Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XX, br. 1-4, 1995.
 
 
  Vol. XX, br. 1-4, 1995.
 1. Ananijević-Pandej Jordanka: IZVEŠTAJ O UČEŠĆU NA DVONEDELJNOJ INOVACIJI "MASTERCLASS: ORGANIZATION OF PREVENTIVE AND PRIMARY HEALTH CARE", Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 58-62
 2. Ćirković Slavica, Jovanović Gordana, Ignjatović Jasmina: SOCIJALNI STATUS MAJKE I NAČIN ISHRANE ODOJČADI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 13-16
 3. Cvetanovski Slađana: PROMENE U LIKVORU U TOKU AKUTNIH MENINGITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 23-30
 4. Jolić Mijodrag, Stefanović Dušica, Jolić Gordana: PROGRESIVNI I NEPROGRESIVNI HEREDITARNI HEFRITISI – VARIJANTE ISTOG OBOLJENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 51-55
 5. Jolić Mijodrag: GIGANTSKA OMENTALNA CISTA - PRIKAZ SLUČAJA TROGODIŠNJE DEVOJČICE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 39-40
 6. Jolić Mijodrag: POSTTRAUMATSKI PANKREATITIS KOD DECE - PRIKAZ DVA SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 37-38
 7. Nikolić Mirko: SERUMSKI MARKERI AKUTNOG VIRUSNOG HEPATITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 17-22
 8. Nikolić Srećko, Paunković Bogdanka, Milenković Dragana, Stojadinović Zorica: OBOLEVANJE OD TRIHINELOZE U REGIONU ZAJEČAR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 11-12
 9. Nikolić Srećko: HEMORAGIČNE GROZNICE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 56-57
 10. Pucar Milica, Stanojlović Olgica, Pucar Dragan, Burić Branko: KOMPARACIJA EFIKASNOSTI MEDIKAMENTNE I MEDIKAMENTNOFIZIKALNE TERAPIJE U LEČENJU LUMBALNOG SINDROMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 5-10
 11. Roško Zoran, Milavec Vencislav, Jovanović Svetlana: POZITIVNI EFEKAT PRIMENE ORALNIH KONTRACEPTIVNIH PILULA (FRILAVON) NA VOLUMEN OVARIJUMA U ŽENA SA SINDROMOM POLICISTIČNIH JAJNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 31-36
 12. Roško Zoran, Milavec Vencislav, Milošević Ljubica, Jovanović Svetlana: IREGULARNA KRVARENJA TOKOM HORMONSKE SUPSTITUCIONE TERAPIJE MENOPAUZALNOG SINDROMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 1-4
 13. Todorović Ljubinko: LATINSKA TERMINOLOGIJA U MEDICINI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XX, br. 1-4, 1995; 41-50
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.