Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XXII, br. 1-4, 1997.
 
 
  Vol. XXII, br. 1-4, 1997.
  1. Adamović Dragana, Lučić Novica: ANALIZA DEFORMITETA KIČMENOG STUBA KOD ŠKOLSKE DECE NA PODRUČJU ZAJEČARA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 22, br. 1-4, 1997; 13-14
  2. Đorđevic Miodrag, Đorđević-Lalošević Vesna, Jovanović Vinka, Bastać Dušan: INFARKT MIOKARDA SA ANGIOGRAFSKI NORMALNIM KORONARNIM ARTERIJAMA KOJI SE RAZVIO U TOKU HIPOFOSFATEMIJE UZROKOVANE LEČENJEM DIJABETIČNE KETOACIDOZE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 22, br. 1-4, 1997; 27-29
  3. Đorđević Miodrag: PRAVCI RAZVOJA SAVREMENE DIABETOLOGIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 22, br. 1-4, 1997; 18-26
  4. Gligorijević Dušan, Dabesković Ljiljana: POSTHOLECISTEKTOMIJSKI SINDROM - ANALIZA SIMPTOMA I ETIOLOŠKIH FAKTORA KOD 86 BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 22, br. 1-4, 1997; 6-9
  5. Gligorijević Dušan, Janković Ivana, Petrović Milorad, Kerkez Mirko: BILIJARNA KALKULOZA I AKUTNI SUPURATIVNI HOLANGITIS U HEPATOBILIJARNOM OPSTRUKTIVNOM SINDROMU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 22, br. 1-4, 1997; 10-12
  6. Gligorijević Dušan, Janković Ivana, Petrović Milorad, Kerkez Mirko: BILIJARNI PERITONITIS ZBOG POVREDE LUSCHKA-INIH KANALA U TOKU HOLECISTEKTOMIJE - PRIKAZ BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 22, br. 1-4, 1997; 30-32
  7. Joksimović Zoran, Šutulović Stana: HELIKOBACTER PYLORI INFEKCIJA U BOLESNIKA SA ULKUSNOM ANAMNEZOM BEZ ENDOSKOPSKI DOKAZANE ULCERACIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 22, br. 1-4, 1997; 15-17
  8. Novaković B., Mirilov M., Planojević M., Mirosavljev M., Dolga M., Jevtić-Aćimović M.: INCIDENCIJA FAKTORA R1ZIKA NUTRITIVNOG POREKLA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI STANOVNIŠTVA NOVOG SADA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 22, br. 1-4, 1997; 1-5
  9. Petar Paunović : ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE NA PODRUČJU TIMOČKE KRAJINE POSLE II SVETSKOG RATA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 22, br. 1-4, 1997; 33-38
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.