Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XXX, br. 1, 2005.
Vol. XXX, br. 2, 2005.

 
Vol. XXX, br. 3, 2005.  
  Vol. XXX, br. 1, 2005.
 1. Anđelić Slađana: USPEŠNA KARDIOPULMONALNA RESUSTITUCIJA RANOM DEFIBRILACIJOM - PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 1, 2005; 37-40
 2. Bajraktarević Adnan, Sporišević Lutvo, Khatib Hakam: RSV INFEKCIJA KOD NOVOROĐENČADI I DOJENČADI SA POSEBNIM OSVRTOM NA MODERNU PREVENCIJU I TERAPIJU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 1, 2005; 33-36
 3. Jovanović Slađana, Bogdanović-Živkov Marija: DIABETES MELLITUS - KOLIKO PACIJENTI ZNAJU O SVOJOJ BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 1, 2005; 17-22
 4. Kalinović Dragoslav, Milošević Ljubica, Perišić Dragan, Stanojević Boban, Najdanović-Mandić Vera: CARSKI REZ - NAJVEĆA I NAJSTARIJA AKUŠERSKA OPERACIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 1, 2005; 3-6
 5. Krstev Dragiša: HIPERTROFIJA MIOKARDA LEVE KOMORE KOD HIPERTENZIVNIH BOLESNIKA I KOMPLEKSNI POREMEĆAJI SRČANOG RITMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 1, 2005; 11-16
 6. Matić R. Miloš: TRADICIONALNO RURALNO POKUĆSTVO U FUNKCIJI HIGIJENE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 1, 2005; 41-45
 7. Milošević Ljubica, Diković Jasmina, Jovanović Ljiljana, Kalinović Dragoslav, Kržanović Sergije: ARTEFICIJALNI ABORTUS - METOD KONTRACEPCIJE ILI NUŽNO ZLO, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 1, 2005; 7-10
 8. Smits L. Henk, Kadri S. Manzoor, Vladica Tasić: HUMANA BRUCELOZA: DIJAGNOSTIČKI IZAZOV, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 1, 2005; 29-32
 9. Todorović Miodrag, Kržanović Sergije: KOMPARATIVNI PRIKAZ EFIKASNOSTI RADA BOLNIČKIH KAPACITETA U TIMOČKOJ KRAJINI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 1, 2005; 23-28

Vol. XXX, br. 2, 2005.

 1. Anđelić Slađana, Tamburkovski Vlada, Cimbaljević Nataša, Žegarac Dušanka: SRČANI ZASTOJ ASTMATIČARA NAKON KONZUMIRANJA GUARANE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 2, 2005; 77-80
 2. Čirjaković Ivana: KULT DRVETA U PREVENCIJI I LEČENJU BOLESTI U NAŠOJ TRADICIONALNOJ KULTURI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 2, 2005; 91-94
 3. Čeperković Zoran: MEDIKAMENTOZNA KONVERZIJA ATRIJALNE FIBRILACIJE KINIDINOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 2, 2005; 57-61
 4. Čukić Goran: DEPEDIKULACIJA SUVIM TOPLIM VAZDUHOM NA PODRUČJU JUGOSLAVIJE U PRVOM I DRUGOM SVETSKOM RATU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 2, 2005; 85-90
 5. Joksimović Zoran, Bastać Dušan: EOZINOFILNI GASTROENTERITIS - PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 2, 2005; 81-84
 6. Jović Ljiljana, Jović Miljan, Pavlović Dana-Madalina, Krstić Tatjana: KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE NA TERENU - IZAZOVI, OPREMLJENOST, NEDOSTACI - PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 2, 2005; 74-76
 7. Milošević Manojlović Ivanka, Ćirić Dragana, Glišić Dragan: TESTIRANJE KRVI DOBROVOLJNIH DAVALACA NA VIRUS HIV-A, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 2, 2005; 67-70
 8. Milutinović Suzana: MARKERI INFLAMACIJE U AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 2, 2005; 71-73
 9. Nasri Hamid, Baradaran Azar: UTICAJ ANEMIJE NA HIPERTROFIJU LEVE KOMORE I EJEKCIONU FRAKCIJU KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 2, 2005; 62-66
 10. Paraskijević Biljana, Todorović-Kazimirović Biljana: PROGRAM AUTOLOGNE TRANSFUZIJE KOD PLANIRANIH OPERACIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 2, 2005; 53-56
 11. Šaponjić-Ašanin Snežana: ISCELITELJSKA MOĆ MANASTIRA PREOBRAŽENJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 2, 2005; 95-98

Vol. XXX, br. 3, 2005.

 1. Bajraktarević Adnan, Sporišević Lutvo, Khatib Hakam: PREDNOSTI PROKALCITONINA ZA BRZU DIFERENCIJACIJU BAKTERIJSKE OD VIRUSNE INFEKCIJE KOD DJECE I DOJENČADI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 3, 2005; 120-123
 2. Crnić Igor: MOGUĆNOSTI I NAČINI APLIKACIJE KISIKA U PREHOSPITALNIM UVJETIMA TE NAJČEŠĆE GREŠKE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 3, 2005; 124-132
 3. Kalinović Dragoslav, Milošević Ljubica, Perišić Dragan, Najdanović-Mandić Vera: KARLIČNI POROĐAJ I POMOĆ AKUŠERA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 3, 2005; 107-109
 4. Milošević Manojlović Ivanka, Ćirić Dragana, Glišić Dragan, Jović Dragijana: PRIKAZ POTROŠNJE KRVI I KRVNIH KOMPONENTI U ZDRAVSTVENOM CENTRU ZAJEČAR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 3, 2005; 110-115
 5. Nikolić Srećko: ČETRDESET GODINA ZDRAVSTVENOG CENTRA U ZAJEČARU (1964-2004), Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 3, 2005; 148-152
 6. Paraskijević Biljana, Todorović-Kazimirović Biljana, Milošević Manojlović Ivanka: POŠTOVANJE PRINCIPA USMERENE HEMOTERAPIJE U ZC NEGOTIN, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 3, 2005; 116-119
 7. Perišić Dragan, Pejović Tomislav, Kalinović Dragoslav, Čekerevac Milica, Vukašinović Biljana: PRISUTNOST METASTAZE NA GRLIĆU MATERICE KOD UZNAPREDOVALOG KARCINOMA DOJKE, PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 3, 2005; 133-136
 8. Petrović Snežana, Merdović Mikosav, Anđelić Slađana, Jović Miljan: REANIMACIJA VOĐENA TELEFONSKIM UPUTSTVIMA LEKARA DISPEČERSKOG CENTRA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 3, 2005; 137-141
 9. Zlatković Dragoljub: UTVRĐIVANJE NEVINOSTI NEVESTE U SVADBENOM RITUALU STAROPLANINSKIH SELA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 30, br. 3, 2005; 142-147
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.