Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XXIV, br. 1-4, 1999.
 
  Vol. XXIV, br. 1-4, 1999.
  1. Gligorijević Dušan, Janković Ivana, Petrović Milorad, Kerkez Mirko: ODNOS AEROBNIH I ANAEROBNIH INFEKCIJA KOD HIRURŠKI LEČENIH BOLESNIKA ZBOG AKUTNIH OBOLJENJA ŽUČNE KESE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 24, br. 1-4, 1999; 12-14
  2. Janković Ivana, Gligorijević Dušan, Petrović Milorad, Kerkez Mirko: POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE NAKON HIRURŠKOG ZBRINJAVANJA INTRAABDOMINALNE HEMORAGIJE (IAH) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 24, br. 1-4, 1999; 1-5
  3. Milošević Ljubica, Ivković Branislav, Kalinović Dragoslav, Popović Biljana: KARLIČNI POROĐAJ-PRIRODNI FENOMEN, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 24, br. 1-4, 1999; 15-16
  4. Nikolić Ljiljana, Nikodijević Ljiljana, Popović Aleksandar, Mihajlović Marijana: UČESTALOST I TIPOVI GLAVOBOLJA KOD SREDNJOŠKOLSKE OMLADINE U ZAJEČARU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 24, br. 1-4, 1999; 9-11
  5. Vlajić Emil, Protić Jovan, Filimonović Mirjana, Đorđević Milivoje: ASIMPTOMATSKA DEČIJA BENIGNA EPILEPSIJA SA CENTROTEMPORALNIM ŠILJCIMA - EPILEPSIJA ILI NE?, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 24, br. 1-4, 1999; 6-8
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.