Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XXV, br. 1-4, 2000.
 
Vol. XXV, suppl. 2.
  XXV, br. 1-4, 2000.
 1. Gligorijević Dušan, Petrović Božidar, Katanić Vojin: ZNAČAJ PRAVOVREMENE DIJAGNOSTIKE OVARIJALNIH CISTI U SKLOPU AKUTNIH HIRURŠKIH OBOLJENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 25, br. 1-4, 2000; 9-12
 2. Jovanović Slobodan, Đergović Srđan, Stevanović Dragoslava: PREPORUKE ZA OCENU ISHRANJENOSTI ZAJEČARSKE DECE OD 3 DO 18 GODINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 25, br. 1-4, 2000; 21-27
 3. Katanić Vojin, Gligorijević Dušan, Petrović Božidar: POVREDE SLEZINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 25, br. 1-4, 2000; 13-16
 4. Milenković Vesna, Stanojlović Olgica, Dimitrijević Mirjana, Šabanić Tatjana, Stanković-Nešić Ljiljana: HIPERTRIGLICERIDEMIJA KAO FAKTOR RIZIKA ISPITIVANE POPULACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE ZAJEČAR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 25, br. 1-4, 2000; 28-30
 5. Pedović Nadežda: PRVA APOTEKA U ZAJEČARU - 1880-1945, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 25, br. 1-4, 2000; 31-39
 6. Petrović Božidar, Gligorijević Dušan, Katanić Vojin: PRIMENA DRENAŽNIH POSTUPAKA U BILIJARNOJ HIRURGIJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 25, br. 1-4, 2000; 17-20
 7. Stefanović Gordana, Rašić Jovan, Nikolić Ljiljana: KONTROLA KVALITETA PRANJA ZUBA KOD UČENIKA ČETVRTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 25, br. 1-4, 2000; 5-8

Vol. XXV, suppl. 2.
SEMINAR O PROBLEMIMA INVALIDITETA

 1. Čikarić Miljko, Milićević Vladislav: HENDIKEPIRANOST KAO POSLEDICA OŠTEĆENJA SLUHA I GOVORA, Vol. 25, suppl 2, 2000; 18
 2. Cokic Bojana, Nikodijević Ljiljana, Stefanović Dušica: CEREBRALNA PARALIZA, DOWNOV SINDROM I DRUGI UZROCI HENDIKEPIRANOSTI U DECE, Vol. 25, suppl 2, 2000; 6-8
 3. Dharmaraj Daniel: DISABILITY-SITAUATION IN SERBIA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 25, suppl 2, 2000; 3-5
 4. Filimonović Mirjana: MULTIPLA SKLEROZA KAO UZROK HENDIKEPIRANOSTI, Vol. 25, suppl 2, 2000; 11-12
 5. Lučić Novica: TRAUMA I HENDIKEPIRANOST LJUDI, Vol. 25, suppl 2, 2000; 13-15
 6. Nikolić Valentina, Jevtić Ivanka: OSNOVE HABILITACIJE ODNOSNO REHABILITACIJE SLUŠNO OŠTEĆENIH LICA, Vol. 25, suppl 2, 2000; 19-20
 7. Radenković Jelica: REHABILITACIJA HENDIKEPIRANIH OSOBA, Vol. 25, suppl 2, 2000; 23-23
 8. Radojković Gradimirka: ULOGA KUĆNOG LEČENJA U ZBRINJAVANJU HENDIKEPIRANIH LICA, Vol. 25, suppl 2, 2000; 21-22
 9. Redžić Suzana, Stefanović Jovan: HENDIKEPIRANOST KAO POSLEDICA OŠTEĆENJA VIDA, Vol. 25, suppl 2, 2000; 16-17
 10. Vlajić Emil: ICTUS CEREBROVASCULARIS - MOŽDANI UDAR, Vol. 25, suppl 2, 2000;
  9-10
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.