRUBINEMIJE U NAŠEM PORODILIŠTU U PERIODU 1981-1985. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 213-216
 23. Radenković Miladinka, Stević Miodrag, Spasić Marina: REZULTATI ENDOGENE I EGZOGENE PRIMENE FLUORA U PERIODU OD 1980-1986. GODINE U DVE OSNOVNE ŠKOLE U MAJDANPEKU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 187-190
 24. Rekić – Milunov Mila, Jovanović Nadežda: UČESTALOST TRUDNOĆE, POROĐAJA I KOMPLIKACIJA U TOKU POROĐAJA KOD MALOLETNICA NA NAŠEM MATERIJALU OD 1981- 1985. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 251-254
 25. Ristić Milorad, Protić Jovan, Nicić Aleksandar: INTRAKRANIJALNE HEMORAGIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 239-242
 26. Stević Miodrag, Radenković Miladinka: ZNAČAJ TIMSKOG RADA U ORGANIZACIJI PREVENTIVNE SLUŽBE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 177-178
 27. Stojković Đorđe: DIJAGNOZA SUBAKUTNOG TIREOIDITISA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 233-236
 28. Šehmujović Radmila: OSNOVI PATOGENEZE I TERAPIJE DIJABETIČNE KETOACIDOZE I KOME U DECE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 195-198
 29. Štrbac Radmila, Pavković Milica, Veljković Ljiljana, Radonjić Radoslavka: UČESTALOST ANEMIJE KOD DECE LEČENE NA DEČJEM ODELJENJU U NEGOTINU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 221-224
 30. Vidojković Aleksandar, Markovski Irina: NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU HIPERTENZIJE BLOKSANOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 149-152
 31. Vučković Sladana, Paunković Nebojša, Jovanović Vinka: ZNAČAJ NEKIH RADIONUKLEIDNIH I BIOHEMIJSKIH METODA U DIJAGNOZI RENALNE OSTEODISTROFIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 261-266
 32. Vuković Slobodan, Miladinović Miodrag, Pavlović Milan, Belić Irena: FUNKCIJA MALIH DISAJNIH PUTEVA KOD RADNIKA EKSPONOVANIH CIJANIDIMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 139-142
 33. Živadinović Gorica, Đukić Veljko, Maksimović Živan, Radak Đorđe, Peško Predrag: VACUUM TERAPIJA U LEČENJU PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 161-164
 34. Živadinović Gorica, Đukić Veljko, Maksimović Živan, Radak Đorđe, Peško Predrag: DOPPLER SONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI I EVALUACIJI REZULTATA OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 165-168
 35. Živanović Nadežda, Živanović Vladimir: MORBUS HURLER – PRIKAZ BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 217-220
 36. Živanović Nadežda, Živanović Vladimir: NAŠE DVADESETOGODIŠNJE ISKUSTVO U ORGANIZACIJI RANOG OTKRIVANJA LUKSANTNE MALFORMACIJE KUKA NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOBANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XI, br. 3-4, 1986; 199-202
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.