Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Broj 3
Home ] Gore/Up ]>>> ]
  p. 61
  Uvodna reč

VREME PROMENA

 
  Služba urgentne medicine je od posebnog značaja u redovnim, a naročito u vanrednim uslovima i predstavlja osnovnu i nezamenljivu kariku u lancu zbrinjavanja vitalno ugroženih bolesnika. Trenutno u svetu postoje dve koncepcije o organizaciji službe urgentne medicine: evropski i američki model. Osnovna razlika je u tome što u američkom modelu na mestu akcidenta unesrećenim i obolelim pomoć pružaju specijalno obučeni paramedikusi, a u specijalizovanim jedinicama urgentne nege pomoć unesrećenim pružaju specijalizovano edukovani lekari, koji pružaju širok spektar urgentne medicinske pomoći. Po evropskom modelu, urgentnu medicinsku pomoć unesrećenom na mestu askcidenta pruža lekar specijalista (specijalista urgentne medicine, anesteziolog, hirurg, kardiolog ...)
Zavisno od materijalnih uslova i kadrova služba urgentne medicine u Republici Srbiji je različito organizovana i opremljena. Da bi što uspešnije proveo već započetu revitalizaciju službe urgentne medicine, Ministar zdravlja Republike Srbije, Prof. dr Tomica Milosavljević oktobra meseca 2005. god. formirao je Posebnu radnu grupu za urgentnu medicinu, u kojoj su šefovi Katedre za urgentnu medicinu, eminentni profesori neuro i vaskularne hirurgije i sedam specijalista urgentne medicine. Velike su ingerencije i odgovornost ove radne grupe na brzoj, stručnoj i efikasnoj revitalizaciji svih službi hitne medicinske pomoći u Republici.
U toku je prva faza projekta Rehabilitacije službi hitne medicinske pomoći u Srbiji, koju je na zahtev Ministarstva zdravlja Srbije odobrilo Ministarstvo za ekonomske odnose Kraljevine Norveške, a kao nastavak već ranije započete saradnje Crvenog krsta Norveške u opremanju SHMP u deset gradova u Republici, čime je obuhvaćena i SHMP u Zaječaru. U toku jednogodišnjeg rada PRGUM i norveškog Crvenog krsta, radna grupa je nakon održane radionice o masovnim nesrećama, sačinila Predlog o zbrinjavanju u vanrednim situacijama i masovnim nesrećama, koji će biti upućen Ministru. Takođe, Ministru je dat Predlog zakona o mestu, ulozi i organizaciji Službe urgentne medicine u Republici Srbiji. Nadamo se i duboko verujemo da će, kada se usvoje predlozi Posebne radne grupe u saradnji sa norveškim crvenim krstom, konačno svi zaposleni u SHMP u Republici biti adekvatno edukovani za zbrinjavanje urgentnih stanja u skladu sa najsavremenijim i priznatim stručnim standardima i algoritmima. Edukacija bi se sprovodila u četiri Zavoda (Beograd, Niš, Kragujevac i Novi Sad) za već radno - stručno afirmisane lekare, specijaliste urgentne medicine sa regiona, koji dalje edukaciju sprovodili u svojim sredinama. Sve službe bi nakon završetka treće faze projekta bile opremljene za kvalitetno zbrinjavanje vitalno ugroženih bolesnika.
Služba hitne medicinske pomoći u Zaječaru slavi zaista lep jubilej - četvrt veka uspešnog rada moderno organizovane urgentne službe, dajući svojim entuzijazmom ogroman doprinos razvoju službe urgentne medicine u regionu, ali i u celoj Republici. Još jednom iskrene čestitke povodom Vašeg jubileja u svoje lično ime i u ime Predsedništva Sekcije urgentne medicine Srbije.

Prim. dr Milan Božina,
predsednik sekcije urgentne medicine Srbije
 
Home ] Gore/Up ]>>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design